Motiveret ansoegning til KU

Skriver fra Afrika, derfor jeg ikke kan skrive rigtige ae, oe og aa. Haaber I vil hjaelpe mig med lidt feedback alligevel. Synes virkelig, det er svaert at faa sine meninger ned paa papiret - altsaa hvorfor kan de ikke bare forstaa, det er det, som jeg bare VIL?

Paa forhaand tak for hjaelpen.

Befinder mig i Afrika. Skal vaere her i 3 maaneder og arbejde frivilligt – og jeg foeler allerede jeg er forandret. Om morgenen gaar jeg op til Health Center IV i byen, og eftermiddagen bliver brugt paa et boernehjem. Oplevelsen faar bare bekraeftet min lyst til at studere medicin. Ikke kun for at kunne komme tilbage en dag som laege, for er skraemmende klar over (endnu mere i kraft af at vaere her), man ikke kan redde verdenen. Medicinuddannelsen ville kunne give mig en kaempe udfordring, den ville faa mig til at stille spoergsmaal og finde svar. Den ville ikke kun give mig en evig mulighed for efteruddannelse og dygtiggoerelse, den ville ligefrem kraeve det. Ser frem til en lang boglig uddannelse, hvor man skal bruge timer med naesen i boegerne, selvom jeg selvfoelgelig ogsaa ser frem til at skulle laere at bruge min viden paa en praktisk maade. Alt det tiltaler mig ved uddannelsen,

Jeg ville kunne bidrage med et ambitioest, kompromisloest og energisk sind, som kan tage det lange seje traek og har en sult efter mere viden. Har en stor selvstaendighed og ansvarsfuldhed bl.a. i kraft af mit job som paedagogmedhjaelper, og en taalmodighed og tolerance fra mit moede med afrikansk kultur. Desuden faar jeg her en unik erfaring med dagligdagslivet paa et hospital. Har laert at vaccinere spaedboern, og vaeret med til at holde regnskab med medicinbeholdningen. Har testet for malaria, laert at kende tegnene paa dehydrering og vaeret med til stuegang. Fulgt sygeplejeskerne paa foedegangen, hoert de ufoedte boerns hjerteslag og laert at maerke hvordan barnet ligger i maven og hvor langt henne moderen er. Om nogle uger skal jeg saa videre til en anden afdeling paa hospitalet.
Lysten er kun steget efter moedet med alle disse ting - jeg skal laese medicin, og saa skal det nok lykkedes. Opholdet her har nemlig ogsaa givet mig den svaertkoebte laerestreg, at alting ikke bliver serveret paa et soelvfad. Det har altid vaeret min holdning, men nu har jeg virkelig erfaret det ved selvsyn, man maa selv kaempe og saette gang i tingene. Moedet med en anden kultur har ogsaa styrket min tolerance, tingene bliver virkelig gjort i et andet tempo og saa maa alle andre vente. Maa nogle gange bide tungen af mig selv, for ikke at presse vores metoder ned over hovedet paa dem.

Rejser med Mellemfolkelig Samvirke, og har vaeret aktiv indefor denne organisation isaer i december ’07, hvor jeg var indsamlingsleder og stod for forberedelserne, hverning af indsamlere og alt det praktiske paa selve indsamlingsdagen. Foer mit ophold i en udoerk af Uganda, var jeg paa MS’s hoejskoleophold paa Zanzibar. Vi havde undervisning hver dag i kulturforstaelse, swahili og de forskellige udviklingsspoergsmaal. En oejenaabner som virkelig gav en god samfundsforstaaelse.

Har taget kemi, som altid har vaeret en stor interesse, og psykologi sideloebende med mit fuldtidsarbejde i boernehaven. Mest for at holde mig selv i gang, men ogsaa for at forberede mig paa det foerste kraevende semester med biokemi og humanbiologi. Arbejdet med boern har en dejlig uforudsigelighed, som alt social arbejde har, og har laert mig at vaere fleksibel, det har desuden vaeret fedt at kunne fordybe sig i arbejdet og holde de selv svaere tider ud. I efteraaret ’07 var jeg desuden deltidsansat paa en tankstation, hvor jeg var lukkeansvarlig om aftenen alene. Det testede virkelig mine evner til at priotere min tid, men det var ogsaa en af grundene til at rejsen kunne blive til virkelighed.
Har sideloebende vaeret staerkt tilknyttet det lokale fitnesscenter, og naar jeg atter er i Danmark tager jeg en instruktoeruddannelse inden sommerferien. Uddannelsen vil bl.a. hjaelpe mig igennem anatomi, da jeg ville have forspring inden for udenadslaere af de forskellige muskelgrupper og deres virken. Glaeder mig til at blive en del af Panums studiemiljo, sidde i toer studiesal og laere alle kroppens afkroge at kende.

Hej…

Nu har jeg jo ikke noget personligt imod dig, så jeg håber, du accepterer min kritik. Jeg synes ikke at din ansøgning er særlig god. Der er meget snak i den, som ikke vil hjælpe dig med at overbevise bedømmerne.

Du skal altid huske på at fortælle, hvorfor du netop udførte handlingen X ? På hvilken måde har det udviklet dig? Hvad kan du bidrage med det etc.

Dvs du skal hele tiden og igennem hele ansøgningen tænke, hvordan du skal fremhæve dine tilegnet erfaringer således, at de vil vælge dig ud af 20-25 ansøgere…!!

F.eks skriver du meget her, som ikke er nødvendig. Du har ikke mange linjer, derfor skal du fremhæve det vigtigste :

[quote]
Lysten er kun steget efter moedet med alle disse ting - jeg skal laese medicin, og saa skal det nok lykkedes. Opholdet her har nemlig ogsaa givet mig den svaertkoebte laerestreg, at alting ikke bliver serveret paa et soelvfad. Det har altid vaeret min holdning, men nu har jeg virkelig erfaret det ved selvsyn, man maa selv kaempe og saette gang i tingene. Moedet med en anden kultur har ogsaa styrket min tolerance, tingene bliver virkelig gjort i et andet tempo og saa maa alle andre vente. Maa nogle gange bide tungen af mig selv, for ikke at presse vores metoder ned over hovedet paa dem.

Rejser med Mellemfolkelig Samvirke, og har vaeret aktiv indefor denne organisation isaer i december ’07, hvor jeg var indsamlingsleder og stod for forberedelserne, hverning af indsamlere og alt det praktiske paa selve indsamlingsdagen. Foer mit ophold i en udoerk af Uganda, var jeg paa MS’s hoejskoleophold paa Zanzibar. Vi havde undervisning hver dag i kulturforstaelse, swahili og de forskellige udviklingsspoergsmaal. En oejenaabner som virkelig gav en god samfundsforstaaelse.[/quote]

Du skal i det hele taget får flere til at kigge på den. Jeg kan ikke kommentere sproget, da jeg ikke er særlig god i dette felt, men det er der sket mange herinde, der er.

Pøj pøj med det hele… :smiley:

[quote=“PerIAfrika”:2yu87a8k]
Den ville ikke kun give mig en evig mulighed for efteruddannelse og dygtiggoerelse, den ville ligefrem kraeve det. Ser frem til en lang boglig uddannelse, hvor man skal bruge timer med naesen i boegerne, selvom jeg selvfoelgelig ogsaa ser frem til at skulle laere at bruge min viden paa en praktisk maade. Alt det tiltaler mig ved uddannelsen,

Jeg ville kunne bidrage med et ambitioest, kompromisloest og energisk sind, som kan tage det lange seje traek og har en sult efter mere viden. Har en stor selvstaendighed og ansvarsfuldhed bl.a. i kraft af mit job som paedagogmedhjaelper, og en taalmodighed og tolerance fra mit moede med afrikansk kultur. Desuden faar jeg her en unik erfaring med dagligdagslivet paa et hospital.
Lysten er kun steget efter moedet med alle disse ting

Opholdet her har nemlig ogsaa givet mig den svaertkoebte laerestreg, at alting ikke bliver serveret paa et soelvfad. Det har altid vaeret min holdning, men nu har jeg virkelig erfaret det ved selvsyn, man maa selv kaempe og saette gang i tingene.
Rejser med Mellemfolkelig Samvirke, og har vaeret aktiv indefor denne organisation isaer i december ’07, hvor jeg var indsamlingsleder og stod for forberedelserne, hverning af indsamlere og alt det praktiske paa selve indsamlingsdagen.

Har taget kemi, som altid har vaeret en stor interesse, og psykologi sideloebende med mit fuldtidsarbejde i boernehaven. Mest for at holde mig selv i gang, men ogsaa for at forberede mig paa det foerste kraevende semester med biokemi og humanbiologi. Arbejdet med boern har en dejlig uforudsigelighed, som alt social arbejde har, og har laert mig at vaere fleksibel, det har desuden vaeret fedt at kunne fordybe sig i arbejdet og holde de selv svaere tider ud. I efteraaret ’07 var jeg desuden deltidsansat paa en tankstation, hvor jeg var lukkeansvarlig om aftenen alene. Det testede virkelig mine evner til at priotere min tid, men det var ogsaa en af grundene til at rejsen kunne blive til virkelighed.
Har sideloebende vaeret staerkt tilknyttet det lokale fitnesscenter, og naar jeg atter er i Danmark tager jeg en instruktoeruddannelse inden sommerferien. Uddannelsen vil bl.a. hjaelpe mig igennem anatomi, da jeg ville have forspring inden for udenadslaere af de forskellige muskelgrupper og deres virken. [/quote]

Indholdet af ovenstående synes jeg er det relevante i din ansøgning. Du skal dog omformulere det- det hele. Du er alt, alt, for upræcis i dine formuleringer, og det vil være umuligt for dig at få til at være på ansøgningsskemaet.

Det er bare et godt råd, men du skal lægge noget mere arbejde i den. Du har flere steder kun vage forbindelser mellem dine aktiviteter og medicinstudiet, og det er sgu hele pointen med ansøgningen.
Jeg kan forestille mig dine rejseoplevelser er spændende, og at du har lyst til at fortælle det videre. Men det er en motiveret ansøgning, det er ikke en rejsefortælling hjem til familien. Der er for mange irrelevante detaljer- iøvrigt også i dit afsnit om dine oplevelser på hospitalet.

Print den ud, og tag en overstregningstusch og markér de ting som er relevante, tænk over hvorfor de er relevante og formulér det i en- ÉN- sætning. Så har du på plads hvad du har at rokere rundt med, og ender forhåbentligt ikke med en ørkenvandring som denne udgave. Hav hele tiden i baghovedet at du har meget begrænset plads, og at du ikke absolut skal bruge den hele. Det er rart både for læsevenligheden, og kvaliteten bliver højnet når alt nonsens bliver skåret væk.

God arbejdslyst! :slight_smile:

Sidste år holdt KU noget infomøde omkring udformningen af motiverede ansøgninger- meget udbytterigt. Det kan anbefales…

Mange tak for jeres respons. Er rigtig glad for, I har givet jeg tid til at hjaelpe.

Planen er at laegge meget mere arbejde i den, ville bare have jeres umiddelbare respons paa foersteudgaven, for maa indroemme, jeg er en smule blank mht hvordan den skulle skrives. Synes jeg har faaet et klarere billede nu.

Simon, hvad mener du er en vag forbindelse til medicinstudiet? Og hvordan kunne jeg goere forbindelserne staerkere? Er lidt i tvivl om hvad du mener.

Hvordan synes I dog det ser ud mht til mine erfaringer og aktiviteter? Er det nok (hvis ansoegningen bliver 100 gange bedre) eller soeger jeg paa et tyndt grundlag?

Her er en total revidering. Har arbejdet paa den hele dagen, og omformuleret og slettet en masse. Den mangler stadig arbejde, men er det bedre?

Soeger hermed optagelse paa laegevidenskab for at fuldfoere min droem om at blive laege. Jeg vil have en stor videnskabelig udfordring, og haaber fremtiden vil bringe en videreuddannelse inden-for psykiatrien, hvis ikke studiet ender med at foere lysten videre.

Blev matematisk student i ’06 og fik efterfoelgende en fast stilling som paedagogmedhjaelper i et boernehus, hvor jeg var ansat i 17 maaneder. Har vaeret glad for at kunne fordybe mig i arbejdet, hvor det kraeves, at man er fleksibel, selvstaendig og tager ansvar. Fra ’06-’07 tog jeg kemi B og psykologi C paa HF-enkeltfag, havde paa dette tidspunkt fundet ud af, medicin var min droem og kemien ville kunne forberede mig til det foerste semester med bl.a. biokemi. Har desuden altid haft en stor interesse i at videreuddanne mig i de naturvidenskabelige fag, en ting som medicin vil kunne give mig i endnu stoerre grad, desuden med en menneskelig vinkel, som andre studier ikke kan tilbyde. Var herefter til aabent hus paa KU og blev bekraeftet i min tro om studiet: En lang boglig uddannelse, hvor jeg kan fordybe mig i boegerne, men ogsaa senere laerer at bruge min viden mere praktisk, og et studie med et evigt krav om efteruddannelse og dygtiggoerelse, som virkelig tiltaler mig.
Soegte om optagelse i ‘07 og fik afslag, besluttede derfor at bruge mit andet aar paa at rejse ud som frivillig. I jan ’08 var jeg paa en maaneds hoejskole med Mellemfolkeligt Samvirke, som handler om kultur-moedet og udviklingsproblematikker. Det var en samfundsmaessig oejenaabner, som ogsaa forberedte mig psykisk til opholdet i Uganda, hvor jeg i 3 maaneder arbejder paa et hospital og boernehjem, og lever hos en afrikansk familie. Det er en stor udfordring at leve saa anderledes, men kan ikke undgaa at komme hjem forandret og med en staerkere psyke grundet de ting, som jeg har set. Hospitalet giver mig en smagsproeve paa laegernes verden, og det har kun styrket min lyst til at laese medicin, selvom det til tider ogsaa er stressende og ensformigt. Er ogsaa blevet bekraeftet i, at det ikke er hos sygeplejen min lyst ligger. Jeg skal laese medicin, og saa skal det nok lykkes for mig. Var ogsaa inden afrejse aktiv indenfor MS bl.a. som indsamlingsleder i december ‘07.
Har gennem laengere tid vaeret staerkt tilknyttet et fitnesscenter, og er blevet tilbudt en uddannelse som holdinstruktoer, men har grundet rejsen maatte udskyde planerne, de bliver dog genoptaget, naar jeg atter er i Danmark. Det vil kunne give mig en stoerre anatomisk viden, som er en fordel i forhold til studiet.

Foeler jeg gennem forskellige aktiviteter har vist, jeg er berettiget til en plads paa KU. Har gennem internettet og nuvaerende medicinstuderende faaet en viden om opbygningen og indholdet af studiet, som bekraefter mig i, at det er den rigtige uddannelse for mig. Glaeder mig til faa en stoerre viden om menneskekroppen, proeve kraefter med diagnostatik, men ogsaa det etiske og psykologiske aspekt med patientkontakt. Foeler at jeg har kvalificeret mig til studiet i kraft af mine skrevne aktiviteter og jeg vil som studerende kunne bidrage med et kompromisloest, ambitioest og flittigt hoved med en sult efter mere viden. Alt dette taget i betragtning beviser, jeg er den rette for laegevidenskab paa Koebenhavns Universitet.

Bare en lille kommentar…Synes det er veldig merkelig du skriver afrikansk familie. Ville du skrevet du bodde hos en europeisk familie hvis du var på utveksling til Spanien? Synes det vil se veldig mye bedre å skrive enten lokal familie, en familie fra Uganda eller liknende.

Afrika er en kontinent, ikke et land.