Medicinsk sociologi (samf., sundh. & sygd.) - Iversen et

Link til munksgaard

Hvem anbefaler bogen

Anmeldelse i ugeskriftet

Lars Iversen
Tage S. Kristensen
Bjørn Holstein
Pernille Due

368 sider
Udg. år 2002

  1. udgave
    ISBN 87-628-0181-3

Forlaget skriver:

[quote]Bogen er en lærebog i medicinsk sociologi. Den behandler en række temaer, som har afgørende betydning for befolkningens helbred og for sundhedspolitikken som fx sygdomsbegreber, social ulighed, sociale relationer, livsstil, køn, stress, arbejdsmarked, lokalsamfund og forebyggelse.

I bogen præsenteres væsentlige begreber og teorier, aktuelle
forskningsresultater fremlægges og implikationer af denne viden på makroplan (fx sundhedspolitik, forebyggelse, sundhedsvæsen) og mikroplan (fx behandling, rehabilitering) diskuteres.

Målet har været at skrive om medicinsk-sociologiske problemstillinger på en så konkret praksisorenteret måde, at stoffet opleves som åbenlyst relevant for alle faggrupper inden for sundheds- og socialssektoren bl.a. læger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere.[/quote]