Løn under forskningsår

Hejsa

Et spørgsmål til folk som har haft forskningsår.

Hvor har I søgt om scholarstipendium henne og kan der gives løn med tilbagevirkende kraft?

Måske et dumt spørgsmål men min ansøgning til SSVF blev ikke støttet Jeg har efterfølgende set et opslag fra en privat fond samt AU’s forskningsfond. Problemet er dog bare at man først får svar primo maj og jeg skal starte forskningsåret 1. feb, så det er jo de ekstra SU-klip der ryger indtil der evt. bliver bevilget penge…

Jeg er blevet aflønnet som scholarstipentiat af midler fra et privat fond, som har støttet vores projekt.

Prøv ellers at kigge Kraks legathåndbog igennem, der er en del fonde, som specifikt støtter forskende medicinstuderende. Har din vejleder ingen forslag?

Jeg ville dog blive forbløffet, hvis du kan få penge bevilliget bagud, så du kommer nok til at tage nogle SU klip…

Hej,

Du kan evt. prøve at søge Klinisk Institut (http://www.ki.au.dk) om scholarstipendiat (- det er her en forudsætning at for at opnå bevilling at der er givet afslag fra SSVF - afslaget medsendes). Ellers er der private fonde afhængigt af dit fagområde.

Mht. lønning bagud så er det nok mere kompliceret end som så … jeg vil råde dig til at få SU og når scholarstipendiet er i hus … så få 12 mdrs. løn efterfølgende … såfremt du får SU og stipendium med tilbagevirkende kraft, så kan du evt. få et problem da du ikke kan opretholde SU samtidigt med stipendium …

Iøvrigt så forsøger vi at (gen-)etablere et forum for forskningsårsstuderende på AU, hvor vi kan dele vores respektive erfaringer :wink: Vi skal have et uformeldt møde d. 9. februar om aftenen - såfremt du har lyst til at deltage kan du sende mig en mail: [email protected]

God fornøjelse med forskningen

Bo

[quote=“u901083”:3pwdh7n4]

Iøvrigt så forsøger vi at (gen-)etablere et forum for forskningsårsstuderende på AU, hvor vi kan dele vores respektive erfaringer :wink: Vi skal have et uformeldt møde d. 9. februar om aftenen - såfremt du har lyst til at deltage kan du sende mig en mail: [email protected]

God fornøjelse med forskningen

Bo[/quote]

I er da velkommen til at få et forum her på http://www.studmed.dk:

Det kan enten være lukket, så kun dem der har adgang til gruppen “forskiningsstuderende” kan læse og poste indlæg eller det kan være et åbent forum!!

Der vil så blive oprettet en moderator for gruppen der kan tilføje medlemmer tilgruppen etc.

Var det noget?

Ovenstående gælder også alle andre medicinsk faglige organisioner.

Hej Frold,

Tak for dit tilbud … vi vender tilbage, når vi har noget mere konkret. :wink:

/Bo

Hejsa

Tak for svarene!

Jeg har kontaktet Klinisk Institut for at høre nærmere.

Bo, mht. lønnen. Så man kan altså godt søge om 12 mdr. løn fx fra juni 2005 - maj 2006 selvom forskningsåret finder sted i en tidligere periode?

Hej,

Da jeg i sin tid lavede forskningsår, fik jeg først et stipendium, da jeg havde været i gang i 6 mdr. (-det samme gjorde sig iøvrigt gældende for en af mine kollegaer) … i den periode fik jeg SU og i de efterfølgende 12 mdr. scholarstipendium.

Du kan måske også få scholarstipendiet udbetalt bagud afhængig af den institution som administrerer dit stipendium - men jeg vil råde dig til at passe på således, du ikke får problemer mht. SU-styrelsen … altså såfremt månederne overlapper, hvor du får SU og stipendium … med andre ord du kan (formentlig) ikke få SU og stipendium for den samme månede!? Ring evt. til SU-kontoret og forhør dig …

Hvad siger din vejleder? Hvor laver du forskningsår?

/Bo

Hej igen …

Kuriosum: Mht. mit stipendium … så fremgik det af ansøgningen, at jeg var påbegyndt forskningsåret inden bevillingsdatoen for stipendiet … dvs. udbetaling af stipendiet kom midt i forskningsåret …

/Bo

Hej igen

Min vejleder er fra Klinisk Biokemisk Afdeling, så det er mit egentlige arbejdssted selvom projektet udføres andetsteds. Han har ikke haft så mange forskningsårsstud. før mig, så han er ikke ligefrem den som er allermest inde i de ting.

Men hvis man, som du siger, kan få udbetalt lønnen senere hen er det ikke noget problem. Var bare nervøs for at jeg fx. kun kunne få stipendium de sidste 6 mdr og dermed opbruge de ekstra SU-klip jeg har. Det er jo lidt risikabelt i og med at jeg ikke er færdig med studiet endnu. Anyway, nu skal jeg så “bare” have bevilget det stipendium…

Tak for hjæpen!

[quote=“u901083”:37iu4mx3]Hej Frold,

Tak for dit tilbud … vi vender tilbage, når vi har noget mere konkret. :wink:

/Bo[/quote]

Det gør du bare… :smiley:

Hvordan i himlens riger og lande kan det lade sig gøre?? Er AU mere studentervenlige/fleksible end KU?
Jeg står i nøjagtig samme dumme situation som Kate og ved nu, at det er et krav at tage orlov fra studiet for at tage et forskningsår på KU,
og man kan ikke kan få SU, når man har orlov. Så nu må jeg nok skubbe forskningen ½-1 år, for jeg har absolut ingen indtægt. :frowning:

Og jaja, ved godt at “man skal snakke m. sin vejleder og være i god tid.” Begyndte forberedelserne for et år siden og har været på nakken af vejleder, men hele forløbet har
været så indviklet og omstændeligt, at det alligevel ikke er lykkedes os at blive klar til tiden. HVORFOR SKAL DET VÆRE SÅ BESVÆRLIGT AT STARTE EN SMULE FORSKNING???!

Sorry - skulle lige ud med galden… Hvis I har lyst til forskning - så start forberedelserne i gymnasiet.