Medicinstuderendes vikariater står for skud, hvor er FADL?

Kilde: http://nyhederne.tv2.dk/article.php?id= … de#related

TV2 nyhederne kl 7 havde et indslag om det

På grund lægemangel ansætter de danske sygehuse i mange tilfælde lægestuderen­de i stedet for læger, skriver B.T. Ifølge tal fra Foreningen af Danske Lægestuderende udbetales der hvert år 100 mio. kr. til studerende, der arbej­der som lægevikarer - det svarer til ca. 400 fuldtidsstillinger.

Vikarerne ansættes allerede op til tre og et halvt år inden de er færdige med deres studie, og det er udelukkende den ledende overlæge på afdelingen, der bestemmer, hvad de kan sættes til. Sundhedsstyrelsen erkender, at der er tale om en nødløsning.

Patientforeningens formand Karsten Skawbo Jensen kritiserer, at der ikke er klare regler på området.

“Læger kan nemt fejlvurdere de studerende. Derfor skal vi have klare regler for, hvad de må og ikke må. Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det er det en alvorlig forringelse af patientsikkerheden,” siger han.

Han opfordrer samtidig danske patienter til at spørge den person der behandler dem på sygehuset, om vedkommende er læge eller studerende.

Øhhhh, kender du en 4. semester studerende i vikariat? :S

HVordan skal man reagere på den forespørgsel? “Ja, jeg er medicinstuderende.”, “Så skal du ikke undersøge mig”…

Hvor er FADL? Kunne FADL ikke lave en kontra pressemeddelse? Og understrege at studerende generelt set gør et godt stykke arbejde, at de er billige for samfundet, at de er kommende læger og derfor får en god ballast, at de aldrig arbejder alene men altid under en anden læges ansvar og at der aldrig nogen sinde er studerende på 4 semester der har haft vikariater. Men som vanligt er FADLs strategi ikke at være synlig!

Jeg så det også. Jeg læste det dog først på tekstTV, hvor der netop stod, at medicinstuderende blev ansat op til 3,5 år før endt studie… I Nyhederne rettede de det til 2 år.

Og så synes jeg, Karsten Skawbo sagde, at de medicinstuderende skulle skilte med, at de netop er medicinstuderende… Det troede jeg faktisk også var tilfældet???

Jeg er enig i, at FADL snart bør komme på banen. Og jeg forstår egentlig heller ikke problemet, når der netop ER lægemangel??? Så længe der bliver gjort opmærksom på, at den studerende IKKE er færdiguddannet læge.

Det er altid dejligt at folk der i medierne tydligvis ikke aner hvad de taler om :evil:

Gad vide om hr. Skawbo også blev spurgt om, hvad patientforening Danmarks løsning på problemet så skulle være. Sende vikarerne hjem og lade overlægerne sidde på skadestuerne og tage sig af splinter i fingrene og blå mærker :?:

For det første bliver der, såvidt jeg er orienteret (det kan jo være hr. Skawbo har bedre kilder) bliver man ikke sendt ud på vikariater før efter afsluttet 8. semester (bemærk det er en FADL kilde :!: ) for det andet bærer alle de folk jeg har set i vikariat skilte der enten siger “lægevikar” “vikar” eller “studerende”. Der står for øvrigt også i selvsamme kilde som jeg netop har posted at:

[i] :arrow: “Lægestuderende der arbejder som vikar på sygehusene, må ikke bære navneskilte, der over for patienterne giver indtryk af, at den pågældende er læge.”

:arrow: … "I stedet kan der eksempelvis benyttes betegnelsen “lægestuderende” eller “vikar for læge”[/i]

Desuden er det vidst god lægeskik, uanset hvor man kommer fra i landet, at præsentere sig selv som det første ved en konsultation.

Karsten Skawbo vil også have patienterne til at kontrollere om den person der behandler dem nu også er læge. - og hvad så? - det nævnes der ikke noget om? - har Skawbo overvejet om pågældende sag måske er blevet vurderet egnet til en lægevikar, - hvad er Skawbo’s løsning til en mangel på yngre læger på det enkelte sygehus - skal vi have de rigtige læger væk fra operationsgangen eller hvad?

Det er simpelthen utroligt så megen dårlig journalstik der samler sig omkring sundhedsområdet - konsekvent hver gang der bringes nyheder på området er der så mange fejl og mangler at nyheden i bedste fald giver et forkert indtryk af sundhedssektoren - i værste udbreder decideret fejlinformation som man som cand. og stud. med. så ivrigt kan bruge sin tid på at dementere rundt omkring familiebordet.

Når alt kommer til alt er nyheden vel snarere: Ja!, der går folk rundt på landets sygehuse der endnu ikke er færdiguddanede læger, og tager sig af ting der vurderes til at være inden for deres kompetenceområde, - og Ja! - det kan sgu godt virke skræmmende i nogle tilfælde - men nogen nyhed, - det er det fandme ikke - og såfremt der skal mere klare regler på bordet - så vil jeg foreslå her Skawbo at tjekke hans informationer een gang til før han udtaler sig i de nationale medier.

At have vikariat 3½ år før man er færdig med studiet, må jo være på 6. semester og ikke 4. semester… Jeg har dog aldrig hørt om nogle, der har været i vikariat på 6. semester, men jeg kender dog een som har været i et vikariet efter 7. semester på AU.

Med al respekt er der ret stor forskel på efter endt 5. semester og efter endt 8. semester.

Endnu engang er det ufatteligt, hvorledes medierne på en ganske uprofessionel måde, vælger at angribe en ny problemstilling. Der er ikke så meget, som en overvejelse af at undersøge det eventuelle problem og belyse det fra flere vinkler - på en objektiv måde. Jeg skal tilkendegive, at jeg kun har læst Politikens korte nyhedstekst, men det lader til, at denne ikke afviger synderligt fra morgenens nyheder på tv.

I tilfældet af, at man fra offentlighedens side mener, at det er et problem med studerende, der får erfaring i løbet af studietiden, så synes jeg bestemt ikke, at FADL burde beskyldes for noget - andet end de endnu ikke har responderet angrebet ! - det er vel nærmere en samfundsøkonomisering, der har gjort, at der i dag ikke er læger nok - og med den eksisterende ordning, er der så vidt muligt taget hensyn til patienten ved at sørge for, at den studerende arbejder under en principal og ved at sørge for, at den studerende er et godt stykke inde i sit studium.

Så vidt jeg er informeret, kan det først lade sig gøre at få lægevikariat efter det 7. semester eller 8. semester - Skulle mene, at man har en udemærket ordning med velfunderede studerende og en ansvarssikring i principalen.

Du har ret I bar iver kunne jeg ikke regne… :oops:

Det sjove er at formålet med endt 7 sem på KU er at kunne fungere som “modtagende” læge, som har sine basalefærdigheder iorden.

Hvergang der er noget større/tvivls tilfælde spørger man bare en ældre læge, og lærer af situationen.

Hvad sker der?

Hvad så når vi er i “parktik” der fungerer vi jo også som læger, og smider folk hjem fra skadestuen, som ikke fejler noget. (igen efter at have konsuleret med en ældre læge).

Hvad er problemet?

mvh
svend

Hej - ja det går nok lidt for hurtigt for nyhederne en gang imellem. Det er heller ikke fair at de viser endoskopi og operations klip samtidig med indslaget, jeg har aldrig hørt om nogle vikarer der har så meget som pillet en 8) -tarm ud. Og fejl er der nok af… Ingen medicinsturderende må mere kalde sig “lægevikar” da det kan tolkes som en læge (og det er ulovligt ifølge lægelovens §23) - der skal derfor stå “vikar for læge” eller “medicinsturderende”…

Og alternativet er overlægerne eller læger der ikke snakker Dansk…

Er der ikke nogen her, der er aktive indenfor FADL? Det synes jeg da, der har været tidligere. Så må de se at få fyret op under den presseansvarlige (Hvis der er sådan en i den (!"##%¤!!!) forening) så nogle af de gode pointer, som allerede er fremført her i tråden kan komme ud til de (som sædvanlig) dårligt informerede medier.

Astrid

Jeg ved godt, at du har et eller andet problem med FADL, frold, og det er selvfølgelig fair nok. Men come on, nyheden er kommet her til morgenen, og med mindre FADL var blevet direkte adspurgt i forbindelse med nyhedsindslaget (hvilket de burde være blevet), har de jo ikke en jordisk chance til at komme med nogen form for udmelding omkring emnet så hurtigt. Du skriver dette 10 minutter efter at nyheden er blevet bragt, hvad regner du med?

Jeg håber selvfølgelig at FADL kommer på banen her, men jeg ville da også gerne se representanter fra DADL også udtale sig, da de vel har enda mere autoritet på området i og med at det er dem, der foretager ansættelsen.

Jeg har intet mod FADL, men jeg betaler til en fagforening der skal varetage mine interesser.

Jeg har før belyst nogle af FADLs svagheder og vil fortsæt gøre det. Tidligere har jeg sagt at det man får hos FADL er retten til at betale for at få et job. Andre brugere har så pointerede at FADL er mere end det - bl.a en fagforening og et gratis lægemiddelkatalog. Men hvor er FADL så i sager som denne? De skal vel varetages vores interesse og en organisation som FADL bør være så stærk og organiseret (flere 1000 betalende medlemmer) at de straks kommer ud og melder vores synespunkter ud og klart belyser de huller der er i nævnte debat. Hvordan tror de de politiske partier agere på Christiansborg? De læser avisen kl. 23 aften før, bruger natten på at blive enige om punkter de vil gøre til mærkesager og kl. 6 i radioavisen kommer de i luften. Så mange sager vedr. medicinstuderende er der heller ikke - FADL må da kunne klare at være til stede ved en sådan sag - jeg betaler for det!! Eller det troede jeg.

At DADL skulle have en interesse i denne sag kan jeg ikke lige se.

enig…

FADL er opmærksom på problematikken, men politikerne i FADL skal lige nå hjem fra klinik og forelæsninger inden de kan respondere. De relevante udvalg arbejder på en presssemeddelse, men når journalisterne ikke henvender sig for at få en udtalelse, så kan man ikke forvente at FADL 3 min efter det var været i nyhederne udsender en meningsgivende pressemeddelse. Den påståede FADL-kilde må være foreningens hjemmeside.

Vær opmærksomme på, at BT regner turnus med i uddannelsen - det fremgår af artiklen, men ikke af indlægget her…

I øvrigt er artiklens materiale indhente på sædvanlig tabloid-vis ved at man har spurgt nogle studerende om hvordan det var at have vikariater uden at afsløre hvilken kontext materialet skulle bruges.

… og så vil jeg lige sige, at mon ikke FADL kommer med en kommentar - i morgen er i hvert fald tids nok for mig. Men, jeg vil vædde på, at en eventuelt kommentar forbigåes i stillhed af medierne, for sagen er vel stort set allerede glemt i morgen.

  • Mikkel

De politiske partier betaler løn til dem, der er ansvarlige for at udtale sig omkring forskellige forhold. Kontigentet vi betaler går ikke til at lønne de medicinstuderende der udgør den politiske del af foreningen, så man må ligeledes forvente at de ikke nødvendigvis læser alle aviser aftenen inden de kommer ud på gaden for at fange de sager der evt. måtte have en interesse for de medicinstuderende.
Jeg synes det er dybt urimeligt at forvente det samme af en fagforening der i så stor grad er baseret på frivilligt arbejde, som man gør af de store, professionelle foreninger.
Når de så bliver opmærksomme på sagen må man også forvente at der går noget længer tid inden de kan komme med et fornuftig svar, da der jo ikke er de samme rutiner vedrørende pressemedelelser o.l i FADL.[quote]Så mange sager vedr. medicinstuderende er der heller ikke - FADL må da kunne klare at være til stede ved en sådan sag - jeg betaler for det!! Eller det troede jeg.[/quote]
Det er da ikke det du betaler for, troede du virkelig at dine kontigentpenger gik til at betale mennesker for at læse aviser og komme med udtalelser i de få tilfælder det vedrører os?
Som sagt, jeg håber da virkelig at de kommer med en udtalelse, men jeg har da virkelig ingen forventninger om at den skal være på plads få timer efter at historien er blevet publiseret.

Det er overlæger der ansætter de studerende, og det er overlæger der træffer beslutningene om hvad de studerende må og ikke må under ansættelsen. Det er da i høj grad deres dømmekraft det her stilles spørgsmål ved, så de har da helt klart en interesse i at forsvare denne ordning.
En anden ting er at det er de medicinstuderendes kvalifikationer der betvivles i denne sag, så at de medicinstuderende selv bedyrer at de har den nødvendige kompetance vil måske ikke have den store gennemslagskraft. Vi har brug for, at de kvalificerede læger også bakker op om os.

Vær opmærksomme på, at BT regner turnus med i uddannelsen - det fremgår af artiklen, men ikke af indlægget her…

I øvrigt er artiklens materiale indhente på sædvanlig tabloid-vis ved at man har spurgt nogle studerende om hvordan det var at have vikariater uden at afsløre hvilken kontext materialet skulle bruges.

… og så vil jeg lige sige, at mon ikke FADL kommer med en kommentar - i morgen er i hvert fald tids nok for mig. Men, jeg vil vædde på, at en eventuelt kommentar forbigåes i stillhed af medierne, for sagen er vel stort set allerede glemt i morgen.

  • Mikkel[/quote]

Nu har jeg ikke set BT’s fremstilling af sagen (idet jeg ikke læser tabloid-stof), men uanset hvad de skriver, er den måde TV2 viderebringer nyheden på TV 2’s ansvar.

I morges skrev jeg en kommentar til TV2’s redaktion om deres håndtering af nyheden. Jeg har fået svar fra redaktøren af TV 2 nyhederne der dog har sendt det videre til redaktøren fra TV 2’s web nyheder. De har nu fjernet det med de 3½ år, i artiklen men fastholdt resten af “nyheden”, dog uden at kommentere det yderligere.

  1. At det er en nødløsning er vel ingen i tvivl om. Men en ret permanent en af slagsen: På de sidste par semestre har en stor del af de studerende haft et vikariat.

Problemet på mange afdeling er, at de uklassificerede stillinger ikke kan besættes - der mangler måske 1 - 2 læger. At ansætte læger fra udlandet har man jo allerede gjort. Alternativet til at ansætte studerende er således udækkede vagter og overbebyrdede læger. Derfor - og det må ikke overses i debatten - er vi lægestuderende en del af løsningen (kortsigtet, godt nok), og ikke en del af problemet.

  1. At der mangler regler på området, er en misforståelse. Der er udsendt en vejledning fra SST. Jeg er i al fald ikke i tvivl om hvad jeg må eller ikke må.

Iøvrigt har de vikarer jeg har mødt gjort et rigtig godt stykke arbejde. Det er min oplevelse, at studerende ansat i vikariater har forberedt sig grundigt og virkelig knokler for at gøre det så godt som muligt.

  • Så hvad er egentlig problemet?

Det burde der måske i såfald være! En fagforening der ikke er en fagforening - intet under at FADL har et svært dårligt image blandt de studerende - i hvert fald dem jeg kender…

Om ikke andet, hvis en “kontra” pressemeddelse skal have en effekt så er det klart at den skal laves så hurtigt som muligt - med andre ord det er for sent nu…