Medical Physiology - Rhoades, Tanner

Medical Physiology
by Rodney A. Rhoades PhD, George A. Tanner

Paperback: 781 pages ; Dimensions (in inches): 10.50 x 1.50 x 8.50
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 2nd edition (April 1, 2003)
ISBN: 0781719364

Forlag

Der skrives:

[quote]Editorial Reviews
From Book News, Inc.
Intended for health science students, this textbook emphasizes broad concepts and their application to specific problems (as opposed to presenting excessive detail and encouraging rote memorization). Chapters are grouped by biological system, with additional chapters covering cellular physiology and temperature regulation and exercise.Copyright © 2004 Book News, Inc., Portland, OR

Book Info
Indiana Univ., Indianapolis. Textbook provides an introduction to medical physiology for medical students and students in allied health sciences. Includes more than 100 revised illustrations, 39 new case studies, clinical focus boxes highlighting clinical aspects and applications, and review questions in USMLE format. Previous edition: c1995. Softcover. DNLM: Physiology.

Book Description
Indiana Univ., Indianapolis. Textbook provides an introduction to medical physiology for medical students and students in allied health sciences. Includes more than 100 revised illustrations, 39 new case studies, clinical focus boxes highlighting clinical aspects and applications, and review questions in USMLE format. Previous edition: c1995. Softcover. DNLM: Physiology. [/quote]

jeg læste efter denne bog, i odense fysiologi a, b og c. og har dermed brugt bogen utrtolig meget. mine følelser er lidt ambivalente. jeg syntes der er dele i bogen som er meget gode. her kan jeg frem hæve hjerte og lunge fysiologi. jeg brugte dog i´kke bogen til syre base og til nyre fysiologi, da jeg syntes disse dele var lidt korte og meget forvirrende. jeg læste istedefor den blå basal nyre fysiologi, en udmerket bog.

bogen har til tider nogle meget gode tegninger, her vil jeg fremhæve afsnittet om endokriniologi, hvor alle hormoner tegnes med akse, receptor og dannelses sted.

for en nybegynder, syntes jeg bogen er svær at komme i gang med. bogen starter lige på og hårdt. at lige kigge i human fysíologi ( er anmeldt her i forumet ) kunne være en ide.

et andet minus er at bogen er af en lidt gammel dato, og dermed er det ikke alt der står i bogen der er gældene mere. men jeg ved ikke hvormeget det faktisk er den outdated.

som suplemet til denne rhoades and tanner vil jeg lige nævne manan.dk, der finner man manans fysioilogi kompendie, der er meget godt til at skabe overblikket før man går i gang med r&t.

alt i alt en ok bog.

Der udkom i vinters en 2. udgave af bogen.

Opdateret til 2. udgaven…