Løn; skåret ud i pap tak:-)

laeger.dk, finder jeg under yngre læger en løn for reservelæger ansat i regionerne - er det en turnuslæge?

Her står at lønnen er 339.353,00, månedligt 28.279,42 - netto! Hvad menes med netto, hvad er ikke regnet med i det beløb? Tillæg eller?

På forhånd tak for svar:-)

Kh Helene

Jeg vil anbefale dig at læse overenskomsten - der står det om noget skåret ud i pap. Du spørger fx om hvordan lønnen dannes … §5 i Overenskomsten

§ 5. Løndannelsen
Stk. 1.
Lønsystemet består af fire elementer: Grundløn, jf. § 6, funktionsløn, jf. § 7, kvalifikationsløn, jf. § 8, og resultatløn, jf. § 9. Grundlønnen og enkelte centralt fastsatte tillæg er fastsat i denne overenskomst. Herudover aftales lønnen decentralt i de enkelte regioner efter reglerne i § 10.

Det er også forklaret lidt mere pædagogisk på
http://www.laeger.dk/portal/page/portal … LT_OM_LOEN

Der er i øvrigt få turnuslæger tilbage, men det er en anden snak.

Ja - med mindre end 2 års ancinnitet.

Holddriftstillæg, funktionstillæg, fronttillæg m.fl.

  • Mikkel