Motiveret ansøgning -konstruktiv kritik modtages med kyshånd

Hej! Jeg er en af de mange, som søger ind på medicin på kvote 2 på KU. Jeg må indrømme, at jeg sgu er gået lidt død i skrivningen og ved ikke, hvad jeg kan ændre, for at gøre den bedre.
Hvis nogen vil give lidt kritik ville jeg være meget taknemmelig!
Mvh. Louise

Motiveret ansøgning

Jeg søger ind på lægevidenskab, da jeg mener, jeg har de rette kvalifikationer og især motivationen. Det har været afgørende for mit valg, at man gennem lægevidenskaben kan påvirke menneskers livskvalitet direkte, og det er mit håb at kunne opnå dette gennem mit studium og fremtidige arbejde. Ligeså vigtigt har det været, at medicin er en så stærk teoretisk funderet naturvidenskabelig uddannelse – pga. de faglige udfordringer, men også fordi jeg tror på begrebet livslang læring.
De faglige udfordringer medicinstudiet indeholder, samt den disciplin, der kræves at gennemføre et hårdt og tidskrævende studium, er jeg i besiddelse af. Det ses bl.a. ved min gode studentereksamen og det legat, jeg blev indstillet til af min lærer i kraft af min faglige indsats. Desuden er jeg af den holdning, at man altid skal stræbe efter at vide mere. Det ses ved, at jeg i de to sabbatår, jeg ender med at have haft, har opsøgt faglige og personlige udfordringer, først og fremmest ved at vælge en faglig stærk højskole og tage supplerende kurser i fysik og kemi, men også ved at arbejde indenfor børneområdet, hvor jeg ingen erfaring havde.
Som studieretning i gymnasiet havde jeg matematik, samfundsfag og biologi. Fagene matematik og især biologi overbeviste mig om, at jeg i fremtiden skulle søge ad den naturvidenskabelige vej, da jeg blev tiltalt af fagenes metoder, og måden hvorpå man omsætter teori til praktisk arbejde.
Jeg gik på -------- Højskole i efteråret 2010 på linjen --------, som foregår i et samarbejde med Operation Dagsværk. Formålet var at give os egenskaber til forstå de problemer verden står overfor og især at tage del i organiseringen af de sociale kampe verden over. Det skete gennem en rejse af en måneds varighed til Sydafrika og Zimbabwe. På rejsen oplevede jeg bl.a. den effekt HIV og AIDS får på hele befolkningsgrupper, og ofte netop de mennesker, som har mindst mulighed for behandling. Rejsen førte til, at vi i en gruppe stiftede foreningen --------, hvor vi arbejder for mere retfærdige handelsaftaler mellem EU og u-landene. Arbejdet i gruppen har vist mig, jeg vil påvirke folk og hjælpe til at forbedre deres levevilkår, men at jeg vil have en direkte kontakt til de mennesker, det involverer.
Siden slutningen af januar har jeg taget supplerende kurser i kemi (0-b) og fysik (c-b) på Gentofte HF. Fagene har kun bekræftet mig i min beslutning om at søge ind på lægevidenskab. Af de grunde nævnt ovenfor har jeg derfor fået arbejde, udover skole, som fastansat weekendafløser på plejehjem. Her har jeg fået kurser i medicin og forflytning og er blevet oplært i diverse plejeopgaver. Derudover arbejder jeg specifikt med en KOL-patient og beboerens medicinering. Herfra er jeg blevet let indført i nogle af de principper, som omhandler distribution af medicin, og mere skærpet min nysgerrighed bag valget af medicin og dosering.
Jeg vælger at søge ind i København, fordi mulighederne syntes størst her. Først og fremmest fordi KU er Danmarks førende uddannelses- og forskningsinstitution. Mulighederne og faciliteterne er selvfølgelig størst hos det universitet, der uddanner flest læger. Det ligger også delvist til grund at jeg bor her, og at jeg er påbegyndt et forløb hos psykolog Sara Hauge, hvor det ville gavne mig mest at fortsætte.
Kort sagt, så skal I optage mig, fordi jeg opsøger faglige udfordringer, er bogligt stærk og kompetent og besidder disciplinen, nerve og medmenneskelighed, som er nødvendig.
På forhånd mange tak!