Medicinsk kompendium, 16. udgave. Aldrig brugt. Saelges

Medicinsk Kompendium, 16 Udgave…
Er et fejlkoeb. Har aldrig brugt det, derfor fuldstaendig som nyt.
Det befinder sig i Aarhus.
Jeg er ude at rejse de naeste fire uger, saa levering kan foerst ske til starten af aug.
Pris. 3.000 kroner