Lungesygdomme - Jim Thuesen Pedersen

Link til munksgaard

Hvem anbefaler bogen

Anmeldelse af bogen i ugeskriftet

Jim Thuesen Pedersen

288 sider
Udg. år 2002
3. udgave
ISBN 87-628-0240-2

Forlaget skriver

[quote]Lungesygdomme beskriver lungernes udvikling, anatomi og funktion og de specielle diagnostiske procedurer, som anvendes i klinikken.

Sygdomslæren omfatter bl.a. de udbredte allergi- og bronkitislidelser samt de specielle sygdomme, der manifesterer sig i lungerne, deres årsager og behandling. Desuden er der særskilte afsnit om thoraxtraumer og farmakologisk behandling. Teksten suppleres og underbygges med instruktive tegninger og røntgenbilleder.

Lungesygdomme, basisbog henvender sig til sygeplejersker, medicinstuderende og læger, som ønsker en introduktion til sygdomme i det nedre respirationssystem.[/quote]