Motiveret ansøgnin!

Hej! Jeg er og¨så en af de mange som søger via kvote 2…Jeg har skrevet en motiveret ansøgning, men vil meget gerne have andres kommentarer/mening om den. I må gerne være kritiske.
Jeg ansøger hermed om en studieplads på kvote 2 på Københavns universitet som lægevidenskabsstuderende.
Jeg har siden jeg gik i folkeskole vist stor interesse for medicin. Jeg valgte derfor at bruge et år efter min studenter eksamen, på at kvalificere mig til lægevidenskabsstudiet. På gymnasiet havde jeg fag som Biologi, idræt og kemi på hhv. A og B niveau. Disse fag styrkede min interesse for medicin. I biologi blev jeg fanget af menneskets anatomi og fysiologi. Faget idræt har været et godt supplement til biologi, hvor sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse har været nogle centrale emner. Menneskekroppen har altid fascineret mig, og disse fag har været en stor inspirationskilde. Jo mere jeg fordybede mig i fagene, desto mere blev jeg grebet af det. Da jeg kom ud af gymnasiet, var jeg ikke i tvivl om at jeg ville starte på medicin. Derfor har jeg fra juli 2008 gennem 6 måneder gennemført suppleringskurser på DTU og Øregaard Gymnasium i matematik A-niveau og fysik på B-niveau. Jeg betragter derfor mig selv, som en ambitiøs, målrettet og flittig person, der på samme tid også er viljestærk og nysgerrig. Jeg kæmper for det jeg brænder, og det er medicin!
I ca et halvt år har jeg arbejdet i en børnehave, som pædagogmedhjælper. Et job der krævede nærvær, humor og tålmodighed. Det var daglig glæde og jeg var tæt knyttet til børnene. Desuden arbejder jeg som tolk hos INGTEGRO CORTEX, ca. en gang om måneden. Og en gang om ugen er jeg lægesekretær hos en praktiserende læge. Jeg har igennem disse forskellige kontakter med børn, patienter, læger og pædagoger, lært at indgå i et fællesskab og udvise ansvarlighed og disciplin i alt hvad jeg laver. Desuden har jeg også erfaret betydningen af selvstændighed, tillid og god kommunikation på tværs af forskellige faggrupper. Disse oplevelser har kun styrket min drøm om at studere medicin, og fordybe mere i menneskets biologiske og anatomiske opbygning.
I foråret 2009 har jeg været ude og rejse i Indien og New Zealand. Rejsen bragte mig meget tæt ind på en helt anderledes kultur og levemåde, hvilket har været med til at satte mit eget liv i perspektiv. At blive kastet ud i noget så anderledes og nyt sammenlignet med det sædvanlige, har givet mig nogle unikke oplevelser. Jeg har gennem rejsen udviklet mig og blevet mere moden, selvstændig, og jeg har lært utrolig meget om mig selv; om selvdisciplin og ikke mindst om at tilpasse mig forskellige situationer og mennesketyper.
Ud over min faglige interesse, lægger jeg også vægt på det sociale aspekt af studiet. Jeg har været en del af det sociale samvær i både gymnasiet og tandlægestudiet, og jeg betragter mig selv som en aktiv og social person. Desuden har jeg gennem 10 år gået til gymnastik og dans, samt undervist et børne- og ungdomshold heri.
Behovet for at blive stimuleret fagligt samt lysten til at komme ind i et studiemiljø gjorde, at jeg i sommer påbegyndte tandlægestudiet, selvom medicin var min førsteprioritet. Efter at have fået indblik i humanbiologien, står det mig helt klart, at jeg ikke kan være tilfreds med at være anatomisk begrænset til mundhulen. Jeg vil vide, hvordan hele kroppen fungerer ned til den mindste del, både i den raske og syge krop. Jeg ønsker at læse medicin, da det er en uddannelse med et hav af muligheder samt et fag under konstant udvikling, teoretisk, praktisk såvel som forskningsmæssigt. Jeg mener alt i alt, at jeg, med alle de for medicin relevante fag på A-niveau samt en bestået humanbiologi/kemi eksamen, har bevist, at jeg er fagligt kvalificeret til medicinstudiet. Ligeledes er jeg overbevist om, at jeg vil egne mig som læge, da jeg mener, jeg har de menneskelige egenskaber og den modenhed, der kræves.
Jeg er meget motiveret og føler mig godt klar til at studere lægevidenskab. Jeg tror på, at dette, sammen med mine personlige egenskaber, vil gøre mig i stand til at gennemføre medicinstudiet og opnå mit mål gennem mange år: at blive læge. Jeg håber meget, at I vil se positivt på min ansøgning. Siger I ja til mig får I en student der virkelig brænder for at læse medicin. En der er villig til at ofre alt for at nå målet, en som ikke svigter.