Medicinsk Kompendium (Bind 1 + 2) - Lorenzen et al

http://www.nytnordiskforlag.dk/asp/boginfo.asp?isbn=87-17-03687-9

Anmeldelse i ugeskrift for læger

Ib Lorenzen, Gunnar Bendixen, Niels Ebbe Hansen
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S
Udgivelsesår: 2004
ISBN: 87-17-03687-9
Udgave: 16
Antal sider: 3128
Bogen er indbundet

Forlaget skriver:

[quote]Af: Niels Ebbe Hansen Stig Haunsø, Ove B. Schaffalitzky de Muckadell

I de 4 år der er gået siden 15. udgave af Medicinsk Kompendium udkom, er der sket en betydelig udvikling inden for intern medicin. Udviklingen er især gået stærkt inden for molekylærbiologien og den patofysiologiske opfattelse af sygdomsenhederne, men også behandlingen er på væsentlige områder ændret betydeligt. Disse forhold præger i høj grad denne 16. udgave.
Alle kapitler er grundlæggende revideret, der er kommet nye kapitler vedrørende intensiv terapi og somatiseringssyndromer og følgende kapitler er grundlæggende ændret:
Socialmedicin, Aldringens fysiologi, Medicinsk allergiske sygdomme og hyperreaktivitet, Reumatiske sygdomme, Medicinsk onkologi, Gynækologisk endokrinologi, Diabetes mellitus, Hypoglykæmi og Forgiftninger.
Medicinsk Kompendium giver en samlet fremstilling af den interne medicin. I en tid hvor grenspecialisering bliver fortsat mere udtalt øges behovet for at kunne orientere sig om andre intern medicinske områder på et højt niveau, idet symptomer og objektive fund for de fleste patienter ikke blot kan begrænses til et enkelt grenspeciale.
Redaktionen lægger fortsat vægt på at lægens møde med patienten, formaliseret i anamnese og objektiv undersøgelse, er af afgørende betydning for planlægningen af det videre forløb, samt at dette er baseret på en omfattende patofysiologisk viden. Disse forhold præger fortsat fremstillingen i 16. udgave af Medicinsk Kompendium.
Værket skal fungere som opslagsbog for intern medicinere og læger i almen praksis samt som lærebog for studenter på sundhedsvidenskab. Specielt med henblik på at øge værdien for studenterne, er der efter hvert kapitel med systematisk omtale af de enkelte sygdomme, knyttet et afsnit om den symptomrelaterede diagnostiske udredning.
For første gang i Kompendiets historie er antallet af sider ikke forøget.

• Alle kapitler er grundlæggende revideret.
• Omfattende beskrivelse af den symptomrelaterede diagnostik.
• Dybtgående patofysiologiske afsnit.
• Værkets layout er ændret med henblik på at forbedre overskueligheden og lette forståelsen.
• Kompendiet er gennemillustreret med farvefotos, tegninger og diagrammer, desuden scanningsbilleder og røntgenbilleder. Der er foretaget revision af samtlige figurer med konsekvent anvendelse af farver.
• Medicinsk og Kirurgisk Kompendium er komplementære.
• Kompendiet er velegnet som opslags- og lærebog.
• Omkring 140 forfattere har bidraget til værket.
[/quote]

Opdateret 11/2.2004

Det er jo BOGEN.
Jeg blev selv overrasket over, hvor velskrevet og hvor relativ nem bogen er er at læse i (man læser altså hurtigt 25 sider).
Men den er tyk.

En grundig, men alligevel overskuelig bog, forståelig, fuldt ud pensumdækkende. Kan bruges både på bachelor, kandidat og resten af ens liv som læge - hvor mange bøger kan man sige det om? Stor og tyk, relativt dyr, men ikke i betragtning af hvad man får for pengene! 8)

Medicinsk Kompendium, bogen som mange betragter som den hellige bog på medicinstudiet. Men det skal ikke være grund nok til at du løber ud og kaster en måneds SU efter den, uden at tænke dig om. Bogen (bøgerne) er et opslagsværk, et leksikon for læger og andet godtfolk og IKKE en basis lærebog! Den er på mange områder grundig og MEGET omfangsrig, men ikke særlig pædagoisk, hvis den anvendes til førstegangsindlæring. Til det formål er den alt for uoverskuelig, og man bør istedet søge andre veje for at opnå en basisviden indenfor det område man studerer. Har man opnået en basisviden, så er Medicinsk Kompendium til gengæld glimrende til videre uddybelse.
Medicinsk Kompendium udkommer med en del års mellemrum, og derfor kommer det på flere områder til at halte på behandlingsregimerne for de enkelte sygdomme.

Alt i alt: Et glimrende (men DYRT) supplement til undervisningen og basisbøgerne, men den kan ikke stå alene som “grundbogen” på kandidatdelen på medicinstudiet.

Velskrevet, uddybende, systematisk og tilfredsstillende at læse. Dog kan det anbefales, at man springer nogle af de mere irrelevante afsnit med obskure differentialdiagnostiske udredninger over.

Vil man have den nødvendige forståelse for de store sygdomsgrupper, så bør man slå vejen forbi medicinsk kompendium, men pas på. Det føles svært utilfredsstillende efterfølgende at springe over, hvor gærdet er lavest ved at læse i eks. Basisbog i medicin og kirurgi.

Jeg er meget uenig i ovenstående. Jeg synes kompendiet er genialt godt at lære tingene efter. Det hele er på dansk, man gennemgår behandling der er kendt i Danmark og ikke mindst får man det hele i een moppedreng. Kompendiet er så pædagogisk og lettilgængeligt at man absolut ikke behøver at have basisviden på forhånd. Med kompendiet lærer man tingene i dybden, og hvis man derudover har den gule lommeudgave, så får man nemt et hurtigt overblik over tingene. “Basisbog i medicin og kirurgi” er meget skrabet, og man sidder ofte bare og lærer en remse udenad uden helt at være med på hvad der menes. Det kan man da godt, men 10 dage senere er remsen glemt og man kan starte forfra.

Jeg har lige været oppe i medicin, og de ting jeg har læst efter “Basisbog i medicin og kirurgi” har været meget mangelfulde. Ofte remser bogen en hel masse faktuelle punkter op, uden at man sætter dem i relation til hvad man skal / kan bruge dem til. De ting man slår op i kompendiet, efter man har kigget i basisbogen, bliver 10 gange nemmere at forstå og man frustreres ofte over, hvor meget tid man kunne have sparet hvis man bare havde taget den “store” udgaves forklaring på tingene frem for den lille. Det man forstår det husker man, mener jeg nu. Specielt kan kompendiets kapitler i nyrenes sygdomme, gastroenterologi og lungesygdom anbefales.

Et alternativ til basisbogen, som jeg har brugt en del, er “clinical medicine” af Kumar og Clark. De gennemgår lidt basal fysiologi og anatomi relateret til hvert kapitel, kort før de kaster sig over de mange lidelser og behandlinger. Der er mange gode skemaer og tegninger, som man ikke finder bedre i de danske værker. Det mest negative ved denne bog, er imidlertid den amerikansk/britiske brug af antibiotika. Den passer sjældent overens med den danske brug, da de slås med resistensproblemer i de lande. Her må man ty til oversigten bag i “den lille grønne medicinfortegnelse”, som forøvrigt er nem at bruge og forstå.

Jeg læste neurologi efter Kumar and Clark - jeg havde ikke en neurologibog. Det gik ganske glimrende, og kan anbefales. Neurologien i Kumar and Clark er forholdsvis simpel at gå til. Jeg læste og så lidt fra kompendiet, men i dette tilfælde måtte jeg give op. Kompendiet var for tungt netop på dette område - detaljegraden var for omfangsrig.

God fornøjelse til jer der først nu skal i gang med moppe-drengs-kompendierne! - jeg ved at jeg senere kommer til at kigge en del i dem, selvom medicin for mit vedkommende er en overstået eksamen. :slight_smile:

Så er den kommet i en 16. udgave og info om bogen er opdateret!

De der bare har læst et par sider i det nye kompendie kan I ikke lige komme med jeres “første indtryks kommentarer”. Skal man købe den, når man har 15udg?

Anmeldelse i Uge skrift for læger

Fremragende bog. Nem at læse på trods af de mange sider. Let at sortere i, især hvis man supplerer den med en af de mere skrabede lærebøger som fx basisbogen. Kommer med de forklaringer som basisbogen mangler. Dog vigtigt at huske at bogen er skrevet for alle, både studerende og færdige læger, så pas på du ikke læser dig selv halvt ihjel.

Velskrevet, nemt at forstå emnerne. Man husker det man har læst. En framragende dansk bog der klart anbefales til 12 semester eksaminer. Man skal IKKE lade sig skræmme af størrelsen, idet man kan sortere i emnerne og læse de relevante sider. Evt. supplere med BB til at opnå overblik over pensum.

Den kan også sagtens bruge til 6. og 8. semester, der jo svarer til gl ordnings 12.
Men mange læser først i basisbogen og går så til kompendiet og får uddybende oplysninger - det fungerer også fint, for man kan som Bjørn skriver sortere i oplysningerne.
Udover det er indlledningen af hvert stort emne glimragende til at få overblik over de prøver, observationer og klin. fys undersøgerlser som hører til emnet.

Det der har overrasket mig mest ved medicinsk kompendium er hvor velskrevet den er. Alle emner er opbygget med samme klare systematik. En ting der alt for ofte mangler når mange forfattere har været indover en bog.
Man skal som studerende selvfølgelig kunne differentiere mellem det der er vigtigt og det man aldrig ser i sit virke som læge, men når man har læst et stykke tid kommer dette ret naturligt. Når man hart lært dette er bogen glimrende til førstegangslæsning. Det kan måske anbefales at have en lille bog ved siden af til lige at gennemgå stoffet før eksamen da man ikke “lige gennemgår” noget med medicinsk kompendie… Dette kunne være basisbogen, men sikkert også den lille gule…

Alt i alt. en glimrende bog som jeg klart kan anbefale.

Jeg må erklære mig uening med mange af de tidligere kommentarer. Medicinsk Kompendium er efter min mening inkonsistent, ringe redigeret og upædagogisk med en stor tilbøjelig blandt forfatterne til at forfølge deres personlige interesseområder. Neurologi med en selvfølgelig forudsætning af at alle ved hvordan man foretager en neurologisk undersøgelse. Stort fokus på sjældne sygdomme. Mangel på overblik og “tænken i sygdomsområder” snarere end diagnosernes kassetænkning. Sammenlignet med udenlandske lærebøger i intern medicin ligner Medicinsk Kompendium stadig noget der hørte hjemme for 40 år siden. Men - når dette er sagt: Det er bestemt muligt at hive en stor mængde viden ud af værket, og mange kapitler er bestemt også udmærkede. Om man synes det er let at læse eller ej afhænger nok af ens læsestil og læsevaner. Og sammenligningsgrundlag.

ETr: Jeg er fuldstændig uenig. Tværtimod er den velredigeret og pædagosisk samt konsistent skrevet. Man kan bare springe de sjældne sygdomme over. Det er ikke meningen at du skal læse hele kompendiet fra side 0 til 3000, men du skal sortere i emnerne. Overblik samt fokusering på diagnose og udredning kan man få ved at læse kapitlerne problemorienterede diagnostisk udredning efter hvert emne.

Som ovennævnt er kapitlerne ofte fantastisk velskrevne og forståelige, og man læser hurtigt en del sider. Men sammenlignet med basisbogen er der uhyrligt mange sider, og det kan til tider være svært at finde ud af hvilke sygdomme der rent faktisk kan optræde til eksamen.
Jeg læser efter både kompendiet og basisbogen (desværre oftest basisbogen), alt efter hvor stort tidspresset er, og det er en helt anden følelse at sidde til undervisning efter at have læst i kompendiet - man får meget mere med! Så hvis man kan nå at læse i kompendiet er det klart det mest givtige.

Jeg har til 6. sem (KU) købt Kumar & Clark’s Clinical medicine og synes den virker rigtig god og pædagogisk. Overvejer dog om jeg skal anskaffe mig Medicinsk Kompendie som supplement. Har fået tilbudt 14. udgave relativt billigt. Er der nogen som kan give en vurdering og det overhovedet er noget værd med en ældre udgave? Taget i betragtning at det skal være som supplement til Kumar & Clark.

@LKO
Jeg ville ikke købe en ældre udgave, da selv den nye “har år på bagen”. Så hellere suplere din Kumar/Clark med basisbogen…

Medicinsk komp. er en super bog, men altså også meget omfattende… men helt klart anbefalelses værdig…

Hvis du har købt Kumar & Clark, så er det IMO fjollet at købe kompendiet også - enten eller, vil jeg sige. PErsonligt har jeg brugt Kumar & Clark og været fuldt tilfreds…

Som det nævnes, så synes jeg heller ikke, at en gammel udgave er en god idé. Husk, at redaktionen af kompendiet ofte slutter to år før den seneste udgave udkommer.

  • Mikkel

Hvorfor købe kompendiet, når man kan købe Harrisons? Den er så mange gange bedre, og mange gange billigere(1150 om jeg husker rigtigt). Og mht. Harrisons så tror jeg snart der må være en ny udgave på trapperne, den seneste er såvidt jeg husker fra 2004.