Motiveret ansøgning fra en desperat en der VIL ind

Hej hej…

Så har jeg lavet min skabelon. Tror der er en del kommafejl, disse bliver dog rettet til.

Kritik modtages gerne:

Hej,

Dette er nu 3.gang jeg søger ind på medicinstudiet, og håber derfor af hele mit hjerte at 3.gang er lykkens gang, da jeg simpelthen ikke giver op, før min drøm om at komme ind på medicin går i opfyldelse. Da det er lysten der driver værket, er jeg ikke et sekund i tvivl om at jeg kan klare dette studie, da min lyst til dette studie ikke kan beskrives med ord.
Lidt om mig, mine oplevelser og de egenskaber jeg besidder jeg mener der er af betydning for at blive en god læge:
Siden jeg gik ud af gymnasiet, har jeg målrettet gjort hvad jeg kunne, for at finde relevant erfaring inden for dette område. Da jeg gik på gymnasiet, tjekkede jeg hvad der var relevant af valgfag for at søge ind på medicin, og valgte derfor kemi og engelsk på A-niveau, begge fag jeg var rigtig glad for. Efter gymnasiet havde jeg ½ år på fuldtid i Netto, hvor jeg lærte at arbejde og tænke klart under stress, hvilket jeg mener en god læge bør kunne. Butiksarbejde er dog overhovedet ikke mig, så fik et job på OUH som servicemedarbejder, hvor jeg primært var på børneafdelingen med weekendarbejde på geriatrisk afdeling. På OUH fik jeg set en masse, og snakket en del med både personale, patienter og pårørende, og lærte generelt meget om hvordan livet på et hospital foregår. Da mit vikariat løb ud, fik jeg arbejde som omsorgsmedhjælper på en døgninstitution for svært handicappede børn. Dette sted har lært mig en masse om livskvalitet, og en del om kommunikation. Da børnene ikke kan tale eller bruge fagter, lærer man hurtigt at kommunikere på en anden måde ved at læse deres ansigter og tolke deres lyde. Endnu en egenskab jeg mener en god læge bør have, da jeg mener alle mulige former for god kommunikation er en rigtig vigtig egenskab at have, da det at lytte til og forstå patienten er det første vigtige skridt til at finde en diagnose. Mit sabbatår gjorde at jeg savnede det at læse helt enormt, og søgte derfor ind på sygeplejeskolen i Århus, for at have en uddannelse i baghånden, i tilfælde af jeg aldrig bliver lukket ind på medicin. Kan dog allerede nu se, at jeg ikke kan se mig selv som sygeplejerske. Finder lægens job meget mere interessant. Jeg er utroligt fascineret af de naturvidenskabelige fag på sygeplejeskolen, og føler jeg har brug for mere viden indenfor anatomi, fysiologi, biokemi og mikrobiologi, alle fag jeg afsluttede og bestod her på 1. semester. Er lige startet på 2. semester, hvor mit fokus er på sygdomslære, infektionspatalogi og farmakologi. Syntes det er utroligt spændende at kunne begynde at bruge det vi har lært i A/F, biokemi og mikrobiologi til at finde ud af hvad der sker i kroppen når sygdommen indtræder. Elsker også at sidde og løse cases, hvor man via symptomer, skal finde undersøgelsesmetoder, diagnoser og en evt. behandlingsform.
Jeg har når jeg er i klinik, snakket en del med medicinstuderende for at finde forskelle på deres og mit studie, og finder deres meget mere interessant. Desuden vil jeg hellere være den der finder frem til en diagnose, end hende der plejer patienten. Jeg er i klinik på T-intermediær på Skejby sygehus. En afdeling hvor man for set og afprøvet en masse, da de har en masse overskud til os studerende. Har også indimellem fulgt lægen rundt ved stuegang, og ”sluger” simpelthen hans/hendes arbejde med stor interesse og nysgerrighed.
Udover dette arbejder jeg også frivilligt ved URK. Dette job lærer mig en del om mennesker i nød, hvilket jeg mener, er meget sundt, da en god læge, bør kunne sætte sig ind i og forstå alle samfundsklasser. Desuden lærer jeg en del om glæden ved frivilligt at hjælpe andre. Har altid gerne villet til Afrika og arbejde frivilligt, har dog ikke de økonomiske midler til at rejse derned for.
Grundene til at i netop skal vælge mig:
Jeg er en pige med ben i næsen, og har altid lært at kæmpe for at opnå de mål jeg har sat mig i livet. Jeg har ingen problemer med at skulle være på et studie med et stort pensum, da jeg elsker at læse om emner der interesserer mig. Jeg er desuden rigtig god til at omgås mennesker og fungerer godt både på egen hånd og i gruppearbejde. Som jeg har beskrevet i første afsnit, mener jeg selv at jeg besidder de egenskaber og kvaliteter, der er med til at skabe en god medmenneskelig læge. Jeg har efterhånden lært at man på trods af at skulle have en rigtig god kontakt til patienten også skal skabe en professionel afstand til denne, for ikke at få følelserne alt for meget i klemme når man står i en sørgelig situation.

Jeg er virkelig parat til at kæmpe for dette studie, og jeg vil se frem til en dag at springe ud som nyuddannet læge. Jeg er villig til at lære resten af mit liv, hvilket man heller ikke kan undgå inden for dette fag, da det hele tiden er i udvikling. Dette er også en af de faktorer der gør at jeg vil elske at arbejde som læge. Uddannelsen slutter aldrig og der er utallige kombinationsmuligheder for at videreuddanne sig, hvilket tiltaler mig utroligt meget, da jeg fra naturens side er utroligt nysgerrig, og derfor elsker at tilegne mig ny viden.

Har også tilføjet alder og navn. :wink:

Har desuden tilføjet at jeg hurtigt har lært det nye fagsprog man bliver introduceret til via de naturvidenskabelige fag.

Hej med dig!

Du skal lade være med, at nævne: de to tidligere ansøgninger, at butiksarbejde overhovedet ikke var dig og lade være med at fortælle så meget om dig selv uden at sætte det ift. studiet. Det du skriver om dig selv, giver indtryk af, at du faktisk er glad for sygeplejefaget og det arbejde sygeplejerskene laver. En læge laver andet end stuegang og operationer!

Du kommer overhovedet ikke ind på selve studiet(Studiets opbyg. osv).

Du mangler den røde tråd - fra det du har lavet til det du laver og det du gerne vil lave.

Det virker mere som en drøm du har uden egentlig at vide til indholdet af studiet.

Ellers en fin ansøgning!

Jeg tror faktisk du er/bliver en fantastisk sygeplejerske!

Tak for kritik… ^^

Tror jeg ikke jeg gør. Bryder mig ikke om al den pleje det indebærer, desuden fatter jeg overhovedet ikke interesse for alle sygeplejefagene og alle de teorier der er.

Er mere til de videnskabelige fag.

Har læst en del om hvad studiet indebører vha. brochurer jeg har fået af studievejlederne, og har desuden snakket med en del medicinstudrende.

Kan vi være enige om at første halvdel primært er alle de naturvidenskabelige fag hvor man lærer om kroppens opbygning og funktioner. Og anden del så først er der hvor man begynder at få sygdomslæren indover?

Ved godt der også er andre småfag, men bare sådan generelt.

Har lige brugt en kedelig sygplejetime til at prøve at lave den lidt om. Er denne mere kronologisk, eller er jeg stadig lidt på sidespor? Mangler en bedre afslutning, men vil ikke gøre den færdig før jeg ved om denne er lidt bedre.

Hej,
Mit navn er xxx, jeg er 20 år gammel, og søger hermed om optagelse på medicin studiet.

Min interesse for dette fag, starter langt tilbage, hvor jeg i en tidlig alder var meget fascineret af kroppens opbygning og funktion. Hvor mange børn skifter interesseemner, har jeg bibeholdt min store interesse. Da jeg afsluttede gymnasiet i en alder af 18år, forlod jeg hjembyen for at stå på egne ben i en ny by, hvilket har gjort mig til et selvstændigt menneske i en forholdsvis tidlig alder.

Jeg valgte matematisk linje på gymnasiet m.h.p. at komme ind på medicinstudiet. Af valgfag på højniveau, valgte jeg kemi og engelsk. Fag jeg vil mene vil komme mig til gode på dette studie. Via studievejledningen har jeg fået en masse brochurer om uddannelsen, hvilke jeg har læst meget nøje, for at sætte mig ind i opbygningen af uddannelsen, samt de forventninger der til de studerende. Det at uddannelsen er bygget op sådan at man først lærer om kroppen, for derefter at bruge den viden, til at lære om sygdommene tiltaler mig meget. Er også tilhænger af at komme ud og afprøve sin viden i praksis. Har desuden gennem min nuværende uddannelse talt med en masse medicinstuderende og læger om selve uddannelsesforløbet og om jobbet der følger. Hele dette miljø har virkelig fanget min interesse, og kan derfor ikke se mig til tåls med at blive på sygeplejeuddannelsen, da de sygeplejerelaterede fag overhovedet ikke fanger min interesse. Udover dette har jeg gennem en læge i familien fået en masse af de bøger der bliver brugt på 1. og 2. semester, for at kunne sætte mig ind i stoffet, og har også brugt disse bøger, til at supplere min viden med den jeg får på min nuværende uddannelse i de naturvidenskabelige fag.

Efter gymnasiet fik jeg et vikariat på OUH som servicemedarbejder, et arbejde hvor jeg fik set og lært en masse om hospitalslivet. Da vikariatet løb ud, søgte jeg nye græsgange på en døgninstitution for børn. Et job hvor kommunikation er i højsædet, da børnene ikke evner verbalt sprog. Lærte hurtigt at forstå disse børn på en anden måde, og var også med til at hjælpe sygeplejersker og læger med at forstå dem, hvilket jeg mener, kan komme mig til gode på dette studie, da jeg mener kommunikation er en utrolig vigtig del af dette job, da kommunikation er den første proces i forløbet for at finde en rigtig diagnose. På OUH lærte jeg også at kommunikere med patienter og pårørende, og har desuden lært at man skal være god til at skabe en følelsesmæssig afstand til patienten, for ikke at tage arbejdet alt for meget med hjem.

Pt. er jeg i gang med sygeplejestudiet, da jeg efter at have arbejdet, savnede et studiemiljø utroligt meget, og det mest nærliggende til medicin følte jeg var sygeplejeuddannelsen. Er i klinik på T-intermediær på Skejby sygehus, en afdeling hvor der er tid til at lære og afprøve en masse. Min store interesse for A/F, biokemi, mikrobiologi, sygdomslære og farmakologi er virkelig blevet bekræftet på dette studie, og har en stor lyst til at lære mere om disse emner, da jeg ikke føler vi har tid nok til dette på sygeplejestudiet. Er hurtigt kommet ind i dette nye fagsprog, hvilket jeg også vil mene vil være en stor fordel på medicinstudiet. De sygeplejerelaterede fag kan slet ikke fange min interesse, og kan også mærke når jeg er i klinik, at det ikke er denne arbejdsform jeg søger. Jeg er mere optaget af lægens område end af sygeplejerskens.

Udover mit studie, er jeg også frivillig ved URK. Et job der er med til at give en forståelse af mennesker i nød. En egenskab jeg også mener en god læge bør have, da en god læge bør kunne sætte sig ind i alle samfundsklasser, og forståelsen for den baggrund mennesker har for at agerer som de gør, uden at dømme dem. Dette job har i hvert fald lært mig en del om mig selv og de fordomme jeg engang havde.

Jeg er godt klar over at medicin er en meget større mundfuld end sygeplejefaget, og føler på trods af det en meget stor lyst til at komme over på medicin, da det snart er slut med de naturvidenskabelige fag på dette studie, og føler derfor ikke mit nuværende studie snart kan give mig andet end hospitalserfaring set fra sygeplejerskens side.

Jeg er en utrolig stædig pige, der vil kæmpe med næb og kløer for mine mål. Jeg tror derfor at jeg med denne stædighed, og den erfaring jeg efterhånden har fået, har en utrolig god chance for at gennemføre medicinstudiet, og efterfølgende blive en rigtig god læge, da jeg besidder de kvaliteter der er med til at skabe en god læge.

Hej.
Lige en kommentar. Har tidligere hørt at universiteterne primært ønsker at vide hvorfor du bliver en god medicinstuderende, og ikke så meget om hvorfor du bliver en god læge. Det sidstnævnte skal de nemlig nok lære dig…! Det kan du måske overveje i forbindelse med din ansøgning.

Held og lykke…

Jamen så må jeg lige have det med i tankerne, når den endnu engang skal redigeres.

jeg synes stadigvæk ikke du har vist hvorfor du vil LÆSE medicin (glem det at blive læge et øjeblik!). Hvad er det helt præcist der gør dig nysgerrig? hvad er din drivkraft/motivation for, at ville bruge 6 år på et studie som ca 5 % gennemfører på normeret tid? Er det lønnen? (nej i hvertfald ikke til en start) er det arbejdsforholdene/tiden (nej!) er det muligheden for børn og karrierer (nej! læs andensteds om disse problemer).

Der må være noget rent fagligt der gør du vil skifte en uddannelse (der på mange områder ligner det du gerne vil ud med et langt og HÅRDT studie). Du kan være sikker på at du vil blive spurgt om dette.

Hvad er det og hvordan kan du sætte det du har lavet ift studiet?? Læs studieordningen, besøg http://www.imbg.ku.dk og læs lidt om medicins kemi, er det interessant og har du lyst til at lære det?

Jeg skriver ikke alt dette for at skræmme dig, men alt for mange har et forvrænget billede(romantisk) af hvordan det er at læse medicin (og mange andre studier). For din egen skyld(og her skal du være 100% ærlig, Gider/vil/kan du det?) det er spørgsmål som disse et “optagelsesudvalg” vil stille dig. Så er du forberedt!

Held og lykke!

“De sygeplejerelaterede fag kan slet ikke fange min interesse, og kan også mærke når jeg er i klinik, at det ikke er denne arbejdsform jeg søger. Jeg er mere optaget af lægens område end af sygeplejerskens.”

Jeg tror du i din ansøgning skal passe meget på med de bemærkninger du har omkring sygeplejestudiet.

Jeg er selv tidligere sygeplejerske og nu snart læge og en ting man hurtigt opdager er, at alt det der var temmelig sygt på sygeplejestudiet (kommunikation, pædagogik, motivationsteori, teorier om sygepleje, psykologi osv) er noget som du vil få virkelig brug for på medicinstudiet, da undervisningen her halter meget endnu.

I flæng kan nævnes den motiverende samtale, du skal have med en patient, der skal holde op med at ryge eller tabe sig, den svære samtale, hvor du skal informere en patient om, at du ikke har mere behandling at tilbyde denne, den samtale der går fuldstændig galt fordi patienten projicerer al sin indestængte vrede over på dig osv.

Du vil også opleve, at den tilgang du har til patienterne som sygeplejerske (det at du lærer en anden side af patienten at kende) kommer dig til gode som læge. Læger lærer groft sagt sygdommen at kende - sygeplejersker lærer patienten at kende.

Med andre ord - fokuser på de positive aspekter af sygeplejerskeuddannelsen som du kan bruge på medicinstudiet og fortæl som det også bliver skrevet andetsteds, hvorfor det nu er, at det lige er medicinstuderende og ikke sygeplejerskestuderende du vil være.

Og det nytter nok ikke så meget at skrive at du ikke fanger interesse for sygeplejefagene m.m. da det egentlig kommer til at fremstå som om du ikke gider patienterne. Og tro mig, dem skal du også have med at gøre som læge … og du skal mere end blot diagnosticere og behandle … du skal også drage omsorg … godt nok på en anden måde men alligevel … der går ikke længe på medicinstudiet førend man stifter bekendtskab med begrebet holistisk menneskesyn.

Når jeg læser din ansøgning hvis jeg skal være grov så læser jeg at græsset er grønnere på den anden side og det virker som om at grunden til, at det er det, er fordi, du har en urealistisk forestilling om, hvad medicinstudiet og det at være læge indebærer.

Jeg tror nok (det er mange år siden jeg skrev ansøgningen) at jeg fokuserede på, at sygeplejestudiet var interessant, men at jeg manglede behandlingsdelen, som lægen står for - jeg syntes ikke at det var tilfredsstillende at administrere medicin uden at vide voldsomt meget om hvorfor det blev givet og så fokuserede jeg meget på, hvorfor jeg mente at netop sygeplejerskeuddannelsen kunne gøre at jeg blev en kanon læge en dag.

^^ Dejligt også at høre fra en fra sygeplejestudiet.

Tror bestemt ikke græsset er grønnere på den anden side. Ved tværtimod godt at man virkelig skal kæmpe på studiet, hvilket jeg også er forberedt på. Har en læge i familien der virkelig har trukket alle de hårde aspekter frem ved studiet.

Som dig er det også det med at jeg gerne vil mere i dybden med tingene. Syntes bestemt ikke 2 semestre til A/F, biokemi, mikrobiologi, farmakologi og sygdomslære er nok.

Hej Michelle!

Jeg har ikke så meget forstand på k2-ansøgninger, så jeg vil bare kommentere, hvordan din ansøgning virker på mig :slight_smile:

Din indledning før du redigerede den, fangede min interesse yderst positivt:

“Dette er nu 3.gang jeg søger ind på medicinstudiet, og håber derfor af hele mit hjerte at 3.gang er lykkens gang, da jeg simpelthen ikke giver op, før min drøm om at komme ind på medicin går i opfyldelse. Da det er lysten der driver værket, er jeg ikke et sekund i tvivl om at jeg kan klare dette studie, da min lyst til dette studie ikke kan beskrives med ord.”

Jeg synes virkelig, at man her fornemmer din store ambition om at læse medicin! Så jeg er ikke enig i, at antallet af gange du har søgt ind skal slettes, da du får det formuleret det på en positiv måde.

Men jeg synes, at du skal passe meget på med “sms-sproget” i starten af mange af dine sætninger; har prøvet, lærte hurtigt, er tilhænger af, mv. Det virkede negativt på mig, og fjernede fokus fra selve læsningen af ansøgningen.

Som nævnt tidligere i denne tråd synes jeg også, at du skal vende sygesplejestudiet til noget positivt, for du virker meget, meget negativ over for det! Jeg sidder nok lidt tilbage med undrende tanker efter eksempelvis denne sætning:

“da de sygeplejerelaterede fag overhovedet ikke fanger min interesse”

Vil hun så også hurtigt miste interessen, når de tunge - og til tider kedelige (det kommer man nok ikke udenom) - fag indtræder?! Det er nok ikke alt man kommer til at læse med lige stor interesse og entusiasme.

Endvidere synes jeg, at den første afslutning var virkelig god, og det er ærgerligt at du erstattede den!

Det var lige kort, hvad jeg synes jeg lagde allermest mærke til ved din ansøgning! Jeg håber, at du kan bruge det til noget :slight_smile:

Held og lykke!

Mange hilsner,
Kamilla

Hej Kamilla…

Tak for responsen. :slight_smile:

Tror det må blive lidt en kombination, og vil så også få vendt mine sygeplejefag til noget positivt.

Syntes bare det er svært at ramme præcis.

Er lige i gang med at læse studieinformationen om medicin i Odense for 113gang, for at være 100 % sikker på hvad de søger, da Odense er min 1. prioritet.

Hej igen!

Det var så lidt! Jeg søger også med Odense som 1. prioritet.
Du tager godt imod kritikken - det er en god ting. Din ansøgning skal nok blive god :slight_smile: Du må lige poste den igen, når du har redigeret den.