Modul 7 spot oversigt

Kære alle

Jeg efterlyser hermed en slags oversigt (gerne hjemmebrygget) over spot til modul 7. Der var nogle fantastiske til modul 5 og 6 der florerede lidt rundt.

En liste over ting der er kommet over de senere år og spørgsmål der følger med histologien etc.

På forhånd tak!

Her er en liste jeg lavede til mig selv i efteråret 2009 da jeg havde modul 7 eksamen - håber den kan bruges.
Jeg har blot gennemgået alle tidligere spot-eksamener og sorteret efter hyppighed. Dernæst har jeg kigget på hvad der bliver markeret ofte på hvilke præparater osv.

Strukturer i præparater, der ofte spørges om:
Lig. Suspensorium Ovarii
Lig. Ovarium Propria
M. Iliococcygeus kan markeres
N. Pudendus markeres ofte
Cotyledoner (maternelle del af placenta) kan markeres
M. levator ani kan markeres
Endometriets lag: stratum functionale og stratum basale.
Basalarterier og spiralarterier i endometriet.
Ischiocavernosus markeres ofte.

Hypofysepræparat.
Lys del: Neurohypofysen
Mørk del: Adenohypofysen
Herringlegeme bliver også markeret.

Ovarium m. corpus luterum præparat.
Den markerede celle er en granulosa-luteinceller.

Testispræparat.
De markerede celler er myoide celler

Ductus Deferens præparat.
Tunica muskularis er den markerede struktur

Placentapræparat.
Chorionvillus er markeret.
Intervilløse rum kan markeres.

Ovariumpræparat.
Primær folikel er markeret.

Binyrepræparat.
Zona reticularis er markeret.
Celle markeres: gangliecelle.

Prostatapræparat.
Corpus Amylaceum er markeret.

Penispræparat
Tunica albuginea er markeret.

Ved tuba uterina + ductus deferens spørges ofte om epitheltype. Henholdsvis enlaget cylinderepitel og pseudolagdelt.

Portio vaginalis markeres ofte. Her skal blot svares portio vaginalis og ikke hvilken labium der er tale om, medmindre der er spurgt direkte hertil.

Åbningen fra cervix indtil vagina, ostium externum uteri, kan markeres.

Fornix kan markeres.

Ovariumpræparat.
Cylindriske ciliebeklædte celler & sekretoriske celler findes markeret.

Gl. Thyroidea & Gl. Parathyroidea præparat.
Markeret celle er hovedcelle.

Hej Stoffer,

må jeg ikke får den du har om modul 5? skal nemlig selv op i den… og vil også gerne har den for modul 6 hvis jeg må - så kan jeg læser den til næste modul =)

Håber jeg kan får den om modul 5 og hvis det er muligt inden eksamen :wink:

Jeg takker for det hurtige svar.

Ang modul 5 skal jeg se om jeg kan finde den frem!

Tak fordi du gider se efter den… :slight_smile:

Moi Moi

Jeg har kigget mine dokumenter igennem, og ligeledes gamle emails. Jeg har simpelthen ikke listen liggende mere. Har forhørt mig i læsegruppen, men vi har alle lagt det bag os allerede, og slettet dertilhørende filer.

Hej stoffer.
Fandt du nogensinde en sådan oversigt?
Jeg skal op om en uge og er ret meget bagud pga. sygdom osv.
Hvis du har noget du vil dele, må du MEGET gerne sende det til [email protected]