Motiveret ansøgning - konstruktiv kritk søges

Hej brugere af studmed.dk,

Jeg er ved at lægge sidste hånd på min motiverede ansøgning til medicin ved Århus Universitet og vil være yderst taknemmelig, hvis der er nogle, der har tid og lyst til at læse den igennem og komme med konstruktivt kritik.

På forhånd tak!

Til Aarhus Universitet
Studiekontoret
Fredrik Nielsens Vej 5
8100 Århus C

Motiveret ansøgning til medicinstudiet ved Aarhus Universitet 2007

Jeg skriver denne motiverede ansøgning med henblik på optagelse på medicinstudiet ved Aarhus Universitet september 2007.

Medicin er et yderst fascinerende sundhedsvidenskabeligt fagområde, som jeg meget gerne vil være en del af. Medicin er et område, der er under konstant forandring. Ny viden opstår gennem forskning, hvilket kræver en kontinuerlig lyst og forpligtigelse til at uddanne sig og holde sig ajour. Medicinstudiet kræver derfor dybt engagement og motivation. Som forhåndværende landevejsrytter på det danske landshold (se bilag 1) ved jeg, hvad engagement og motivation sammen med fordybelse og opofrelse betyder.

Jeg synes selv, at besidde en lang række vigtige kvalifikationer herudover, der er ønskværdige på medicinuddannelsen og enhver anden. Modenhed, studieegnethed og ikke mindst målbevisthed har jeg opnået gennem min naturvidenskabelige bacheloruddannelse i idræt ved Aarhus Universitet (se bilag 2) og er ydermere med til at sikre, at jeg allerede på forhånd har et vist akademisk niveau samt har oparbejdet en vis medicinsk viden og terminologi. Jeg har bevist over for mig selv, at jeg er i stand til at gennemføre en universitetsuddannelse, hvorfor jeg føler mig i stand til at klare yderligere 6 års medicinstudie. Jeg ved, hvad det vil sige, at skrive akademiske opgaver og læse til eksamen på universitetet.

Min store interesse for idræt, som akademisk disciplin, blev skabt gennem de naturvidenskabelige fag på gymnasiet samt gennem mine oplevelser med cykelsporten. Dette resulterede i, at valget senere faldt på idræt. Menneskekroppens anatomi og fysiologi samt dens komplicerede indre kemiske processer, har gennem min universitetsuddannelse givet mig en større appetit inden for dette fagområde, som jeg er overbevist om, at få tilfredsstillet gennem medicinuddannelsen.

Jeg har en del bekendte og enkelte familiemedlemmer, læger og medicinstuderende, som alle taler yderst positivt om studiet, hvilket kun forstærker min motivation. Derfor har jeg lige efter min afsluttede bacheloreksamen derfor målrettet arbejdet hen imod optagelse på medicinstudiet, hvilket jeg vil beskrive lidt nærmere i det følgende.

Jeg har arbejdet som handicaphjælper for en mand med et stort spastisk handicap (se bilag 3), hvor jeg udførte massiv personlig samt praktisk hjælp. Han er dybt engageret i handicappolitik, både på lokal- og landsplan, og sidder i diverse handicappolitiske udvalg. Gennem møder på bl.a. Århus Rådhus har jeg fået et godt indblik i, hvordan handicappolitik er organiseret samt fungerer i praksis i Århus kommune. Arbejdet som handicaphjælper har lært mig meget om at yde personlig pleje på en professionel måde. Arbejdet har flyttet mine personlige grænser, lært mig at indgå i en meget tæt samarbejdsrelation, hvor kommunikation er en uhyre vigtig bestanddel og jeg har fået en vigtig indsigt i, hvad det vil sige, at være menneske med et handicap. I januar i år rejste jeg til et selv planlagt ophold på et hospital i London for at arbejde med en anden side af sundhedsområdet end den plejemæssige, hvor jeg i skrivende stund arbejder.

Jeg arbejder på The Heart Hospital, der hører under The University College London Hospitals og som er en af Englands mest specialiserede hjerteafdelinger, hvad angår operationer og rådgivning af voksne med medfødte hjertefejl. Jeg har været med til lægernes patientkonsultationer, åbne hjerte operationer såsom dobbelt bypass og lukning af partiel atrioventrikulær septal defekt, indsættelse af mekanisk pulmonærklap gennem lysken, pacemaker-udskiftninger, stuegang, undervisningsmoduler m.m (Endelig dokumentation for hospitalsarbejdet samt udlandsophold af min. 6. måneders varighed eftersendes senest d. 1. juli 2007 som henholdsvis bilag 4 og bilag 5). Kort sagt alt, hvad en typisk og til tider atypisk hverdag byder på for en læge. Lægerne er rigtig gode til at inddrage mig og forklare alt, hvad der foregår og jeg får stillet spørgsmål i rigt omfang. Jeg har derfor opnået en ganske omfattende specialviden inden for medfødte hjertefejl og et detaljeret indblik i hjertets generelle fysiologi, hvilket har øget min medicinske viden og terminologi betydeligt, men opholdet har også givet mig motivationen til at lære mere.

Overordnet har jeg fået et enormt spændende indblik i lægegerningen med dets mange forskellige aspekter fra mit hospitalsophold indtil videre. Jeg har også erfaret, at lægegerningen ikke kun er positiv. Den indeholder ligeledes triste stunder, hvilket jeg har erfaret ved et par lejligheder, når patienter får afslag på hjertetransplantationer og dermed endeligt får bekræftet, at deres levetid er yderst begrænset. Jeg har set grædende patienter, hvis liv opløses for en stund, når de bliver bevidstgjorte om, at de har en højere end normalt risiko for ikke at overleve en eventuel operation.

Mit skriftlige samt mundtlige engelsk niveau er ligeledes blevet forbedret betydeligt da jeg ligeledes er blevet inddraget i lægesekretærarbejde, når der ikke er operationer, stuegang m.m. Her indsamler jeg journaler og testresultater på patienter, som danner grundlag for en drøftelse mellem sygeplejersker, læger og kirurger om hvilken operation, der vil gavne patienten mest. Disse møder deltager jeg ligeledes i og erfarer hvilke diskussioner, der ligger bag de operationer, som jeg senere observerer.

Jeg har søgt adskillige oplysninger vedrørende medicinstudiet på Aarhus Universitet og har konstateret mange ligheder med fag jeg har gennemført på idræt. Særligt glæder jeg mig til at beskæftige mig mere med lærebogen “Bevægeapparatets anatomi”, der ligeledes indgår i pensum i anatomi på idræt, hvor jeg opnåede et godt resultat. Ydermere ser jeg frem til at beskæftige mig med fysiologi på medicinstudiet, da jeg på idrætsuddannelsen har beskæftiget mig meget inden for dette fagområde.

Jeg ved, at studiet stiller store krav til tid, disciplin og hukommelse. Medicinstudiets bachelordel, hvor der de første tre år bl.a. læses basalbiologiske fag som makro- og mikroskopisk anatomi, fysiologi, biokemi ser jeg som en naturlig overbygning på min eksisterende viden fra min bacheloruddannelse, hvor jeg bl.a. beskæftigede mig med: anatomi (10), fysiologi (9), arbejds- og træningsfysiologi (8), videregående biomekanik (10), idrætsskader (bestået), statistik (8) og videnskabsteori (bestået).

Mine erfaringer med elitesport, min bacheloruddannelse i idræt, mit arbejde som handicaphjælper og ikke mindst mine erfaringer i forbindelse med mit udlandsophold på en specialiseret hjerteafdeling har gjort, at jeg har erfaret vigtigheden af medicinsk videnskab. Jeg mener, at mine erfaringer giver mig særlige kvalifikationer og gør, at jeg kan byde på noget ekstraordinært dels som medicinstuderende, men også som færdiguddannet læge.

Vedlagt er et CV, der giver et kronologisk overblik over mine relevante uddannelser og erhvervserfaringer.

Hej med dig!

En fin og veldisponeret ansøgning, hvor du virkelig formår, at skabe en rød tråd.

Det eneste jeg ikke kan lide, er følgende:

“Medicin er et sundhedsvidenskabeligt fagområde, hvor den biologiske teoretiske viden kobles med sygdomme, som den menneskelige organisme kan rammes af.”

Kliche!

“Jeg har en del bekendte og enkelte familiemedlemmer, læger og medicinstuderende, som alle taler yderst positivt om studiet. De beretter om, hvilke spændende oplevelser faget og lægegerningen byder på, hvilket kun forstærker min motivation”

For overfladisk ift. resten af din ansøgning.

“curriculum vitæ”

Skriv bare CV, det andet virker som om du vikrelig vil vise du i hvertfald godt ved hvad det betyder, det for det til at virke lidt plat!

Dit problem bliver nok ikke at komme ind men SU(desværre!) :?

Held og lykke.

Hej tossen,

Mange tak for kritikken, den er taget til efterretning, hvilket allerede fremgaar af ansoegningen…