Motiveret ansoegning (!)

Hej alle
Jeg har skrevet min ansoegning om saa den nu lige noejagtig passer til KU’s ansoegningsskema. Hvad synes i?


Efter 3 års målrettet indsats, hvor jeg har arbejdet på plejehjem, med psykisk og fysisk handicappede børn, som frivillig på et hospital i Australien samt uddannet mig til samarit søger jeg nu ind på lægevidenskab.
Allerede som 16 årig, da jeg i Australien som udvekslingsstudent gennem Rotary International (D), boede hos en lægefamilie (D), blev jeg bevidst om min interesse for lægevidenskaben. Som ambassadør for Danmark og Rotary, gav mit 1-årige ophold mig en ansvarsfuld, moden og ambitiøs tilgang til livet, som har fuldt mig lige siden.
Efter året som udvekslingsstudent valgte jeg at tage IB - International Baccalaureate (D). Udover, at IB styrkede mine engelskkundskaber, rustede det mig ligeledes til en lang videregående uddannelse som medicin, idet udenandslære og eksamener uden hjælpemidler er i fokus på begge uddannelser. Efter endt eksamen rejste jeg til Fiji, New Zealand og Australien i 4 mdr.(D)
Jeg er blevet et pligtopfyldende individ med evne for omsorg og empati gennem mine 4 mdr. som fuldtidsansat på et plejehjem (D), hvor jeg primært var i aftenvagt med personligt ansvar for 9 beboere.
Min faglighed er blevet styrket idet jeg har suppleret i både matematik og fysik B-niveau på GSK’s komprimerede sommerforløb, med meget gode resultater (D). Disse kurser har ligeledes trænet mig i at studere koncentreret, idet undervisningstiden for to års pensum var seks uger.
Fascinationen af det akutte har jeg altid haft, især fordi jeg i forbindelse med min fars arbejde som
Falck-redder, har været med på døgnvagter på akut- og lægeambulancen flere gange. Min uddannelse til samarit gennem Dansk Røde Kors (D) udvidede dette kendskab, idet vi fik 63 timers intensiv undervisning af en falck-redder i praksis og teori, og af en uddannelseslæge i brug af defibrillator, ilt samt sug. Ligeledes oplevede jeg vigtigheden af, at kunne bevare roen og overblikket i pressede situationer, gennem de spændende samarittervagter, samt ved deltagelse som figurant i Storebæltstunneløvelser.
Da jeg sidste år fik afslag fra universiteterne, besluttede jeg at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen, og startede som fjernstuderende i september 06’. Hurtigt fandt jeg ud af at dette studie ikke var for mig. Jeg elsker at studere og nød især de naturvidenskabelige fag, men følte generelt at alle fag blev gennemgået for overfladisk til mit akademiske temperament og nysgerrige væsen. Mødet med sygeplejersker kontra læger i min kliniske praktik på kirurgisk afdeling bekræftede mig blot i, at det er læge jeg skal være. Lægens opgaver, faglige kunnen samt ansvars- og kompetenceområder tiltalte mig meget.
Den kirurgiske afdeling havde speciale i parenkymkirurgi, og jeg deltog derfor både i forundersøgelser i ambulatoriet, alm. stuegang på døgn- og dagafsnittet ligesom jeg var på OP som observant til flere kirurgiske indgreb. Jeg besluttede at afslutte 1. semester (D) og gik derudover til eksamen i anatomi/fysiologi/biokemi og mikrobiologi, hvor jeg endte med rigtig gode resultater (D). Disse gennemførte fag kan jeg kun se som en absolut fordel på medicinstudiet.
Som deltidsansat i dagtimerne, ved siden af fjernstudiet, arbejdede jeg i 6 mdr. på en skole for psykisk og fysisk handicappede børn med svære indlæringsvanskeligheder (D). Arbejdet var ikke kun fantastisk givende og lærerigt, det gav ligeledes et indblik i pædagogiske handlestrategier, samt et tæt tværfagligt samarbejde med psykologer, talepædagoger, ergo- og fysioterapeuter. Perioden med deltidsarbejde i dagtimerne og fultidsstudie ved siden af, udviklede min selvdesciplin og mine planlægningsmæssige færdigheder betydeligt. Disse faktorer er jeg overbevist om, at jeg vil kunne drage nytte af, på et så krævende studie som medicin.
Jeg befinder mig i øjeblikket i Melbourne, Australien, hvor jeg arbejder som frivillig på onkologisk afdeling tilknyttet Franskston Hospital (FD). Derudover deltager jeg i gæsteforelæsninger, Ph.D -forsvar og seminarer for medicinstuderende og læger på Melbourne University mindst een gang om ugen. Forelæsningerne paa universitetet er ufattelig spændende og lærerige, og da de ofte omhandler cancerforskning, har jeg haft gode reference muligheder til mit arbejde paa onkologisk afdeling.
Jeg søger KU fordi den nye studieordning tiltaler mig meget, idet der lægges vægt på et tværfagligt studieforloeb og en bred sammenhæng i form af de integrerede kurser. Desuden var jeg til åben hus på Panum forrige år, og blev meget imponeret af jeres faciliteter.
Jeg føler absolut at jeg har erhvervet mig de rette egenskaber såvel menneskeligt som fagligt, der skal til for at gennemføre en livslanguddannelse. Erfaringerne jeg har erhvervet mig de sidste to år, gør at jeg er 100% sikker på, at det er medicin jeg skal læse. Aldrig har jeg villet noget så inderligt, så jeg glæder mig meget til at høre fra jer!


Det skal lige siges at den forekommer en anelse mere overskuelig i A4 format. Bl.a. med indrykninger der fungerer som en slags afsnitsopdeling.

Kig lige på din stavning og kommatering. Ellers ser det ok ud.

Tak for respons, ved den halter paa netop dette punkt, retter i skrivende stund kommatering samt stavning.

Nogle der har forslag til aendringer, der loefter den fra OK --> GOD? (Jeg skulle jo gerne ind i aar… :wink: )

Hej med dig!

Din ansøgning er på den ene side okey men alligevel er der et eller andet der giver indtryk af, at du ikke synes det er fint nok at være sygeplejerske.

Mange af de ting du har lavet ER sygeplejerelateret og det virker egentlig som om du har syntes godt om det. Det med det akademiske kan du jo få mange steder og du var jo også lige startet.

“Da jeg sidste år fik afslag fra universiteterne, besluttede jeg at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen, og startede som fjernstuderende i september 06’. Hurtigt fandt jeg ud af at dette studie ikke var for mig. Jeg elsker at studere og nød især de naturvidenskabelige fag, men følte generelt at alle fag blev gennemgået for overfladisk til mit akademiske temperament og nysgerrige væsen.

Forresten er de fag du har på sygeplejerske-uddannelsen ikke naturvidenskabelige. Du har anatomi, fysiologi og biokemi( MEGET meget lidt! og det tætteste du kommer på naturvidenskab).

Hej Trine!

Jeg synes, at din ansøgning er rigtig god! Jeg kan dog godt tilslutte mig Tossens kritik, men har ikke lige forslag til ændringer :wink: Knap så konstruktivt…

Jeg har forsøgt at rette dine stave- og kommafejl, men det kan godt være, at jeg har overset nogle! Endvidere har jeg givet forslag til ændring af nogle af dine sætningskonstruktioner, da jeg synes, at de var lidt kringlede! Jeg har markeret det rettede med fed (undtagen kommafejlene), så du kan tage dem til dig, eller lade være :smiley:

Held og lykke!

Mange hilsner,
Kamilla

Efter 3 års målrettet indsats, hvor jeg henholdsvist har arbejdet på plejehjem, med psykisk og fysisk handicappede børn, som frivillig på et hospital i Australien, samt uddannet mig til samarit, søger jeg nu ind på lægevidenskab.
Allerede som 16 årig, da jeg som udvekslingsstudent boede hos en lægefamilie (D) i Australien (gennem Rotary International (D) - gør sætningen for lang), blev jeg bevidst om min interesse for lægevidenskaben. Som ambassadør for Danmark og Rotary gav mit 1-årige ophold mig en ansvarsfuld, moden og ambitiøs tilgang til livet, som har fuldt mig lige siden.
Efter året som udvekslingsstudent valgte jeg at tage IB - International Baccalaureate (D). Udover at mine engelskkundskaber blev styrket gennem IB, rustede det mig ligeledes til en lang videregående uddannelse som medicin, idet udenandslære og eksamener uden hjælpemidler er i fokus på begge uddannelser. Efter endt eksamen rejste jeg til Fiji, New Zealand og Australien i 4 mdr.(D)
Jeg er blevet et pligtopfyldende individ med evne for omsorg og empati gennem mine 4 mdr. som fuldtidsansat på et plejehjem (D), hvor jeg primært var i aftenvagt med personligt ansvar for 9 beboere.
Min faglighed er blevet styrket, idet jeg har suppleret i både matematik og fysik b[/b] på GSK’s komprimerede sommerforløb med meget gode resultater (D). Disse kurser har ligeledes trænet mig i at studere koncentreret, idet undervisningstiden for to års pensum var på blot seks uger.
Fascinationen af det akutte har jeg altid haft - især fordi jeg i forbindelse med min fars arbejde som Falck-redder har været med på døgnvagter på akut- og lægeambulancen flere gange. Min uddannelse til samarit gennem Dansk Røde Kors (D) udvidede dette kendskab, idet vi fik 63 timers intensiv undervisning af en falck-redder i praksis og teori, samt undervisning af en uddannelseslæge i brug af defibrillator, ilt samt sug. Ligeledes oplevede jeg gennem de spændende samarittervagter, samt ved deltagelse som figurant i Storebæltstunneløvelser, vigtigheden af at kunne bevare roen og overblikket i pressede situationer.
Da jeg fik afslag fra universiteterne sidste år, besluttede jeg mig for at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen og startede som fjernstuderende i september '06. Jeg fandt hurtigt ud af at dette studie ikke var noget for mig. Jeg elsker at studere og nød især de naturvidenskabelige fag, men jeg følte generelt, at alle fag blev gennemgået for overfladisk, taget i betragtning af mit akademiske temperament og nysgerrige væsen (lidt usikker rettelse). Mødet med sygeplejersker kontra læger i min kliniske praktik på kirurgisk afdeling bekræftede mig blot i, at det er læge jeg skal være. Lægens opgaver, faglige kunnen, samt ansvars- og kompetenceområder tiltalte mig meget.
Den kirurgiske afdeling havde speciale i parenkymkirurgi, og jeg deltog derfor både i forundersøgelser i ambulatoriet, samt alm. stuegang på døgn- og dagafsnittet, ligesom jeg var på OP som observant til flere kirurgiske indgreb. Jeg besluttede mig for at afslutte 1. semester (D) og gik derudover til eksamen i anatomi/fysiologi/biokemi og mikrobiologi, hvor jeg endte med rigtig gode resultater (D). Disse gennemførte fag kan jeg kun se som en absolut fordel på medicinstudiet.
Som deltidsansat i dagtimerne ved siden af fjernstudiet, arbejdede jeg (“i” udeladt ) 6 mdr. på en skole for psykisk og fysisk handicappede børn med svære indlæringsvanskeligheder (D). Arbejdet var ikke kun fantastisk givende og lærerigt, men gav mig ligeledes indblik i pædagogiske handlestrategier, samt i tætte tværfaglige samarbejder med psykologer, talepædagoger og ergo- og fysioterapeuter. Perioden med deltidsarbejde i dagtimerne og fultidsstudie ved siden af udviklede både min selvdisciplin og mine planlægningsmæssige færdigheder betydeligt. På et så krævende studie som medicin, er jeg overbevist om at jeg vil kunne drage nytte af disse faktorer.
Jeg befinder mig i øjeblikket i Melbourne, Australien, hvor jeg arbejder som frivillig på onkologisk afdeling tilknyttet Franskston Hospital (FD). Derudover deltager jeg i gæsteforelæsninger, Ph.D -forsvar og seminarer for medicinstuderende og læger på Melbourne University mindst én gang om ugen. Forelæsningerne på universitetet er ufattelig spændende og lærerige, og da de ofte omhandler cancerforskning, har jeg haft gode referencemuligheder til mit arbejde på onkologisk afdeling.
Jeg søger ind på KU fordi den nye studieordning tiltaler mig meget, idet der lægges vægt på et tværfagligt studieforløb og en bred sammenhæng i form af de integrerede kurser. Desuden var jeg til åbent hus på Panum forrige år og blev meget imponeret af jeres faciliteter.
Jeg føler absolut, at jeg har erhvervet mig de rette egenskaber - såvel menneskelige som faglige, der skal til for at gennemføre en livslang uddannelse. Erfaringerne, som jeg har erhvervet mig de sidste to år gør, at jeg er 100% sikker på, at det er medicin jeg skal læse. Aldrig har jeg villet noget så inderligt, så jeg glæder mig meget til at høre fra jer!

Der er stadig temmelig mange kommaterings- og formuleringsfejl. Sprogligt trænger den til afpudsning. Få lige en dansk kyndig til at rette den til.

Hej Kamilla og andre.
Tak for god feedback, og brugbare forslag til aendringer. Jeg har det ikke saa godt med, at jeg ikke engang formaar at overbevise JER om, at medicin er det rette studie for mig! Det skal der altsaa kunne laves om paa! Flere forslag?

Jeg har aendret rimelig meget i den, og haaber nu paa at den ‘flyder’ bedre. Jeg har desuden proevet at saette mine aktiviteter ind i en mere kronologisk raekkefoelge.

Er det helhedsintrykket der svigter, eller “kun” sygeplejestudiet samt det sproglige?

  • Trine

Her den aendrede udgave.


Efter 3 års målrettet indsats, hvor jeg har arbejdet på plejehjem, med psykisk og fysisk handicappede børn, som frivillig på et hospital i Australien, samt uddannet mig til samarit, søger jeg nu ind på lægevidenskab.
Jeg rejste i 2002/03 et år til Melbourne, Australien som udvekslingsstudent gennem Rotary International (D). Det at stå på egne ben i en så tidlig alder, og samtidig være ambassadør for såvel Rotary som for Danmark, udviklede mig utrolig meget som person. Opholdet gjorde mig ligeledes ansvarsfuld, moden og ambitiøs og gav mig venner for livet, samt et netværk af mennesker i alle verdens lande. Skæbnen ville derudover, at jeg kom til at bo hos en lægefamilie (D), som allerede på dette tidspunkt vækkede interessen for lægegerningen.
Jeg besluttede efter året som udvekslingsstudent at tage International Baccalaureate (IB), idet jeg mente, at en international eksamen er nyttig i en globaliseret verden, og ikke mindst i forbindelse med læsesupplement på medicinstudiet. Min store interesse for naturvidenskaben gjorde desuden, at jeg valgte biologi på højt niveau og derudover skrev mit Extended Essay i faget. Jeg foeler, at jeg efter IB (D) er saerdeles rustet til en lang videregaaendeuddannelse, bl.a. fordi de to uddannelsers sammenlignelige eksamensformer ikke tillader nogen form for hjælpemidler.
Efter endt eksamen supplerede jeg matematik B-niveau, som komprimeret GSK sommerforløb (D), og tog derefter paa 4 mdr. oplevelsesrejse til Fiji, New Zealand og Australien (D).
Direkte efter hjemkomsten påbegyndte jeg et 1 ½ mdr. kursus i ’generel sygepleje af ældre’ (D) hvorefter jeg blev fuldtidsansat på plejehjem (D). Gennem de 4 mdr. jeg arbejdede med de ældre blev jeg en meget selvstændigt arbejdende og ikke mindst ansvarsfuld medarbejder, idet jeg primært havde aftenvagter med personligt ansvar for ni beboere.
Jeg blev uddannet samarit gennem Dansk Røde Kors (D) sidste aar, og har i denne forbindelse deltaget i flere spændende og lærerige vagter rundt omkring i landet. Derudover har jeg været på vagt til Eventyrløbet i Odense, været figurant til Storebæltstunneløvelser, ligesom jeg har i sinde at stå vagt ved årets Roskildefestival. Den teoretiske del af samaritter-undervisningen, samt vores defibrillatorkursus blev gennemgået af en uddannelseslæge, hvorimod den praktiske undervisning foregik med en falckredder. Det akutte har altid interesseret mig, og jeg har i forbindelse med min fars arbejde som falck-redder, været med på døgnvagter på akut- og lægeambulancen flere gange.
Da jeg vidste, at jeg ikke ville kunne opfylde kravet om fysik B niveau (D) inden dokumentations-fristen juli 2006, besluttede jeg at forsoege mig som fjernstuderende, paa sygeplejeskolen (D). Jeg befandt mig godt på studiet, men følte ikke at min teoretiske nysgerrighed blev dækket tilstrækkeligt, ligesom det faglige syntes at mangle dybde i forhold til mit akademiske temperament.
Da jeg midt i 1. semester kom i klinisk praktik på en kirurgisk afdeling (D), blev jeg helt overbevist om, at jeg ville være læge og ikke sygeplejerske. Lægens ansvars- og kompetenceområder, samt faglige viden tiltalte mig betydelig mere.
Jeg besluttede alligevel at færdiggøre 1. semester, og gik til eksamen i fagene anatomi, fysiologi og biokemi samt mikrobiologi, hvor jeg endte med rigtig gode resultater (D). Da jeg ved siden af fjernstudiet havde deltidsjob på en skole for handicappede børn (D), blev jeg nødsaget til at udvikle en særdeles god selvdisciplin. Denne gjorde at jeg måtte organisere og tilrettelægge min fritid og mit studie nøje, for at have et socialt liv ved siden af. Jeg har været utrolig glad for at det lykkedes mig, og er desuden helt overbevidst om, at denne evne vil være en kæmpe fordel for mig, paa medicinstudiet.
Som deltidsansat gennem 6 mdr. på skolen for psykisk og fysik handicappede børn, fik jeg et vidt indblik i mange forskellige handicap, pædagogiske handlestrategier, samt et tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. psykologer, talepædagoger, ergo- og fysioterapeuter.
Jeg befinder mig nu i Melbourne, Australien, hvor jeg arbejder 21 timer om ugen, som frivillig på Onkologisk afdeling, tilknyttet Franskston Hospital (FD). Derudover deltager jeg ugenligt i forelæsninger, Ph.D-forsvar og seminarer for medicinstuderende og læger på Melbourne University.
Jeg søger ind paa KU, fordi den nye studieordning tiltaler mig meget. Jeg kan godt lide, at der lægges vægt på et tværfagligt studieforløb, og skabes en bred sammenhæng i form af de integrerede kurser. Desuden var jeg til åben hus på Panum sidste- og forrige år, og blev meget imponeret af jeres faciliteter.
Jeg føler absolut, at jeg har de rette egenskaber, såvel menneskeligt som fagligt, der skal til for at gennemføre en livslanguddannelse. De sidste to års erfaringer, har gjort mig helt sikker på, at det er medicin jeg skal læse. Jeg glæder mig til at høre fra jer.

Jeg faar graa haar af det her…!

Kunne jeg lade vaere med at naevne ALLE aktiviteterne, og istedet fokusere paa mine erfaringer paa hospitalerne og paa Melbourne University?

Selv synes jeg, at antallet af aktiviteterne er udtryk for stor motivation?

Jeg har laest mig til, at i er nogle stykker, der har vaeret en del af ansoegningsudvalgene. Ville jeg f.eks. vaere kommet ind med denne ansoegning sidste aar?

Hej igen, igen!

Først vil jeg lige sige, at din ansøgning er blevet meget bedre.

Jeg ville droppe disse sætninger:

“ligesom det faglige syntes at mangle dybde i forhold til mit akademiske temperament.”

Du skriver om dit akademiske temperament - har du læst på universitetet? for hvis ikke, hvad ved du så om dit akademiske temperament? Det lyder fjollet og for dig til at virke snobbet!

“Lægens ansvars- og kompetenceområder, samt faglige viden tiltalte mig betydelig mere.”

Drop også den sætning.

Lige til sidst; det er din ansøgning og det er dig der skal skrive om dine motiver for studiet. Lad vær med at fokuser så meget på at skrive den “perfekte” ansøgning, du skal skrive DIN ansøgning, fortælle hvem du er og hvorfor du vil læse medicin på universitetet.

Glem lægegerningen et øjeblik og fokuser lidt på selve studiet(du har stadig intet med om hvad ved studiet der gør dig nysgerrig. Du taler hele tiden om arbejdet som læge(du bliver først læge om 7½-10 år!!)

Mht. til optagelse sidste år tror jeg ikke at du kan få et entydigt svar. På KU “tæller” man først point og er man bland dem med rigtige mange point bruger man tid på at læse den motiveret ansøgning igennem. Man grovsorterer ansøgningerne og læser så de motiveret ansøgninger igennem så det afhænger lidt af antallet af point fra dig og de andre ansøgninger!

Jeg er virkelig glad for at i gider laese ansoegningerne, igen og igen…(foeler ikke, at jeg har saa mange andre at kunne faa raad og vejledning fra - Australierne er ikke til meget hjaelp, og isaer ikke naar det gaelder dansk grammatik og tegnsaetning! )

Jeg soeger baade KU, SDU og AU og har ca. 70 point (paa KU-skalaen)

Min ansoegning skal ikke vaere perfekt, den skal ‘bare’ vaere fantastisk og uimodstaaelig :wink:

Tilbringer en hel dag med en 3. aars medicinstuderende, paa Melbourne University, imorgen. Saa kan jeg maaske faa sneget mit ‘akademiske temperament’ ind… ho ho

Kigger paa den igen…

Hej igen Trine!

Jeg synes virkelig at din ansøgning er blevet rigtig, rigtig god! Der er for mig at se intet overflødigt i den; jeg synes, at alle dine aktiviteter skal med, da de i mine øjne er meget relevante. Det er en meget personlig ansøgning, du har fået lavet, og du har i hvert fald overbevist mig :slight_smile:

Men ja, siden der stadig var komma- og formuleringsfejl efter jeg forsøgte at rette i den, skal jeg nok ikke rette den yderligere :wink:

Jeg håber, at du kan få en anden til at rette den til, for så er den efter min mening perfekt :smiley:

Held og lykke!

Mange hilsner,
Kamilla

Hej igen, igen.
Endnu engang har jeg rettet i den. Har komprimeret mine aktiviteter lidt, og har derved faaet plads til lidt mere, omkring hvad der tiltaler mig ved studiet og studieordningen. Ved ikke om det har gjort den ringere eller bedre. Jeg har faaet gloet mig lidt blind paa den, maa jeg indroemme…

Haaber i vil give mig endelig feedback, inden jeg laegger sidste haand paa ‘vaerket’… :wink:

Og tak Kamilla for kommentaren, det er jo lige praecis saadan nogle som dig, de mangler i udvalget…! :slight_smile:

Efter 3 års målrettet indsats, hvor jeg har arbejdet på plejehjem, med psykisk og fysisk handicappede børn, som frivillig på et hospital i Australien, samt uddannet mig til samarit, søger jeg nu ind på lægevidenskab.
Jeg rejste i 2002/03 et år til Melbourne, Australien som udvekslingsstudent gennem Rotary International (D). Det at stå på egne ben i en så tidlig alder, og samtidig være ambassadør for såvel Rotary som for Danmark, udviklede mig utrolig meget som person. Opholdet gjorde mig ligeledes ansvarsfuld, moden og ambitiøs. Skæbnen ville at jeg kom til at bo hos en lægefamilie (D), som allerede på dette tidspunkt vækkede min interesse for lægevidenskaben.
Med drømmen om at læse medicin for øje, besluttede jeg at tage International Baccalaureate (IB) efter året som udvekslingsstudent. Jeg anså en international eksamen som værende nyttig i en globaliseret verden, samt som redskab til læsesupplement paa medicinstudiet. IB rustede mig ligeledes til en lang videregående uddannelse, idet de to uddannelser har sammenlignelige eksamensformer, med fokus på udenadslære og ingen brug af hjælpemidler.
Efter endt eksamen, supplerede jeg matematik B-niveau som komprimeret GSK sommerforløb (D), og tog derefter paa 4 mdr. oplevelsesrejse til Fiji, New Zealand og Australien (D).
Direkte efter hjemkomsten påbegyndte jeg et 1 ½ mdr. kursus i ’generel sygepleje af ældre’ (D), hvorefter jeg blev fuldtidsansat på plejehjem (D). Gennem de 4 mdr. jeg arbejdede med de ældre blev jeg en meget selvstændigt arbejdende, og ikke mindst ansvarsfuld medarbejder, idet jeg primært havde aftenvagter med personligt ansvar for 9 beboere.
Jeg blev uddannet samarit gennem Dansk Røde Kors (D) sidste år, og har i denne forbindelse deltaget i flere spændende og lærerige vagter rundt omkring i landet. Derudover har jeg gennemført et defibrillatorkursus, med en uddannelseslæge som underviser, været figurant til Storebæltstunneløvelser, ligesom jeg har i sinde at stå vagt ved årets Roskildefestival. Jeg har ligeledes, i forbindelse med min fars arbejde som falck-redder, været med på døgnvagter på akut- og lægeambulancen flere gange.
Da jeg vidste, at jeg ikke ville kunne opfylde kravet om fysik B niveau (D), inden dokumentations-fristen juli 2006, besluttede jeg at forsøge mig som fjernstuderende, paa sygeplejeskolen (D). Jeg befandt mig godt på studiet, men følte ikke at min faglige nysgerrighed blev dækket tilstrækkeligt.
Midt i 1. semester var jeg i klinisk praktik på en kirurgisk afdeling (D), og blev her 100% overbevist om, at jeg ville være læge og ikke sygeplejerske. Jeg besluttede alligevel at færdiggøre 1. semester, og gik til eksamen i fagene anatomi, fysiologi og biokemi samt mikrobiologi, hvor jeg endte med gode resultater (D).
Da jeg i dagtimerne, under hele 1. semester, havde deltidsjob på en skole for handicappede børn med svære indlæringsvanskeligheder (D), blev jeg nødsaget til at udvikle en særdeles god selvdisciplin og studieteknik. Denne gjorde at jeg måtte organisere og tilrettelægge fritid samt studie nøje, for at have et socialt liv ved siden af. Jeg ved fra samtaler med vejledere og medicinstuderende, at denne evne vil være en kæmpe fordel for mig, på et så krævende studie som medicin.
Jeg befinder mig nu og frem til maj, i Melbourne, Australien, hvor jeg arbejder 21 timer om ugen, som frivillig på Onkologisk afdeling, tilknyttet Franskston Hospital (FD). Derudover har jeg haft mulighed for at følge en 3. års medicinstuderende på Melbourne University, hvor jeg blev introduceret til universitetets faciliteter, forelæsninger, akademiske niveau samt undervisningsformer. Melbourne University tager, ligesom KU, udgangspunkt i PBL, som en del af deres holdundervisning. Jeg er stor tilhænger af denne måde at tilegne sig, tilsyneladende uendelige mængder viden på, idet den studerende udvikler problemløsende færdigheder, som jeg mener er en vigtig egenskab i en livslanguddannelse, samt i arbejdet som læge. Efter den etablerede kontakt til universitetet har jeg ugentligt deltaget i forelæsninger, Ph.D-forsvar og seminarer for læger og medicinstuderende (FD).
Jeg søger ind paa KU, fordi den nye studieordning, med tværfaglighed i form af integrerede kurser, samt PBL tiltaler mig meget. Desuden var jeg til åben hus på Panum sidste- og forrige år, og blev imponeret af jeres faciliteter. Lægevidenskab er et studie som giver mig mulighed for, at have humanbiologiske og naturvidenskabelige fag på højt akademisk niveau, kontakt til mennesker syge som raske, studie- og jobmuligheder i ind- og udland, konstant videreuddannelse, men vigtigst af alt, udsigten til at have det mest meningsfulde arbejde i verden.
Jeg føler absolut, at jeg har de rette egenskaber, såvel menneskeligt som fagligt, der skal til for at gennemføre en livslanguddannelse. De sidste to års mange erfaringer, har gjort mig helt sikker på, at det er medicin jeg skal læse. Jeg glæder mig meget til at høre fra jer.

Hej Trine!

Jeg synes din ansøgning er blevet rigtig god og jeg vil opfodrer dig til ikke at rette mere i den.(med mindre du selv synes selvfølgelig).

Jeg håber du er en af dem der bliver optaget. Du har i hvertfald vist at du er ambitiøs med din optagelse(motiveret ansøgning).

Held og lykke!

Hej tossen (?)

Jeg haaber saa sandelig ogsaa at jeg kommer ind i aar, og hvis ikke er det fordi en anden har gjort det bedre end mig, og saa mig jeg jo tage den derfra.

Afsluttende kommentar: Imponerende stykke arbejde du har lagt i alle disse ansoegninger. Der har vaeret gode raad, og rigtig god konstruktiv kritik at hente fra dit bord, uden at det har resulteret i stereotype ansoegninger. En stor hjaelp! Tak for det…
Maaske jeg nu kan gaa ud og nyde solen med nogenlunde ro i sjaelen… 8)