Medicinalindustrien søger læger

Fra: ing.dk

Nyuddannede danske læger vælger patienter frem for forskning. Medicinalindustrien reagerer ved at flytte forskning til udlandet. Foreningen af Yngre Læger opfordrer medicinalindustrien til at imødegå de yngre lægers ønske om patientbehandling ved siden af forskningen.

Flertallet af nyuddannede læger i Danmark foretrækker et job i det offentlige sundhedssystem frem for et forskerjob i medicinalindustrien. Det er et problem for flere af Danmarks store medicinalvirksomheder.

Novo Nordisk mangler netop nu omkring 25 læger til kliniske studier. Det kan få forskningsmæssige og dermed økonomiske konsekvenser for industrien.

Hun mener i stedet, at medicinalindustrien skal forsøge at imødegå de nyuddannedes ønsker. Det kan for eksempel ske ved, at give mere plads til patientkontakt ved siden af forskningen. Novo Nordisk har valgt at dække deres efterspørgsel efter læger på en anden måde. Flere af de opgaver, der før blev varetaget i Danmark, har virksomheden valgt at flytte til datterselskaber i udlandet.

»Men der er helt essentielle funktioner, som nemmest og naturligst lader sig løse her i landet – fordi netværk og arbejdsgange er funderet her,« siger Anders Dejgaard.

Novo Nordisk har inviteret landets yngre læger til en konference d. 9. november. Her vil virksomheden fortælle, hvad den kan tilbyde de unge læger af forsker- og karrieremuligheder…

Læs mere:

Kilde: http://www.ing.dk/article/20040930/FORSKNING/110010142

I forbindelse med ovenstående var jeg (og 7-8 andre yngre læger) til møde i Novo Nordisk, netop med henblik på at klarlægge, hvorfor pokker virksomheder som Novo Nordisk ikke kan tiltrække yngre læger.

Min vurdering af DEN problemstilling, er at folk simpelthen er bange for at komme ind i en blindgyde rent karrieremæssigt og uddannelsesmæssigt.
Man bliver på lægeskolen i den grad indoktrineret, at man skal være doktormand i hvid kittel (og på psyk./almen med. kurserne finder man ud af, at man godt kan gå i batik-trøje). Det er lidt trist, at studiet i den grad ensretter folk, når mulighederne rent faktisk er ret mange for at få beskæftigelse andetsteds end i den primære/sekundære sektor.

Jeg ved godt, at mange har valgt studiet, netop de vil være “rigtige” læger og hjælpe mennesker i nød. Men der er trods alt en del, som brænder for det rent videnskabelige eller synes sundhedsøkonomi eller oplysningsarbejde er spændende (heldigvis). Det ville være klædeligt, om man allerede lidt tidligere på studiet prøvede at åbne folks øjne for disse “alternative” karrieremuligheder. Måske skulle man også prøve at tilpasse studieplanen efter dette. Som landet ligger i dag, så kan man nul & niks, når man forlader studiet på 13. semester. Har man aldrig haft vikariat eller lign., så kan man det første halve år lege bambi til morskab for sosu-assistenter og radiologer - hvor mange andre akademikere kan prale af det :shock:

Præcis, Martinello, lægeuddannelsen på de danske universiteter mangler et væsentligt forskningsrelateret indhold - hvilket man vel dårligt kan kalde OSVAL I og II.

Jeg er ikke medicinstuderende endnu, men starter på KU feb. 2006. Jeg kendet dog en del til medicinuddannelsen på KU og også på flere udenlandske universiteter; bl.a. ved jeg, at University of Cambridges medicinuddannelse indeholder ét helt år med forskning! Dette må siges at bryde alvorligt med den omtalte, danske “indoktrinering”.

Det er vel noget, I kan tage op i studenterrådet (eller hvad det nu hedder)…? Til glæde for mig og kommende stud.med`er, som er interesserede i forskning - udover drømmen som “hvid engel” :stuck_out_tongue:

[quote=“Niemann”:2g5i2dzl]; bl.a. ved jeg, at University of Cambridges medicinuddannelse indeholder ét helt år med forskning! Dette må siges at bryde alvorligt med den omtalte, danske “indoktrinering”.
[/quote]

Tja. Jeg håber personligt ikke at ovenstående bliver indført. Som det er idag, så er der jo MASSER at muligheder for at forske. Du kan sågar lave en ph.d. inden du er færdig - forud sat at du studietids forlænger. Den nye turnus ordning byder også på lidt nye muligheder der.

Så i stedet for at gøre forskning obligatorisk, så synes jeg måske mere at forskningsenhederne skulle gøre mere for at sælge sig selv.

Omvendt ligger det jo egentlig KU eller en af de andre studiebyer dem jo frit for at lave en spec. forskningsorienteret lægevidenskabelig linje. F.eks. kunne de prøve at lave et spec. hold på ca. 30 pr årgang?

Ellers er der også scient uddannelserne…