Motiveret ansøgning - Kritik ønskes

Hej.
Håber virkelig der er nogle flinke mennesker derude der har lyst til at gennemlæse min motiverede ansøgning til lægevidenskab, og evt komme med noget konstuktivt kritik. På forhånd tak.

Motiveret ansøgning

Mit navn er Rasmus Peter Jakobsen. Jeg er 21 år og blev matematisk student med biologi og engelsk på højniveau fra Vestfyns Gymnasium år 2004. Jeg vil beskrive mig selv som pligt-opfyldende og seriøs, med et naturligt talent for at omgås andre mennesker.

Min begrundelse for at søge ind på medicinstudiet skyldes at det lige siden barndommen har været mit højeste ønske at uddanne mig som læge. Ydermere holder jeg af at arbejde med- og sammen med andre mennesker. Lægegerningen er et fag i konstant udvikling, hvilket kræver løbende uddan-nelse som jeg finder er en stor udfordring som passer til min person. Det er et job jeg føler har alle de kvaliteter jeg vil arbejde med resten af mit liv.
Søgte i år 2004 og 2005 ind på medicinstudiet, men blev desværre ikke optaget, i stedet blev jeg i år 2005 optaget på sygeplejeuddannelsen ved CVSU Odense.
D. 1/2-06 startede jeg så på sygeplejeuddannelse. Dette virker som et naturligt springbræt til medicinstudiet. I løbet af den første tid som sygeplejestuderende har jeg erhvervet viden om, og forståelse for menneskets biologiske processer. En interesse som jeg havde med mig fra min tid som gymnasieelev. Derudover er jeg også blevet i stand til at forholde mig analyserende og reflekterende til mennesket som patient. Gennem tiden som sygeplejestuderende er jeg blevet bekræftet i min overbevisning i at det er medicinstudiet jeg brænder for. Arbejdet som læge skiller sig ud fra arbejdet som sygeplejerske ved at fokusere på årsagen, diagnosticeringen og behandlingen af sygdommen, hvor sygeplejersken fokusere mere på plejen af de virkninger sygdommen har haft. I sidste ende er behandlingen af en patient lægens ansvar. Et ansvar der nogen gange kan dreje sig lægeattester til kørekort, men andre gange et ansvar der kan dreje sig om liv eller død. Det ansvar der følger med titlen som læge er jeg parat til at påtage mig.

D. 1/9-04 blev jeg ansat i hjemmeplejen i min lokale kommune. Det er et arbejde jeg føler har givet mig mange redskaber jeg kan bruge i min kommende studieperiode. Udover det interne samarbejde mellem kollegaer, har jeg også haft en del tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter. Desuden har jeg deltaget i flere kurser, bl.a. Det palliative team, der har givet mig indsigt i det forløb en døende gennemgår. Ud over den modenhed arbejdet har givet mig, er jeg også blevet i stand til at selvstændigt at varetage plejen af ældre. Udover den praktiske bistand som jeg har været for de ældre, har jeg også givet psykisk støtte. Det kan f.eks. være i forbindelse med dødsangst, eller magtesløshed, men også i forbindelse med depressioner og psykoser.
Siden år 2002 har jeg deltaget i frivilligt arbejde som samarit i Dansk Røde Kors. Igennem de arrangementer jeg har været med til har jeg har opnået erfaring indenfor førstehjælp samt at håndtere de psykologiske aspekter som eventuelt føler med et traume.
Under mit arbejde i Dansk Røde Kors har jeg deltaget i humanitært arbejde i Letland i år 2003. Formålet med denne tur var at transportere genbrugstøj til brug for en lokal afdeling af Lettisk Røde Kors og for at styrke forholdet og samarbejdet mellem Lettisk- og Dansk Røde Kors. Jeg følte en magtesløshed over at se hvordan folk havde det, og en trang til at hjælpe disse mennesker. Efter denne oplevelse traf jeg denne beslutning at jeg efter endt uddannelse vil rejse til et land med et dårligt socialt system og arbejde som læge for en periode.
Gennem mit samaritterarbejde i Dansk Røde Kors har jeg modtaget en del ekstra undervisning med henblik på at øge min kompetence inden for behandling af tilskadekomne. I marts 2004 blev jeg desuden valgt ind i afdelingens bestyrelse, hvor jeg aktivt deltager i diskussionerne, og beslutningsprocesserne.

Hvis jeg bliver optaget på medicinstudiet vil jeg efter endt kandidatgrad og turnus gerne efteruddanne mig til anæstesiolog. Ud fra hvad jeg har hørt fra anæstesilæger med megen erfaring og ud fra informationsmateriale jeg selv har fundet, synes jeg at dette job ville kunne indfri mine ambitioner.
Min fritid får jeg til at gå med trompetspil og sportsaktiviteter. Derudover holder jeg meget af at rejse. Skal til Canada i juli-august måned.

Som det fremgår af overstående præsentation er drømmen om at virke som læge ikke fremmed for mig. Jeg har siden 12 års alderen glædet mig til den dag jeg skulle sætte mine ben på universitetet som studerende for første gang. Det er det jeg brænder for.
Jeg kan oplyse at jeg ansøger til alle tre universiteter. Men prioritere Syddansk Universitet på baggrund af den valgte studiemodel.

Jeg glæder mig til at hører fra jer.

Du trænger til at få en sprogligt begavet person til at læse den igennem, mhp. tegsætning og opbygning. F.eks. “skyldes” en begrundelse ikke noget, den “er”.

Så skal du droppe SMS stilen, ligesom det også er blevet skrevet til flere andre ansøgere.

Omkring indhold synes jeg den mangler en del. Det er fint at du har lært en masse den første måned på sygeplejeskolen, men måske drager du lige rigeligt med konklusioner. Jeg ville forkorte det afsnit lidt, du er trods alt ikke færdiguddannet endnu.

Overordnet virker det også som om, du tror at optaget på studiet er det samme som færdig læge. Det er kun delvist sandt, der er 6 hårde år imellem de 2 begivenheder. Skriv lidt om at du er forberedt på at det er et langt studie med krævende læsning, osv osv.

Som tidligere sagt, er det efter min mening ikke godt at skrive at man vil være “action-doctor” og køre lægeambulance. Der er også mange andre spændende specialer. Jeg tror det er bedre at understrege at man har et åbent sind over for de mange nye indtryk studiet vil byde på.

Sidste sætning ville jeg flytte lidt højere op og uddybe, for at vise at jeg har sat mig ind i SDU studieordning. Ellers bliver det bare en tyndbenet kompliment.

Delen om Røde kors er rigtig god, gode kompetencer der.

Overordnet set er indtrykket ret sjusket. Skriv den igennem igen, læs den højt for dig selv, ret fejlene og få så en pertentlig, sprogligt orinteret pige til at læse den igennem.

Post den endelig igen, når du har arbejdet lidt med den.

Mvh steen

Hej Steen
Tak for din gennemlæsning. Er glad for din kritik.
Har lige et ekstra spørgsmål. Har 2 udtalelser fra Dansk Røde Kors og Hjemmeplejen liggende hvor de beskriver de aktiviteter jeg har gennemført samt giver et billede af mig som person. Er det noget du vil anbefale at jeg sender med sammen med ansøgningen?

Mvh. Rasmus

Helt sikkert, det SKAL med.
Uden dokumentation kunne din ansøgning lige så godt være fri fantasi.

hejsa! du skal huske at slette dit navn, det må ikke stå på!!
held og lykke

Kære Rasmus

Her er et lille indspark.

Motiveret ansøgning

Mit navn er Rasmus Peter Jakobsen. Jeg er 21 år og søger hemed om optaglese på medicinstudiet på … universitet.

Jeg blev matematisk student med biologi og engelsk på højniveau fra Vestfyns Gymnasium år 2004. Jeg vil beskrive mig selv som pligt-opfyldende og seriøs med en naturligt evne til at omgås andre mennesker.

Min motivation for at søge ind på medicinstudiet er, at det lige siden barndommen har været mit højeste ønske at uddanne mig til læge. Ydermere holder jeg af at arbejde med og sammen med andre mennesker. Lægegerningen er et fag i konstant udvikling, hvilket kræver løbende uddannelse, hvilket jeg finder er en stor udfordring, som passer til min person. Det er et job, som består af alle de kvaliteter, jeg vil arbejde med resten af mit liv.

Jeg søgte i år 2004 og 2005 ind på medicinstudiet, hvor jeg desværre ikke blev optaget, hvorfor jeg istedet i år 2005 blev optaget på sygeplejeuddannelsen ved CVSU Odense. Jeg påbegyndte denne uddannelse d. 1/2-06. Dette virker som et naturligt springbræt til medicinstudiet. I løbet af den første tid som sygeplejestuderende har jeg erhvervet viden om og forståelse for menneskets biologiske processer. Dette er en interesse, som jeg havde med mig fra min tid som gymnasieelev. Derudover er jeg også blevet i stand til at forholde mig analyserende og reflekterende til mennesket som patient. Gennem tiden som sygeplejestuderende er jeg blevet bekræftet i min overbevisning om, at det er medicinstudiet, jeg brænder for. Arbejdet som læge skiller sig ud fra arbejdet som sygeplejerske ved at fokusere på årsagen, diagnosticeringen og behandlingen af sygdommen, hvor sygeplejersken fokuserer på plejen af de virkninger sygdommen har haft. I sidste ende er behandlingen af en patient lægens ansvar. Det ansvar er jeg parat til at påtage mig.

D. 1/9-04 blev jeg ansat i hjemmeplejen i ?? kommune. Det er et arbejde, som har givet mig mange redskaber, der vil vise sig nyttige i min kommende studieperiode. Udover det interne samarbejde mellem kollegaer har jeg også haft en del tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter. Desuden har jeg deltaget i flere kurser, bl.a. Det palliative team, der har givet mig indsigt i det forløb, en døende gennemgår. Udover den modenhed arbejdet har givet mig, er jeg også blevet i stand til at selvstændigt ved at varetage plejen af ældre. I tillæg til den praktiske bistand, som jeg har været for de ældre, har jeg også givet psykisk støtte. Det har eksempelvis været i forbindelse med dødsangst eller magtesløshed, men det har også i forbindelse med depressioner og psykoser.

Siden år 2002 har jeg deltaget i frivilligt arbejde som samarit i Dansk Røde Kors. Gennem de arrangementer jeg har været deltaget i, har jeg har opnået erfaring indenfor førstehjælp samt at håndtere de psykologiske aspekter som eventuelt følger med et traume.

Under mit arbejde i Dansk Røde Kors har jeg i 2003 været med til at yde humanitær bistand i Letland. Formålet med denne tur var at transportere genbrugstøj til brug for en lokal afdeling af Lettisk Røde Kors og for at styrke forholdet og samarbejdet mellem Lettisk- og Dansk Røde Kors. Arbejdet i Letland gav mig et godt indblik i, hvorledes levevilkårene der er, og efter den oplevelse, besluttede jeg, at jeg efter endt uddannelse vil rejse til et land med et dårligt socialt system og arbejde som læge for en periode.

Jeg har qua mit samaritterarbejde i Dansk Røde Kors modtaget en del ekstra undervisning med henblik på at øge min kompetence inden for behandling af tilskadekomne. I marts 2004 blev jeg desuden valgt ind i afdelingens bestyrelse, hvor jeg aktivt deltager i diskussionerne og beslutningsprocesserne.

Mine foreløbige ønsker er, at jeg efter endt kandidatgrad og turnus vil efteruddanne mig til anæstesiolog. Efter samtale med erfarne anæstesiologer og indhentning af informationsmateriale finder jeg, at netop anæstesiologi er det rette speciale for mig.

Min fritid bruger jeg bl.a. på trompetspil og sportsaktiviteter. Derudover holder jeg meget af at rejse, og jeg har planlagt en rejse til Canada i juli-august måned 2006.

Som det fremgår af overstående præsentation, er drømmen om at virke som læge ikke fremmed for mig. Jeg har siden 12 års alderen glædet mig til den dag, hvor jeg påbegynder medicinstudiet. Det er det, jeg brænder for.
Jeg prioriterer medicinstudiet på Syddansk Universitet højest på baggrund af den der benyttede studiemodel.

Idet jeg ser frem til at høre positivt fra Jer, står jeg til disposition for uddybende samtale.

Lige et hurtigt spørgsmål.
Har efterhånden læst mange steder på studmed.dk at den motiverede ansøgning helst ikke må fylde mere end én A4 side. Mit spørgsmål er så: Er der nogen krav om at ansøgningen skal skrives med en bestemt skrifttype, størrelse og linieafstand? Med én A4 side menes der dermed Times New Roman, str.12 og enkelt linieafstand??

Tak for rettelsen dr. Evil

Mvh. Rasmus

På SDU og AU er kravet 1-2 A4 sider og jeg har ikke fundet nogen specifikationer med hensyn til skriftstr. osv., men på KU er det max en A4 side, Times New Roman, str. 12 og alm. linjeafstand. Desuden har KU et bestemt skeme du skal bruge, men retningslinjer for hvordan du skal angive dokumentation. Så der er ikke rigtig noget at tage fejl af, men hvis du vil søge kvote 2, skal du da til at skynde dig lidt.

Inger

Passer d virkelig som GitteHaxholm siger man ikke skal skrive navn på? Det lyder da mærkeligt? ::roll::

Prøv at kontakte de relevante vejledere ved det universitet, du søger ind på.

Ved KU er det rigtigt at der ikke må stå navn på, da de motiverede ansøgninger bliver behandlet anonymt og kun cpr.nr skal anføres. Men ved de to andre kan det vist ikke gøre noget at navnet står der.

Inger

Er der nogen krav om at ansøgningen skal skrives med en bestemt skrifttype, størrelse og linieafstad? Med én A4 side menes der dermed Times New Roman, str.12 og enkelt linieafstand??

times skr.str. 12… 1-2 sider for SDU og AU men en side på KU…

Hej Rasmus

Jeg savner noget kronologi over hvad du har lavet af ting.
Du springer frem og tilbage mellem årstal, og det giver læseren et sjusket indtryk.

Når du når til at skulle fortælle om, hvad du har lavet af relevant arbejde/studie, så start med det der kom først, og fortsæt så kronologisk. Det gør det langt mere overskueligt for læseren.

Held og lykke med det.

Du må ikke skrive navn på… netop af hensyn til anonymitet. Det er det bedste for dig… og for dem der vurderer dig.

Jeg har søgt på SDU og der fik jeg at vide dengang at jeg ikke måtte skrive navn på…

Jeg synes også der er nogle ting du skal have kigget på igen… fx kan jeg ikke forstå at du ikke indleder med at du siden 12-års alderen har ønsket dette studie… istedet for lige at skrive det til sidst…
Desuden vil jeg også mene at det giver et godt overblik hvis du vedlægger et CV som bilag.

Du vælger SDU pga. den studiemodel de har…? Studieordningen bliver lavet om til september… selv jeg ved ik lige hvad det kommer til at betyde… men det er vel vigtigt at du finder ug af hvad det vil betyde for dig som kommende studerende og evt. nævne noget omkring det. Måske også noget om din tilknytning til byen. At der er en god studiemodel er ikke nok til at du som person vil trives og have det godt i Odense. Inddrag nogle overvejelser ang. stedet mht. sociale aktiviteter, kommunikation, undervisning på UNI/OUH osv.

Og en vigtig ting… AFSNIT… du har 2 meeeggaaaaaaa lange … lav hellere nogle kortere… lidt ala det en herinde har foreslået dig…

Og ellers kan jeg vel ik sige andet end held og lykke

Jeg har ringet til “Vejledning om studie & optagelse” på SDU idag og fik at vide at man SKAL SKRIVE navn og cpr-nr på alle papirer der sendes, inkl. den motiverede ansøgning… :slight_smile: