Løn?

Stemmer det at turnuslægernes grundløn er højet til 28000 i månaden?

Fra 1. april er der lønstigning, jvf. OK '08.
Du kan se satserne på laeger.dk
Men passer meget godt at grundlønnen stiger med ca. 1000,-

Du kan læse mere her:

http://www.laeger.dk/portal/page/portal … ELFORENING

Jeg kan ikke helt forstå det der står i dit link, Frold.

Der står at der generelt er tale om en lønstigning på ca. 3,5% for yngre læger.
Herunder angives lønstigningen at være fra 310.000 til ca. 345.000 for yngre læger på trin 1. Dette svarer jo til en stigning på næsten 11%?
Desuden står der i min kontrakt at min årsløn er på 326.619. Dette er eksklusive “ret til selvstændigt virke” og evt. andre tillæg. Det passer jo ikke med de 310.000 som Yngre Læger skriver? Er der nogen yngre læger der kun får 310.000 årligt?

Nogen der har kommentarer til dette?

Ifølge løntabellerne på læger.dk er grundlønnen for reservelæger under turnus ca. 27.384 per måned, der giver i min regnebog 328.600 om året, og det er taksten per oktober 08 (og indtil 31/3-09), der er lønstigning 1/4-09 til omkring 345.000 :slight_smile: Så mon ikke tallene stammer herfra…? De 310.000 er vel lønnen fra før 08-overenskomsten trådte i kraft (der var en lønstigning til de omtalte 328.000 den 1. okt. 08.)

  • Mikkel

Ok, ja det må være tallene før overenskomsten. Godt med lidt mere i løn. De skal dog endnu højere op for at holde lægerne indenfor det offentlige…

det er nok ikke så svært at holde på lægerne i det offentlige pt. Privathospitalerne har megen ledig kapacitet i disse dage. Mon ikke de fleste læger ret hurtigt får sig nogle bibeskæftigelser for på den måde at holde en rimelig hyre. Det er i hvert fald på den måde, at jeg tjener til dagen og vejen.

De tal der står i linket er over hele OK-perioden, dvs fra d. 1. april 2008 til den 31. marts 2011, der har været pæne lønstigninger først i overenskomstperioden, så det passer nok meget godt at en reservelæge tjente 310000 i starten af 2008.

Nu har jeg ikke lige kigget URLs igennem, men husk på at visse tal der bliver opgivet er i 2000-kroner - og bliver reguleret løbende, derfor kan forskellige tal fremgå forskellige steder.