Mave- og tarmsygdomme - Hart Hansen, Søltoft

Link til munksgaard

Hvem anbefaler den

Anmeldelse i ugeskriftet

Ole Hart Hansen
Jan Søltoft

352 sider
Udg. år 2002
5. udgave
ISBN 87-628-0238-0

Forlaget skriver:

[quote]Mave- og tarmsygdomme er en introduktion til gastroenterologi. I bogen gennemgås den normale anatomi og fysiologi, og der beskrives både almindeligt forekommende og sjældnere lidelser, som de studerende kan møde i klinikken. Det er tilstræbt at give en integreret beskrivelse af de medicinske og kirurgiske problemstillinger. I 5. udgave er adskillige afsnit revideret, og omtalen af en række undersøgelses- og behandlingsmetoder er ført à jour. Bogen er udformet som en opslagsbog, og de mange illustrationer underbygger teksten og fremmer forståelsen.

Basisbogen henvender sig primært til de sygeplejestuderende, men er af et sådant omfang, at den kan anvendes i praktisk klinisk arbejde, ligesom de medicinstuderende her kan få en grundig introduktion til specialet.[/quote]