Motiveret ansøgning: kritiske øjne søges

Ville blive glad hvis der var nogen der havde tid til at se på min ansøgning, da jeg VIRKELIG gerne vil ind på studiet.
Med Venlig Hilsen Patrick

En mediciners univers er utroligt spændende og jeg ønsker at blive en del af det. Jeg har siden jeg var lille blevet opfordret af mine forældre til at undersøg hvad jeg gerne ville være når jeg blev stor. Hver gang vendte jeg tilbage til læge. Jeg finder princippet i hele tiden at kunne uddanne sig mere, gå mere i dybden og hele tiden specialisere sig, meget tiltalende og utroligt fascinerende. Jeg har endnu ikke nok viden til at vide hvilken retning medicinstudiet vil føre mig, om det bliver til forsk-ning, praktiserende læge, kirurg eller noget helt andet. Jeg ved bare at jeg må være en del af det miljø og det samfund medicinere har.

Jeg er matematisk student fra 2005. I min gymnasietid valgte jeg et ekstra højniveau fag således at jeg i alt havde 3: Matematik, kemi og fysik. Dette gjorde jeg fordi jeg ikke ville miste den videre-bygning der kommer når man går i dybden med et fag.

For bedre at kunne kvalificere mig til lægestudiet, blev jeg efter studentereksamenen ansat som fe-rieafløser på et plejehjem, hvor jeg fik min gang gennem ca. halvandet år. På plejehjemmet blev mange af mine personlige grænser, ikke overtrådt, men flyttet. Det er i starten, en kæmpe omvælt-ning at skulle hjælpe, fremmede mennesker med at komme i bad og få tøj på. Problemstillingen hvad man gør og siger hvis en beboer har haft et uheld, og derfor skal have hjælp klarede jeg i stiv arm og med stor empati. Det er jo hvad der kan ske.
Efter at have været på plejehjemmet i en måneds tid, begyndte jeg at få et overblik over min dag og de ting der skulle ske, hvorfor jeg begyndte at disponere min tid og påtage mig flere og flere opga-ver, for at aflaste de fastansatte eller de andre afløsere, der endnu ikke havde samme overblik. Fx klargøring af mad til beboerne der ikke selv kunne spise, var noget jeg tog fat på.
Arbejdet har modnet mig utroligt meget føler jeg selv, og mine venner bekræfter dette. Det er en utrolig god følelse at kunne gå hjem efter en dags hårdt arbejde og kunne sige: ”I dag gjorde jeg en forskel for nogle mennesker ”.
Jeg har desuden under min ansættelse på hjemmet fået et værdifuldt indblik i medicinering af ældre, stiftet bekendtskab med sygdomme som Demens, Alzheimers, Parkinson, Sklerose samt Type-2 Diabetes. Sideløbende med alle disse personlige erfaringer jeg gjorde mig, deltog jeg også i et hygi-ejnekursus samt et forflytningskursus med undervisning i de forskellige apparaturer og løfteredska-ber på plejehjemmet. Alle disse ting mener jeg vil komme til gode når jeg starter på medicinstudiet.

I januar 2006 tog jeg en pause fra plejehjemmet for at gå et halvt år på højskole. Rønde Højskole har en linje der er målrettet på at forberede kommende medicinere, hvorfor jeg valgte at følge denne. Her blev vi undervist i fagene anatomi og fysiologi, biokemi, mikrobiologi. Derudover var faget etik også på skemaet, hvor vi diskuterede forskellige etiske problemstillinger i sygehusvæsnet, hvilket har tvunget mig til at tage stilling til mange at de tabubelagte emner. I hele januar måned fulgte jeg et kursus kaldet Kompetencer med værdi, der har givet mig større indsigt i kommunikation mellem gruppemedlemmer, coaching som alle har medvirket til at finpudse mine lederevner. Mens jeg var på højskolen engagerede jeg mig i elevrådet hvor jeg besad kassererstillingen, og var derfor med til at tage beslutninger som ikke kun kom mit eget ophold til gode, men også de kommende højskole-studerende. Da vi fik muligheden for at tage et førstehjælpskursus på højskolen, har jeg et kursus-bevis i grundlæggende førstehjælp.
Men det var ikke kun seriøst studie det hele, eftersom det nu engang var en højskole, og der blev for mit vedkomne dannet mange nye venskaber som stadig holder. Det skal også hertil nævnes at det var første gang jeg var på egne ben uden sikkerhedsnet, dvs. mor og far, og derfor var der også her en personlig udvikling til det bedre, samt en bekræftelse af at jeg kan klare mig selv hvis nødven-digt. Efterfølgende er jeg flyttet i egen lejlighed.

I efteråret 2006 startede jeg på DTU på linjen Sundhed og Produktion for videre at kvalificere mig til optagelse gennem kvote 2. På denne linje blev et fag kaldet Sundhed Sygdom og Teknologi ud-budt, hvor vi lærte i grove træk om Type-2 Diabetes samt om funktionelle fødevare som kan blive en fremtidig måde at forebygge sygdomme, så medicinering af folk kan undgås. Ligeledes blev vi forklaret om de forskellige kliniske faser et produkt skal gennemgå for at blive godkendt. Vi fik i dette fag som opgave at designe vores egne produkter med medicinsk funktionalitet, og beskrive de kliniske faser produktet skulle gennemgå, for at blive godkendt.
Et andet fag på studiet er Human fysiologi, hvor den menneskelige krop og dennes funktioner blev gennemgået på et niveau tæt på medicinstuderendes. Linjen udbød også fagene biovidenskab og Almen Kemi hvilket er en meget bred og dybdegående viderebygning på gymnasium fagene biologi og kemi.
Jeg læser nu på 2. semester hvor jeg undervises i fagene matematik, organisk kemi, introduktion til bioinformatik og biokemi. Alt dette har endnu engang bekræftet mig i at det er medicin jeg skal læ-se.

Det at jeg går på DTU nu, og derfor er inde i universitets miljøet, er bestemt noget der vil komme mig til gode når jeg skal starter på medicinstudiet. Jeg har gennem Rønde Højskole et bredt netværk på SDU, da flere af jeres studerende har gået på skolen, og en håndfuld af mine gode venner allere-de studerer hos jer.

Jeg er klar til de udfordringer medicinstudiet vil give mig, og jeg vil tage imod dem med kyshånd, kombineret med blod sved og tårer. Jeg er klar over at studiet kræver hårdt arbejde for at opnå et tilfredsstillende resultat, og er villig til at ofre den tid det kræver. Her til sidst vil jeg citere den græ-ske filosof Seneca, som sagde: ”vi lærer ikke for skolen, men for livet”. De ord er for mig selve essensen af medicinstudiet, da denne ikke binder os til skolebænken men derimod uddanner os til læger eller forskere som tager sin retmæssige plads i samfundet.

Med venlig hilsen

Patrick Vennekilde

Hej med dig!

En rigtig god, veldisponeret og velovervejet ansøgning.

“Jeg har siden jeg var lille blevet opfordret af mine forældre til at undersøg hvad jeg gerne ville være når jeg blev stor. Hver gang vendte jeg tilbage til læge.”

Disse 2½ linie er det eneste jeg ikke kan lide men ellers er resten super duper!

Held og lykke med studiet når du kommer dertil (2007 selvfølgelig!)

Jeg siger mange tak for kommentaren. Det er altid rart at høre at man er på rette spor.

Jeg ville dog ikke have noget imod at få lidt flere kommentare, da det ville berolige mig lidt.

Det er jo nemt lige at skrive hvis I er enige i den tidligere kommentar, og jeg ville sove bedre hvis jeg vidste at det var derfor der ikke var flere kommentare, i stedet for at tro den er håbløs :wink:

På forhånd mange tak

Synes din ansøgning er rigtig godt og lyder meget velovervejet! Jeg sidder selv og sveder over min…

Så vidt jeg ved sagde Seneca: “Vi lærer for skolen, ikke for livet”. Det var først i renæssance, man byttede om på ordene.

Det ser fint ud… men tjek lige stave- og skrivefejl igennem en gang…

Jeg siger mange tak, Jeg har efterfølgende haft min ansøgnig forbi en perfektionist, som har rette den igennem - og sat komma’er for mig :wink:
Så det burde være iorden på den front, det var kun hvis der manglede noget indholdsmæssigt. Men det lyder somom jeg har fået mere eller mindre det hele med… Så nu er jeg mere rolig. :smiley: