Motiveret ansøgning - kritik ønskes


Helt generelt synes jeg din ansøgning er ret ok. Du trækker en del relevante ting ud af dine erfaringer og klistrer dem op på studiet, hvilket er godt.
Imidlertid synes jeg indimellem også du forfalder lidt for meget til at rose dig selv uden at kunne underbygge/dokumentere det du siger, samt at du generelt mangler point og erfaringer for at kunne få din ansøgning læst og blive optaget…
klø på med pointene og håb på det bedste…

vh docihope

Jeg synes den er helt ok, men reagerte på denne setningen “At jeg besidder evnerne til at blive en god læge, tvivler jeg ikke på.”. Jeg synes den er for pompøs.

I anden linie skal der enten stå “stærk nok” eller “klar”.
Og så er der ikke noget komma efter “Inden da” i starten af andet afsnit.

Ellers synes den er fin, dog er jeg enig med anja, det er en skidt sætning.

held og lykke

Kære JSR

Alt i alt et godt udgangspunkt for en ansøgning. Der er generelt en del tegnsætningsproblemer, ligesom der er nogle formuleringsmæssige svagheder. Jeg retter det lige til nedenunder, og så kan du jo bruge det eller lade være. Dog vil jeg lige nævne, at jeg fjerner de paranteser, du bruger til at fortælle om dine bilag. Det er ikke sådan, man gør. Du skriver simpelthen bare et bilagsnummer, som du nederst skriver, hvad omhandler. Eksempelvis (se bilag 1). Og nederst Bilag 1 Anbefaling fra hjemmeservicefirma. Som et lílle ekstra fif, er det en rigtig, rigtig god idé at starte ansøgningen med en meget kort præsentation af dig selv. Eks.: Mit navn er …, og jeg er en mand på … år, som herved tillader mig at ansøge om optagelse i kvote 2 på medicinstudiet på SDU. Eller noget i den stil. Jeg vil måske også nævne, at hele ansøgningen efter min mening er noget lang. Den bør som tommelfinger regel ikke overskride 1 A4 side. Der er ingen, der gider læse alenlange beretninger om folks liv. Det handler om at få læseren til at få lyst til at invitere dig til samtale, hvor du vil få mulighed for at uddybe ansøgningen. Det kan iøvrigt også være smart at have nogle esser i ærmet. Så selvom du har mange væsentlige aspekter med, er der jo ikke noget til hinder for, at du gemmer noget af det til samtalen, som jeg er ret sikker på, at du vil komme til.

Pøj, pøj. Medicinstudiet er det fedeste!!!

Dr. Evil

Gennem mine erfaringer står det mig efterhånden helt klart, at medicinstudiet er det rette for mig, og det jeg hele tiden har brændt for. Jeg føler mig mentalt og fagligt rustet til at påbegynde et krævende studium, der munder ud i det job, jeg bedst ser mig selv i.

At jeg besidder evnerne til at blive en god læge, tvivler jeg ikke på. Samtidig er jeg meget bevidst om, at både studiet og jobbet som læge stiller store krav og kan have sine personlige omkostninger. Der ligger derfor dybe overvejelser bag mit valg.

Jeg finder det utroligt fascinerende, at lægevidenskab er så stort, at man aldrig bliver færdig med at lære. Når jeg så brændende ønsker at fordybe mig i denne videnskab, er det altså ikke kun et valg, jeg træffer for nu, men et valg for livet.

Efter min studentereksamen i 2003 var jeg overbevist om jeg, at jeg ville være sygeplejerske. Inden da ville jeg skabe nogle personlige erfaringer og flyttede derfor fra Jylland til København, hvor jeg fik ansættelse i et kortere vikariat som hospitalsmedhjælper på Sct. Hans Hospital i Roskilde. Her varetog jeg rengøring på patientafsnit og tilberedte mad til eller sammen med patienterne. Jeg kom på åbne såvel som lukkede afsnit bl.a. et retspsykiatrisk, et ungdomspsykiatrisk og et miljøterapeutisk afsnit for misbrugere med psykisk lidelse.
Hele tiden var jeg tæt på patienter og plejepersonale, hvilket gav mig et godt indblik i det psykiatriske hospitalsmiljø. Undervejs overværede jeg nogle foredrag om forskellige psykiske lidelser, hvilket gav mig en større forståelse af den dagligdag, jeg oplevede på hospitalet. Erfaringerne vil jeg kunne drage nytte af i et studium, som også omhandler psykologiske aspekter.

I ca. 10 mdr. var jeg ansat i et hjemmeservicefirma. Her erhvervede jeg stor selvstændighed, da jeg selv kørte ud til kunderne i deres private hjem og i bofællesskaber (Bilag 1.).
Hovedparten af brugerne var ældre og/eller psykisk syge, som satte stor pris på, at jeg tog mig tid til at snakke med dem. Dermed opøvede jeg væsentlige kommunikative færdigheder. Færdigheder som jeg anser for essentielle for en læge, som skal have evnen til at forstå og formidle viden til mennesker med meget forskellige baggrunde og fra alle samfundslag.

I feb. 2005 startede jeg på sygeplejestudiet i Viborg, men jeg indså hurtigt, at sygeplejestudiet ikke opfyldte mine uddannelsesønsker . Jeg følte, at mine interesser strakte sig ud over det plejemæssige aspekt til også at omfatte diagnosticering og behandling. På trods af denne erkendelse var jeg aktiv på studiet hele 1.sem., ligesom jeg fungerede godt på den ortopædkirurgiske afdeling, hvor jeg var i praktik (Bilag 2).
Jeg blev meget optaget af de mere naturvidenskabelige fag som anatomi, fysiologi, biokemi og mikrobiologi. Mit ønske er at fordybe mig langt mere i disse områder, så de i praksis kan anvendes på et højere niveau, end sygeplejestudiet krævede. Skolen har givet mig et godt fundament at bygge videre på, herunder også studietekniske kvalifikationer og indsigt i samspillet mellem teori og klinisk praksis. På afdelingen var der et tæt samarbejde med sygehusets læger, og de dele af lægens arbejde jeg fik indblik i, gjorde mig helt sikker i min sag, hvorfor jeg valgte at afbryde sygeplejestudiet med det klare mål at blive medicinstuderende.

Jeg har opsøgt meget information om medicinstudiet gennem Internet, bøger og samtaler med studerende og studievejledere. Herved har jeg erhvervet mig viden om den nye studieordning på SDU, som i høj grad tiltaler mig. Den harmonerer godt med den måde, jeg ønsker at studere på. Især finder jeg. at opdelingen af fagene i moduler og eksaminer med jævne mellemrum giver en mere kontinuerlig læringsproces, hvor jeg som studerende vil opnå en dybere forståelse af stoffet.

Jeg er fuldt ud indstillet på, at medicinstudiet er krævende og stiller store krav til selvdisciplin, selvstændighed og samarbejde. Dette er evner, som jeg mener til fulde at mestre.

Siden jeg som 11-årig mistede min mor, har jeg været en meget ansvarsbevidst person i alle sammenhænge. Denne egenskab ønsker jeg at drage nytte af i mit professionelle studie- og arbejdsliv. Jeg ser mig selv som en naturlig ledertype, der ikke er bange for at tage ansvar. Jeg indeholder en stor viljestyrke og bukker ikke under for pres.

I vil i mig få en top motiveret og velkvalificeret student, der vil engagere sig aktivt i studielivet på SDU. Jeg ser således frem til at høre fra Jer, og håber på at blive inviteret til en uddybende samtale.

Hej allesammen

1000 tak for jeres kommentarer, som jeg bestemt vil tage til efterretning.
Jeg kan godt se, at jeg flere steder kommer lidt for godt i gang med tillægsordene. Det hænger nok sammen med, at jeg i mit første udkast havde en tendens til at “underdrive” og være lidt for ydmyg, hvilket jeg skulle væk fra. Det gælder om lige at finde den gyldne middelvej…

En særlig stor tak til dig Dr. Evil. Jeg er utroligt glad for, at du har brugt tid og kræfter på at rette hele ansøgningen igennem på den måde.

Nu må jeg bare prøve at renskrive den, så må det briste eller bære…