Må censor forlange 8-niveau til bestået/ikke bestået eksamen

Der var sidste år rygter om at en censor i oftalmologi forlangte en præstation svarende til 8 på 13-skalaen fra at lade folk bestå. Oftalmologieksamen på ny studieordning KU skal bestås, der gives ikke karakter.

Vi bestod alle sammen så vidt jeg ved så der var ingen problemer.
Jeg undrer mig bare om censor kan tillade sig det.

At det så vil gavne patientsikkerheden at hæve niveauet lidt, det er en anden diskusion.

Der er undersøgelser, der viser, at det ikke har betydning for ens senere formåen som læge, hvilke karakterer, man fik ved universitetet, så det er ikke sikkert, at det gavner patientsikkerheden, hvis man hæver karakterkravet.

Bortset fra det, kan jeg ikke forestille mig, at det er i orden at kræve 8 for at lade en student bestå. Bestået er (var) jo 6 og derover. Men jeg må indrømme, at mit juridiske grundlag for at udtale mig er ikkeeksisterende.

apopov

Har du en reference til de ‘undersøgelser’? Det lyder meget tvivlsomt.

Umiddelbart vil jeg gerne medgive, at selvom man fik en høj karakter i et specifikt fag for flere år siden, er man ikke automatisk mere vidende end ens kollega, der fik en knap så prangende karakter. Men det må være åbenbart, at der er stor forskel på viden hos lægen med 6 i snit og lægen med 10 i snit. Og hvilken af lægerne er mest tilbøjelig til at dygtiggøre sig af egen fri vilje - ham, der “bare skulle bestå”, eller ham der gerne ville være dygtig til sit fag?

Nu er der gang i to forskellige diskussioner.

  1. I følge undervisningsministeriet er kravet for at bestå 02 (6 på gammel skala) eller 50% rigtige til en skriftlig eksamen. For 8 år siden (ca.) var der stor polemik omkring cellebiologi eksamen på gammel studieordning på KU. Orker ikke en længere fortælling nu, men det blev slået fast at kravet til at bestå er som nævnt.

  2. Niemann, nu er der jo temmelig stor forskel på om man dygtiggører sig i “sit fag” eller alt det andet man også bliver trukket igennem. Bliver man en dårlig kardiolog fordi man ikke kan slå en knude? Bliver man en dårlig radiolog fordi man dumpede biokemi? Eller som en novice foreslog i en anden tråd, så bliver man en dårlig kirurg, hvis man dumper neuroanatomi…

Nej, det er ikke så nemt at trække de sammenligninger, derfor gælder nogenlunde det samme med karakterer…

Ja, studmed.dk. Der var en, der skrev det herinde for et års tid siden, så vidt jeg husker, og jeg mener, at han havde en kildeangivelse med.

apopov