Motiveret ansøgning - Konstruktiv kritik, hjælp & feedback

Hej Studmed, jeg har i løbet at de sidste måneder gået rundt og samlet mig nogle tanker om, hvordan min motiverede ansøgning skulle udformes.

Jeg er desværre lidt sent ude, men jeg er desværre ikke så skarp til at skrive sådanne, nu håber jeg bare på der kommer en eller flere håndsrækninger herinde fra (jo flere jo bedre!). :stuck_out_tongue:

Jeg søger kritik og måske en redegørelse for hvilke væsentlige mangler den har, jeg er ikke i tvivl om den har nogle! :slight_smile:

Her er den så:

Den er 1 1/4 side lang (2980 tegn med mellemrum) med 1.5 linjeafstand

Jeg har også vedhæftet den i et word-dokument

http://EXAMPLE.com/media/kunena/attachments/9455/MotiveretansgningV1.0.docx

PS. jeg skal til følgende workshop på onsdag.
http://studier.ku.dk/bachelor/kontakt/workshop/
Det sene tidspunkt for denne, er pga. jeg bor MEGET langt væk fra København, og det er rimelig dyrt at rejse der over for 1½ times undervisning, men jeg har dog bestemt mig for at gøre det da, det helt sikkert er brugbart!

[quote]Motiveret ansøgning - Medicin

Jeg er en åben og udadvendt som person og har en entusiastisk indstilling til livet. Jeg trives, når jeg udvikler mig fagligt såvel som personligt. Min interesse for det naturvidenskabelige har altid været stor, og blev blot forstærket med tiden. Jeg søger altid nye udfordringer, des større, desto bedre.

I lægevidenskab fordyber man sig i grene af naturvidenskaben på et højt fagligt og udfordrende niveau. Den menneskelige biologi, de mange finmekaniske dele og kemiske processer som foregår i organismen, hvordan kroppen og des funktioner fungere i helhed, Sågar autonom. Jeg foretrækker fordybning frem for enkelthed, hvilket lægevidenskab udfylder. Jeg er utroligt attraheret og fascineret af kombinationen af det praktiske, teoretiske samt patientkontakten tilhørende studiet såvel som den endelige uddannelse. Det har været vigtigt for mig at uddannelsen er udfordrende, samt at uddannelsen kan tilbyde muligheder for en kontinuerlig udvikling og specialisering, hvilket lægevidenskaben udfylder til fulde, og er en betragtelig motivation faktor.

Jeg færdiggjorde min HTX i 2012, hvor jeg havde et godt gennemsnit og gode karaktere, men desværre ikke gode nok til at blive optaget. Matematik A og dansk A gik desværre ikke som forventet, og jeg har derfor valgt at supplere disse op via GSK-aftenkursus.

Ved siden af GSK har jeg arbejde hos en parallelimportør af medicin. Her gennemgår og oversætter produktresuméer for lægemidler (humane og veterinære), udarbejde indlægssedler og mærkning til lægemidler, hvor det har været nødvendigt at kunne forstå og oversætte fagtermer til et brugervenligt sprog. Igennem dette har jeg også haft et tæt samarbejde med sundhedsvæsnet, via daglig kontakt til sundhedsstyrelsen og European Medicines Agency. Det vil uden tvivl komme mig til gode i mit studium inden for bl.a. sundhed, sygdomssymptomer, årsager og – behandling, og udvikle kompetencer for formidling af f.eks. sygdomme til patienten m.v.

Igennem utallige forsøg for at finde en praktikplads eller et frivilligt arbejde, fik jeg kontakt til en børnetandklinik. Dertil var jeg tilstede og assisterede jeg under kirurgiske orale indgreb. Her fik jeg kendskab til diverse forberedelse før en operation, diverse værktøjer som også anvendes ved kirurgi i lægevidenskaben. Jeg erhvervede mig også viden omkring den psykologiske del af patientkontakten, jeg kunne her drage paralleller til min egen viden inde for dette område, da jeg har læst psykologi på C niveau. Jeg er sikker på de kommer mig til gode, at jeg har været med til indgreb og assisteret, samt har kendskab til de psykologisk bag det at arbejde med mennesker.

Da jeg ønsker at læse medicin så inderligt, har jeg valgt ikke kun at søge ind på KU, men alle universiteterne med lægevidenskab. Jeg fuldbevidst om at medicinstudiet er en lang og hård studie, som kræver en del, og det kræver man hele tiden er engageret i det man laver. Jeg mener oprigtigt jeg besidder disse egenskaber.
[/quote]

Okay, jeg er nok hård, men her følger mine tanker.

  1. starten er kedelig. Skin igennem fra linie 1.
  2. afsnit 2 handler om din forhåndsviden om studiet - jeg vil hellere høre mere om hvem du er.
  3. jeg synes ikke der er grund til at nævne at karaktere ikke var gode nok. Det kaster blot negativ glans ind i den motiverede ansøgning…
  4. dit afsnit om de arbejde er yderst relevant, men jeg synes at teksten er meget teknisk og jeg savner lidt mere personlighed i det afsnit.
  5. sætninger som “Igennem utallige forsøg for at finde en praktikplads eller et frivilligt arbejde” er bare fyld, lige gyldigt og spild plads. Hvorfor ikke sælge varen? Feks: Jeg har altid haft et behov for at involvere mig ud over mit arbejde og studie og f.eks. gennem mit frivillige arbejde på en børnetandklinik har jeg fået et indblik i patientkontakt og patienthåndtering, men jeg har også lært hvor vigtig det er for patienterne at man kan sit håndværk og er sin viden opdateret… amen, amen - fyld selv på…
  6. psykologi på C niveau… nej, vel… lommepsykologi kan man læse i Femina…, sorry…
  7. hvad man har søgt ind på og hvorfor er lige gyldigt. Fortæl i ansægningen til KU hvorfor KU er interessant. I den til SDU hvorfor deres studieordning lige netop passer dig etc.

Jeg må erkende det er en meget anonym og middelmådig ansøgning.
Der venter meget arbejde med den endnu.

Det er ikke ens drømmestudie, hvis man tror man kan skrive en ansøgning på 2 dage…

Sorry jeg er kort og direkte - men der er stort tryk på ansøgninger fortiden. Måske du kan lave en bedre næste år…

Måske andre er af en anden holdning…

frold ridser faktisk meget godt op, hvad der kan forbedres - udover dette, så skal der når din endelige ansøgning er udfærdiget læses korrektur med direkte henblik på dit sprog. Der er flere fejl her og der, og det ville være lidt dobbeltarbejde at rette det hele nu.

Mange tak for kritikken!

Det er lige det jeg søger!

Jeg vil ihærdigt arbejde videre med den i morgen!

Det er godt at der er nogle som gider at være hårde, og komme med noget kritik.

Det hjælper meget!

EDIT:

Smider en ny vol. op i senere, så håber jeg i gider at gå i gennem den “lange” smøre igen :slight_smile:

Dertil læser jeg self. korrektur, når den er færdig.

Selvom kritikken er hård, så takker jeg alligevel.

Jeg vil nu alligevel forsøge at skrive en motiveret ansøgning og søge ind på KU.

Jeg ved at konkurrencen er stor, om ikke andet giver jeg det et skud.

Nu vil kigge den igennem og reflektere over hvad i har skrevet, så vil jeg lægge den op igen.

Så læser vi den gerne igennem igen om tiden er til det,…

Læs evt hvad andre har lagt op af motiverede ansøgninger.

http://EXAMPLE.com/media/kunena/attachments/9455/MotiveretansgningV1.1.docx

Jeg forsøger mig igen, se bort for længden da jeg retter dette til, når jeg synes indholdet er godt nok. :slight_smile:

Ang. valg af universitet - Hvordan skal jeg give en faglig begrundelse for valg af universitetet.

usikker på det punkt, da jeg umiddelbart gerne vil holde de afsnit kort?

igen, giv den hele smøren.

EDIT:

Ville det være værd at nævne jeg tidligere har medvirket til en fødsel, eller er dette for overfladisk?

Jeg har også undladt at skrive om mit arbejde som ansvarlig hos en Daglig´Brugs, men synes bare det virkede tyndt, kedeligt og ikke relevant i forhold til ansøgning, selvom jeg står for at styre butikken i weekenderne.

Tak på forhånd.
Steffan

[quote] ” Erstat frygten for det ukendte, med nysgerighed.”, et citat fra min fysiklærer i gymnasiet.

Et citat som blev hængende. I gymnasiet gennemgik jeg en større udvikling, både fagligt og psykisk. Min interesse for videnskaben undergik også en større udvikling, i takt med anvendelsen af de naturvidenskabelige metoder, som fangede mig i en væsentlig højere grad end folkeskolen.

Mit væsen har i højere grad været tiltrukket af det praktiske arbejde med resultater man kan studere, føle og reflektere over, men på samme tid har jeg også en drift for den viden, som ligger til baggrund for det. Jeg er utroligt attraheret og fascineret af kombinationen af det praktiske, teoretiske samt patientkontakten tilhørende studiet såvel som den endelige uddannelse. Det har altid faldet mig naturligt at arbejde med mennesker og hjælpe til hvor jeg kan, uddannelser hvor dette er muligt er der nok af, så jeg stillede derfor nogle krav uddannelsen skulle opfylde - en kontinuerlig udvikling og specialisering, inden for de anvendte metoder, teknikker, teknologiske fremskridt og bygger på den naturvidenskabelige lærer. Alle sammen noget medicinstudiet opfylder.

I 2012 færdiggjorde jeg HTX med et godt gennemsnit, hvorefter jeg søgte in på lægevidenskab, til trods mit gode gennemsnit blev jeg ikke optaget. Jeg valgte herefter at supplere hhv. dansk A og matematik A på aftenkursus, samt skaffe et relevant arbejde og praktikplads for at udvikle mine kompetencer og chancer for at blive optaget i kvote 2.
Arbejde er hos en parallelimportør af lægemidler, hvor jeg har et tæt samarbejder med European Medicines Agency, sundhedsvæsenet og Sundhedsstyrelsen. Jeg vurderede dette til at være relevant i forhold til studiet, og en praktisk måde at udvikle mine kompetencer. Arbejdet består af implementering, opdatering af indlægssedler og mærkning til lægemidler m.m. Ved udarbejdelsen af dette produkt information har det været nødvendigt at forstå og oversætte fagtermer til et mere brugervenligt sprog, hvilket jeg helt sikkert vil drage fordel af.

Jeg har altid haft et behov for at involvere mig ud over mit arbejde og studie, jeg opsøgte derfor en børnetandklinik, hvor jeg tilbød mig selv som ulønnet arbejdskraft. På mit ophold ved klinikken overværede og assisterede jeg bl.a. under oralt kirurgisk indgreb. Opholdet indsigt i patientkontakt og patienthåndtering, og hvor vigtigt det er for patienterne at man kan sit håndværk og er sin viden opdateret da deres fremtid afhænger af det.

Jeg vælger at søge ind på KU, da KUs studieordning fornuftig, da man starter fra cellulært niveau, og så arbejder dig op igennem kroppen i prioriteret rækkefølge, hvilket passer bedst til mig. Jeg fuldtud bevidst om at medicinstudiet er et langt og hårdt studium, som forlanger man hele tiden er engageret i det man laver. Studiet er ikke blot en 7 til 16 arbejde, men et fuldtidsarbejde, som kræver overskud og fingerfærdighed. [quote]

Lige endnu et spørgsmål, ville det være relavant at nævne jeg selv har tilbragt megen tid på hospitaler, da jeg har undergået flere operationer i min arm?
igen synes jeg ikke selv det var noget som var værd at nævne, men tænkte jeg alligevel måtte spørge :slight_smile:

Ser frem til der er en som gider kritisere mit udlæg og give noget feedback.

1 Synes om