Medicinsk Kompendium Lommebog - Lorenzen et al

Af: Niels Ebbe Hansen Stig Haunsø, Ove Schaffalitzky de Muckadell

Nyt Nordisk Forlag
Udgivelsesår: 2005
ISBN:87-17-03779-4
Udgave: 03
Antal sider: 720

Forlaget skriver:

[quote]Medicinsk Kompendium Lommebog giver en hurtig og nem adgang til nøgleoplysninger vedrørende diagnostik og behandling af de hyppigste intern medicinske sygdomme og giver lægen direkte tilgængelig paratviden ved hver patientkontakt. Den medicinske student får desuden et kortfattet samlet overblik over, hvad den interne medicin indeholder. Lommebogen refererer til Medicinsk Kompendium, 16. udgave, og de to bøger udgør således et hele.

I 3. udgave er der tilkommet 9 nye forfattere og samtlige afsnit er grundlæggende revideret. Udover diagnostik og behandling af samtlige interne medicinske sygdomsgrupper omhandles kliniske forhold fra tilgrænsende specialer af betydning for intern medicinske patienter, f.eks. akut psykiatri, øjensygdomme, hudsygdomme og retsmedicin samt flere tværgående afsnit, f. eks. den akut svært syge patient, præoperativ vurdering, toksikologi, ernæring, social- og miljømedicin, farmakologi og evidensbaseret medicin.
[/quote]

Anmeldelse i ugeskriftet: http://www.ugeskriftet.dk/2005/4405/VP-html/VP47785.htm

Indrømmet…“Medicinsk Kompendium - Lommebog” er ganske anvendelig. Særligt, hvis man ikke har storebroderen, men ønsker de relevante oplysninger med hensyn til danske forhold. I den henseende er lommebogen god nok. Den formidler kapitlerne fra storebroderen kort og forholdsvis overskueligt. :stuck_out_tongue:

Hvad den derimod ikke er…er en “lommebog”. Det er selvfølgelig bare ordfnidder, men da jeg købte lommebogen, havde jeg forventet, at den var langt mere klinisk orienteret. :cry:

Bogen anvendes bedst i den daglige undervisning og som “brush-up” reference af pensum. Bogen er desværre meget mindre anvendelig som klinisk opslagsværk. Her vil jeg anbefale “Akutte medicinske tilstande” - (se Akut patient) eller “Oxford Handbook of Medicine”, selvom sidstnævnte afviger fra danske standarder now and then. :smiley:

Jeg købte Lommekompendiet for at kunne hente hurtig viden på mit medicinske klinikophold. Til det brug fandt jeg den ikke særlig anvendelig, fordi indholdet er for tyndt til at tjene som primær viden. Som hukommelsesstøtte vil den være langt mere egnet, selv om den eneste absolutte fordel i forhold til andre kittelbøger er at bogen er tilpasset danske forhold.

anmeldelse af 3. udgaven i ugeskriftet; http://www.ugeskriftet.dk/2005/4405/VP-html/VP47785.htm