Mødet med den etniske patient i Almen Praksis

Sehat - Mødet med den etniske patient i almen praksis

Basisgruppen Sehat indkalder til månedsmøde, hvor vi vil have æren af at være vært for besøget af Cand.med. Shabir Ahmed, speciallæge i almen medicin. Til mødet vil ovenstående præsentere hvilke oplevelser og erfaringer, han har gjort sig ved mødet med etniske patienter under sit arbejde i almen praksis i kbh. Shabir Ahmed vil forsøge at blotlægge de udfordringer han møder til daglig og beskrive hvorledes han håndterer disse i sin praksis.
Hertil vil der være mulighed for debatere og stille spørgsmål til emnet.

Alle interesserede er velkomne til at dukke op til mødet.
Mødet kan have særlig gavn for studerende og færdigtuddannede indenfor sundhedssektoren, som evt. kan lære af oplægsholderens oplevelser og erfaringer i klinikken.

Yderligere oplysninger om arrangementet, klik her: Mødet med den etniske patient i Almen Praksis
Hvor? => I Lokale 1.2.18, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 København N.
Hvornår? => Dato. 3 maj 2007, kl. 16:00 - 17:00

Håber du vedbliver med at have en god sehat :slight_smile:

Vel mødt,
Sehat

Flyttet til kaldenerarrangement. Event tilføjet forside-kalenderen

Mange tak for det!

Kunne ikke rigtigt finde det igår.

Glæder mig til at se dig imorgen :lol: