Lommeregner og eksamen: Er det en forsinket aprilsnar?

[quote] I henhold til den nye version af studieordningernes fællesdel, må de studerende ikke længere medbringe deres egne lommeregnere til de skriftlige eksamener. I stedet skal lommeregnerfaciliteten på computeren anvendes, i det omfang lommeregner er nødvendig for løsning af opgaverne.

Pt. udgøres lommeregnerfaciliteten af styresystemet MS-Windows¿ indbyggede lommeregner, der kan indstilles til en standard version og en videnskabelig version. Der ligger en vejledning til den videnskabelige version på PC¿en på Peter Bangs Vej. Vi opfordrer de studerende til at øve sig i brug af MS-windows¿ indbyggede lommeregner, f.eks. ved løsning af eventuelle hjemmeopgaver.
[/quote]

Så har man som medicin-studerende på KU ikke længere lov til at anvende
sin egen (højtelskede) lommeregner mere til eksamen. :frowning:

Man skal nu i stedet bruge Windows’ indbyggede (og ekstremt praktiske) lommeregner.

Hvad mener I?
Synes I, Winsdows-lommeregneren er fin?
Er der alligevel ikke så meget at regne?
Er I kede af, at digitale snydelapper nu er fortid? :lol:

Skriv hvad I mener! 8)

For at citere min biokemi og genetik-lærer, så mente han, at det ikke kan gennemføres at nægte folk at medbringe lommeregner, da det vil være “imod grundloven”… men jeg ved ikke, om det holder…

Det som KU er bange for at du kan gemme ekstreme mænder noter på en grafregner i dag.
Derfor har der tidl. stået, at når man går til eksamen skal hukommelsen i lommeregneren være slettet, ellers kunne det være grund for bortvisning pga. snyd.

At de har opgivet at håndhæve dette, er logisk nok, og gerne vil prøve at tvinge folk til en standart lommeregner som de stiller tilrådighed, så de undgår snyd, er også fornuftigt.

Men den med grundloven…det er vist aprilsnaren…

mvh
svend

Jeg synes virkelig det er noget "&#%/#&%¤

Har kigget lidt på denne windows lommeregner og må sige jeg har lidt svært ved at bruge den, selv til simple regnestykker… og så mangler den jo solve knappen… :cry: … Jeg prøvede at regne en opgave ud og det tog mig fire gange så lang tid som jeg normalt ville have brugt på opgaven fordi jeg nu også skulle isolere…

Som om kemi ikke var svært nok i forevejen, men nu skal man også til at lære matematik! :frowning: :x:

De vil forhindre at folk snyder til eksamen, fint nok, men der må være en bedre løsning end at forbyde folk at bruge deres egen lommeregner (som de btw hele tiden indtil nu har sagt at man gerne må).

Til midtvejstesten var der to damer der bladrere rundt i alles KDO´er for at se om der var nogen der skulle have skrevet noter i dem. Ville det være så svært også at gå rundt og trykke på to knapper ved folks lommeregnere og derved slette alt hvad der skulle være gemt på lommeregneren? - Synes selv det ville være en MEGET bedre løsning.

Kopi fra Punkt KU:

Fælles klage vedrørende forbud mod egne lommeregnere til skriftlige eksaminer

Er du også utilfreds med at vi ikke længere må medbringe egen lommeregner til de skriftlige eksaminer? Jeg har udfærdiget en klage, som jeg indsender tirsdag d. 4 maj. Skulle du være interesseret i at være med i klagen bedes du sende dit fulde navn, fødselsdato og semester/hold til [email protected] senest mandag d. 3. maj. Har du tilføjelser til klagen er du også velkommen til at skrive disse. Håber I vil være med til at bakke op om klagen.

Mette Skydt Rasmussen, 4. semester

Fælles klage vedrørende forbud mod egne lommeregnere til skriftlige eksaminer

Det er uklart, hvorfor man har valgt at forbyde brugen af egen lommeregner, men det formodes i denne klage, at man ønsker at forebygge snyd. Dette er rimeligt, men der findes andre metoder som ikke straffer alle de studerende som ikke snyder til eksamen. F.eks. kunne man indføre stikprøvekontrol af medbragte lommeregnere for lagrede data. Uanset årsagen så finder vi det ikke rimeligt at fjerne egen lommeregner når alternativet - omend det kan udregne de nødvendige ting - er funktionelt utilstrækkeligt.

Det er før set i eksamenssæt, at man skal løse to ligninger med to ubekendte, som kan løses på de fleste af de studerendes nuværende lommeregnere, men ikke MS-lommeregneren. I sådanne tilfælde skal vi som studerende lige pludselig til at udvise matematiske færdigheder i stedet for at vise, vi har forstået biokemien eller tilsvarende bag den opgave der er stillet. Desuden er eksaminerne i forvejen meget tidspressede, så den ekstra tid, vi skal bruge her, forsvinder fra den reelle besvarelse af opgaverne.

MS-lommeregneren er ikke i stand til at vise dig hele udregningen du har skrevet ind, men ses tal for tal. Således er der stor sandsynlighed for fejl i indtastningen, da man ikke har nogen jordisk chance for at se om man har tastet korrekt. Man har kun mulighed for at gemme ét tal hvilket betyder at man ikke har mulighed for at gå tilbage til tidligere indtastninger og dermed resultater, såfremt man ønsker at dobbelttjekke eller anvende et ikke-afrundet tal i videre beregninger.

Det er desuden utrolig tidskrævende at anvende MS-lommeregneren, da ikke alle tasterne findes som en direkte tast på tastaturet, hvorfor man flere gange skal taste, klikke med mus og taste igen. Der findes genveje for lommeregnerens taster, men det kan ikke forventes at de studerende kan huske alle disse genvejstaster, da der i forvejen er vigtigere informationer at huske under eksamen.

Slutteligt skal det huskes at de studerendes egne lommeregnere ofte er nogen de har anvendt siden gymnasiet/HTX/handelsskolen, hvorfor de netop vil være ‘eksperter’ i at anvende netop denne lommeregner og således skal starte ‘fra bunden’ med MS-lommeregneren.

Svend. Jeg ved godt, at det ikke er imod grundloven, men min lærer var virkelig overbevist om, at man ikke kan nægtes adgang til eksamen med sin lommeregner, såfremt vagterne får lov til at kigge i den. han har undervist i mange år, og jeg forstår ikke, hvorfor han skulle stå og berolige 24 mennesker, uden at have noget at have det i… På den anden side, har han før udvist forbløffende mangel på overblik…

Nu er der nogle år siden jeg var til eksamen i medicinsk kemi. Men en lommeregner er et uundgåeligt redskab til
skriftlige eksamener. Hvorfor kunne man ikke aflevere sin lommeregner til en “hukommelsesrensning” dagen før eksamen
så den kan blive afleveret i eksamenslokale?. Har I kontaktet MSR eller studienævnet om sagen?.

Det er KU som sætter rammerne for en eksamen, og KU som vælger hvilke hjælpemiddeler man må bruge til eksamen.

Det ville nok også være lidt en prøvelse for de gamle pensionister at kunne finde rundt i 50 forskellige avancerede lommeregnere…de kan jo knap nok håndterer en mobil telefon…

KU har nok ikke lyst til at afholde udgiften at at skulle tjekke XXX lommeregnere ved hver eksamen, for alle elever.

Derfor er det den lettest løsning for KU, som det er den rigtige, ved jeg ikke…

/SG

Den bedste løsning er efter min mening følgende: KU tilbyder hver studerende en standard-lommeregner til brug under eksamen, således at både problemerne med windows-lommeregneren og den medbragte lommeregner undgås.

Men det er jo nok pengene den halter med igen på KU, snøft :roll:

Eller bedre endnu, -de installerer TI-interactive på eksamenscomputerne OG på computerne på panum så man kan sidde i EDB studiesalen og øve sig i programmet.
Dermed er der adgang til alle de værktøjer som man har med en CAS lommeregner og de er samtidigt snydeproblemet kvit…!!

TI-interactive er tilpas pædagogisk og nemt at lære, -og har man øvet sig en anelse er det også tilpas hurtigt

Den allerbedste løsning er Multiple Choice og mundlige eksamener :slight_smile: .
Det er også en god idé at KU stille lommeregnere til rådighed. Pengene kan
altid skaffes. Vi har jo gode venner i NOVO fonden :slight_smile: .
Er snyderiet blev et stort problem på Panum?

Så må vi se hvad der sker til vinter :slight_smile: