Lønforhandling som studerende?

Hej studmed…

Er der nogen der ved om det er muligt som studerende på afdeling at gå til lønforhandling?

Virker lidt fjollet at kræve dette såfremt det ikke er muligt :smiley:

Hilsen

Martin

Ja, det er muligt at forhandle decentral løn, f.eks. som lægevikar. Faktisk tilhører jeg selv en gruppe af lægevikarer (ved et psykiatrisk center i Region H), som netop har haft succes med lokal lønforhøjelse, herunder etablering af anciennitets- og fastholdelsestillæg. Hvis du er timelønnet lægevikar, så husk i øvrigt at være opmærksom på, at der skal udbetales overarbejdstillæg for timer over 7,4 i enkeltstående vagter. Eksempelvis skal en AN på 18 timer indeholde overarbejdstillæg for 10,6 timer, hvilket desværre ikke overholdes af en del afdelinger! Endelig kan du overveje at kontakte FADL mhp. assistance ved forhandlingen.

Tak for svaret - lyder godt at det er muligt at forhandle! Har pt. flere tilbud om at fortsætte i fast stilling og havde tænkt at “udnytte” mig lidt af dette og forsøge at hæve lønniveauet.

Lige nu har jeg fast arbejde som lægevikar fuldtid, men har da også tidligere arbejdet som vikar og mindes på intet tidspunkt at have fået overarbejdstimer??
Hvor meget er det overarbejdstillæg? Går ud fra at man via FADL måske kan kræve det udbetalt med tilbagevirkende kraft!

Jeg er ikke så stærk i alle de her begreber - kunne du måske forklare præcis hvad dækker over fastholdelsestillæg?
Anciennitetstillæg kan jeg jo næsten regne ud - men hvornår er det rimeligt at kræve et sådan… efter et år??

Tillæg for overarbejde er 50 % af timelønnen (ca. 143 kr.), dvs. i alt skal du have ca. 215/time (efter 7,4 timer). Ja, du kan få det med tilbagevirkende kraft; du har et efterreguleringskrav, som arbejdsgiveren har pligt til at udbetale (der er tale om brud af en tiltrådt overenskomst og dermed en misligeholdelse af en ansættelseskontrakt)! Kontakt FADL - de vil gerne være behjælpelige med at inddrive pengene. Til sammenligning kan nævnes, at FAYL-medlemmer, i timelønnet vagt (ekstern vikar etc.), modtager overarbejdsbetaling allerede fra 1. time!

Mht. anciennitetstillæg, så er det ud fra div. lokale lønaftaler formentlig “rimeligt” efter ca. 3-6 måneders sammenhængende ansættelse i et speciale/afdeling. Se evt. fadl.dk, hvor der er eksempler på lokale lønaftaler for lægevikarer (f.eks. ved Psyk Center Sct. Hans og Psyk Center Bispebjerg).

Hvis du arbejder i psykiatrien kan et fastholdelsestillæg komme på tale, idet det ikke længere (praktisk) er muligt at tage AN- og DØ-vagter - det er altså en art kompensationstillæg (i vores tilfælde blev der indgået aftale om en grundløn sv.t 215 kr per time). Forøvrigt har man krav på kompensation for cancelleret planlagt arbejde, i hvert en måned frem i tiden.

Jamen da… så har jeg nogle penge til GODE … perfekt her op til jul :roll:

Og nu kan jeg ligeså godt spørge “dumt” siden du nu selv nævnte aften/nat…
kommer overarbejdstillæget oven i tillægget for arbejde efter kl. 20??

Tænker her på tillæget på omkring de 50 kr for arbejde i tidsrummet 20-08 i weekend?

hmmmm… hvorfor er der så meget man ikke får af vide i den her verden!! Fandt også lige ud af at jeg er berettiget til ca. 1000 kr i tilkaldertillæg ved sygdom :doc:

Fra FADLs Lægevikarguide:
Enkeltstående vagter
Hvis du er ansat i en enkeltstående vagt (dvs. ikke en ansættelse på en måned, men for en enkelt vagt) skal du have overarbejdsbetaling for de timer, der ligger udover 7,4 timer.

Varlslingstillæg følger YLs takster/regler.

Overarbejdstillægget kommer oveni grundtimelønnen, dvs. du får ikke 50% tillæg af 20-08 tillægget.

SUPER - takker for svaret!

Det vil altså sige at hvis man som vikar har aften/nat fra eks. kl 16-09 her med tillæg på 53 kr i tidsrummet 20-08 så er lønnen som følge
Fast time løn for 17 time á 143 kr

  • tillæg for timerne 20-08 i alt 12 timer á 53 kr
  • overarbejdstillæg på 50% af 143 kr i alt 9,6 timer á 71 kr

Dermed cirka total løn for 17 timer på ~ 3750 ,- (+ evt. tilkalder tillæg?)

Så virker det pludseligt åndssvagt at være fastlønnet som studerende!!
Det medmindre man skal have overarbejdstillæg også oven i den fast månedsløn?