MMI på SDU

Jeg håber alle var tilfredse med dagen. Jeg synes det var en rigtig spændende prøve, og glæder mig til at høre hvordan det er gået her d. 15.

Jeg håber ikke folk er alt for nervøse - der var et par stykker på hold 6. :slight_smile:

For dem, der skal op næste år var forløbet nogenlunde således (der, hvor der bare står et emne, var der et kort oplæg på ca. 10 linjer som skulle debatteres):

  1. og 2. station: samarbejde om opsætning af drop eller klargøring til syning. 1. station stod for instruktionen, 2. station for den praktiske udførelse. De to ansøgere måtte gerne tale sammen, men de skulle sidde med ryggen til hinanden.

  2. station: Akutte ctr. kroniske sygdomme.

  3. station: læsning af tekst (7 min), og fremlægning (3 min) - vigtigt at huske, at der var mere tekst end man egentligt skulle læse, så det var en rigtig god ide at gøre sig det klart, at man skulle finde det rigtige tekststykke frem.

  4. station: Redegøre for din motivation til at søge ind på medicin

  5. station: kosmetiske indgreb foretaget af private hospitaler.

  6. station: standardforløb for kræftpatienter

Du kan som sådan ikke forberede dig på prøverne. Det vigtigste, som jeg ser det, er bare at forsøge at se mere end een side af hver sag, og redegøre for, hvad argumenterne for hver side kunne forestilles at være. I samarbejdsprøverne tror jeg det var vigtigt at snakke sammen, som intruktør at være pædagogisk, behjælpsom og forstående overfor spørgsmål, og som praktisk udfører at være aktivt deltagende, udspørgende, og at sikre sig, at man havde fat i de rigtige værktøjer mv.

Hmm er det ikke meningen at man ikke må afsløre for andre hvad der sker på standene eller har jeg misforstået noget?

Når det alligevel er overstået, så er der intet galt i at afsløre hvad prøven gik ud på. Indholdet af standende ændrer sig hvert år. Så det er ikke snyd, tvært imod, hjælp til andre, om hvilke baner man skal tænke, og hvad de forventer af én. Man har jo ikke mulighed for at øve sig på noget, eller foreberede sig som sådan alligevel.

Der er slet ikke tale om snyd, for det første af de grunde som yelerd01 nævnte, og for det andet, fordi de tidligere bl.a. har haft ugeskrift for læger(?) ude og beskrive hvad prøverne gik ud på første gang de blev afholdt. Det gælder et eller andet sted for mig om at hjælpe de potentielle medstuderende, der faktisk gør en aktiv indsats for at undersøge, hvad det er, de skal op til.

Man kunne overveje at kigge hér:

http://www.ualg.pt/dmdocuments/biomedic … s_2006.pdf

Jeg kan sagtens se jeres pointer, og er helt enig. Da jeg var oppe fik vi bare af vide at vi under ingen omstændigheder måtte tale om standene til nogen som helst. Tror faktisk vi skrev under på en tavshedserklæring… Men det kan selvfølgelig være fordi det var et forsøg på det tidspunkt…

Forstår ikke relevansen af ovenstående prøve. Opsætning af drop? Det går da lang tid før man lærer og det er vel langt fra alle der bliver bare nogenlunde sikre i det… Hvis det er instruér og forstår der testes kan man vel ligeså skifte dæk på en bil? Eller bygge en tro-kopi af landgangen på D-dag i blød karton?

Det er da meget godt at kunne se ting fra forskellige synsvinkler… Men ens viden og derfor mening kan da nå at ændre sig 100 gange før man er færdig som læge og så kan det ændre sig når man er færdig…

Min tanke: Hvorfor er det bedre at klare den prøve godt? Giver det bedre, dårligere eller lige-gode læger? Det ændrer da ingenting på optaget via Kvote 2, det er jo allerede en selekteret skare i sig selv.

Ja… Man kunne ligeså godt skifte dæk på en bil, men chancen for at du er bekendt med proceduren på forhånd er noget højere, end at skulle ligge drop.

Se noget mere generelt på det:
De vil teste din evne til at forstå en instruks, og ikke gøre andet end hvad instruksen går ud på. Et argument for dette er at der såvel i drop som i sy-prøven, var skrevet: “rør ikke X spids, da den skal forblive steril.”;
Var man overilet / nysgerrig / gættede sig frem / i diverse sindstilstande / osv. kunne man gøre ting, som man ikke var blevet bedt om.

Som de skriver på hjemmesiden:

Du har mulighed for at vise: Lederskab, du kan bevare overblikket og roen, du er i stand til at samarbejde / være fleksibel - alt afhængig af din partners temperament / niveau.

Ja, jeg skal nok til at bruge færre skråstreger, men i bund og grund synes jeg det gav meget god mening at teste vores personlighed i relief til en andens.