Løn i turnus?

Jeg har netop fået forskudsopgørelse fra SKAT ind gennem brevsprækken, og tallene derpå passer ikke helt overens med, hvad jeg kan forvente at tjene, når jeg bliver færdig til sommer.
Jeg skal altså have lavet en nogenlunde passende beregning af indtjeningen som turnuslæge igennem et halvt år.
Jeg er klar over, at der nok kommer nogle fradrag oveni, afhængig af, hvor jeg ryger hen, men det er stadig lidt uklart (tak til SST)…

Er der desuden nogen der ved noget om regeringens planer for at ændre SU-reglerne, så jeg ikke får et smæk og skal betale SU tilbage igen, når jeg ryger over efter at være blevet færdig???

Her kan du beregne løn:
http://www.laeger.dk/portal/page/portal … N_DIN_LOEN

Pr. 1/10-2007:
Nettoløn ialt pr. måned
25927.75
Samlet pension pr. måned.
4093.99
Dertil kommer der holddrifttillægene, lokalløntillæg, overtidsbetaling, varslingstillæg, etc.

Hvor stor er bruttelønnen?

Hvad mener du præcist med “nettoløn”?

Andreas Hoff

det forstår jeg heller ikke, Nettoløn plejer at være den Ferieberettiget løn minus ATP og 8% AM-bidrag, altså med alle tillæg og overarbejde osv… det jeg tror jrm mener med nettoløn er grundløn, så det får man hver måned hvis man bare arbejer 37 timer om ugen, oven i det beløb kommer så tillæg, overarbejdesbetaling pension osv.

Med en nettoløn (bruttoløn minus skatter af en hver form)på knap 26.000 ville livet være noget sødere - man kunne jo håbe på at noget sådan kunne ske i fremtiden.

De 26.000 er den sum man får som grundløn, det vil sige efter der er trukket ca 15% til pension.
Oven i de 26.000 kommer tillæg for vagter, frontlinie, hold og overarbejde. Det vil sige, tillæg, som man kun får på hospitalsdelen af turnus = lønnedgang når man kommer i praksis.
Fra den samlede bruttoløn trækkes så skatter.

Den første løn i turnus er omkring 16.000 udbetalt. Dette stiger efter første måned ofte til mellem 18-23.000 (nogen måske mere) afhængig af ekstra arbejde oa.

I første turnusår kan man godt komme til at tjene omkring 380.000.

Nu bliver der i første indlæg nævnt noget om SU og evt. tilbagebetaling under turnus.

Hvordan er det lige, det er med os sommer-kandidater der modtager SU de første 6 måneder, og starter på turnus lige efter? Regner man med den mellemste (ca. 16,000 kr) eller højeste (ca. 30,600 kr) friløb i den turnus perioden?

[quote=“Singh”:2ziqennv]Nu bliver der i første indlæg nævnt noget om SU og evt. tilbagebetaling under turnus.

Regner man med det mellemste eller højeste friløb i den turnus perioden?[/quote]

Det højeste! Når man er exmatrikuleret fra studiet, er det det højeste beløb, og det er man efter endt eksamen. Den mellemste er hvis man stadig er indskrevet på et studium, men blot holder orlov eller af andre årsager har fravalgt SU.

Andreas Hoff

Ja, men er der nogen der har hørt noget om regeringens planer om at man ikke skulle få et smæk, når man har afsluttet uddannelse, og knokler sig til en løn højere end de 30k???

…nu afhænger det vel i virkeligheden mindst lige så meget af, hvor stort et fradrag man har, som hvor meget man tjener. Har man hus og kan trække renter fra og/eller pendler og kan trække befordringsfradrag fra, så stiger nettolønnen jo væsentligt, slev om bruttolønnen er den samme.

Husk BTW at tjekke Jeres lønsedler for om i får det korrekte udbetalt, det er efter sigende sket et utal af gange, at diverse tillæg mm. udebliver.

Med henblik på, hvad man kan forvente at tjene, så er gennemsnitslønnen nok lidt lavere i Århus og KBH end den er i yderområderne - simpelthen fordi at muligheden for at tage ekstravagter mm. er større i periferien (det kan vist nærmest være svært at slippe for). Et fornuftigt bud efter at have talt med flere i turnus i hhv. Århus og ydreområder i Jylland er.
Århus: 28-30.000 (+pension) Brutto under sygehus forløb, ca. 26.000 under praksisforløb
Ydreområde: 30-34(-36).000 (+pension) Brutto under sygehus forløb, igen 26.000 under praksisforløb
Dog meget afhængigt af mængden af ekstraarbejde. Ofte kan man jo, mens man er i praksis også få en weekendvagt på de sygehusafdelinger man har været på i turnus i ny og næ.