Motiveret Ansøgning KU - feed-back søges

Hej gider I kigge lidt på den her motiverede ansøgning til KU…

Jeg altid haft interesse for natur- og sundhedsvidenskab, og gennem en tilværelse med kronisk atopisk eksem, har jeg fået stor indsigt og interesse i den medicinske verden, specielt indenfor dermatologien. At være patient på hospitaler og i det private har givet mig indlevelsesevne i forhold til de patientsituationer, man som læge står overfor samt et vist kendskab til behandling med medicinske præparater, især glukokortikoider, som fx steroidcremer.

I perioden august 1998 – December 2002 tog jeg uddannelsen som flytekniker (D). Der var det min interesse at arbejdede med fejlsøgning og problemdiagnostik. Under uddannelsen blev jeg klar over, at det var lægevidenskaben jeg ville beskæftige mig med, dog besluttede jeg først at gøre den igangværende uddannelse færdig. Praktikken i forløbet foregik fortrinsvis som selvstændigt arbejde, hvilket gjorde, at jeg udviklede mit overblik og min ansvarsbevidsthed.

Umiddelbart efter min uddannelses afslutning, startede jeg på HF med henblik på medicin studiet. I 2005 færdiggjorde jeg HF, med matematik, fysik og kemi på B niveau (D) og kom via kvote 1 direkte ind på lægevidenskab i Odense. I fire måneder under forløbet assisterede jeg yderligere i et træningsforsøg på Rigshospitalet, to timer hver dag (D). Forsøget var underlagt PhD stud. Thorbjörn Åkerström og indbefattede anlæggelse af perifert vene-kateter (venflon), biopsiprøver, MR scanninger mm. Dette gav mig en mulighed for at få indsigt i forskningsmetoder indenfor lægevidenskaben.

I september 2005 startede jeg som tidligere skrevet på medicin studiet i Odense (D). Studierne i molekylær- og strukturel biomedicin, med bl.a. F. Genesers ”Histologi – på molekylærbiologisk grundlag” og F. Bojsen-Møllers ”Bevægeapparatets anatomi”, har givet mig en faglig ballast og et kendskab til studiemetoder på universitet. Desuden har faget dissektion givet mig en praktisk erfaring i menneskets anatomi. Jeg har derudover udarbejdet en faglig opgave om Barret’s syndrom og oesophagus adenocarcinom som en øvelse i at skrive videnskabelige værker (D).
Jeg har desuden gennemført FADL kursus, der indeholdt udvidet førstehjælpskursus (D). Mine følgevagter havde jeg på OUH Akut Modtageafsnit C7, hvor jeg fik indblik i hospitalsverdenens daglige gang.
På grund af min mors svære komplikationer efter et langt sygdomsforløb var jeg nødsaget til i marts 2006 selv at afslutte mit uddannelsesforløb i Odense og flytte tilbage til København(D).

Da det er afgørende for mig at blive læge, og vigtigt igen at komme i gang med studiet så hurtigt som muligt, påbegyndte jeg arbejde indenfor sundhedssektoren allerede i april 2006 frem til juli 2007 (D). Især gennem mit arbejde som hjemmeplejer har jeg kunnet viderebygge min erfaring fra FADL og drage stor nytte af samarbejdet med sygeplejerskerne (D). Gennem arbejdet fik jeg prøvet kræfter med sygdomme som sclerose, diabetes, cancer og patienter, der var paretiske eller paralyserede.
Jeg har desuden valgt at tage matematik A niveau på HF enkeltfag fra august 2006 til juni 2007 (D).

Fra december til marts 2007 har jeg arbejdet som frivillig for Sankt Nikolaj tjenesten (D). Her har jeg arbejdet med telefoniske og personlige samtaler med mennesker fra forskellige samfundslag. Det har været meget lærerigt at arbejde med bl.a. psykiske sygdomme som skizofreni, psykose og bipolar affektiv lidelse med kommunikation og vejledning som fokus.
Derudover har jeg i perioden februar – juli 2007 arbejdet som frivillig i Ronald McDonald Huset ved Rigshospitalet (FD) med syge børn primært i alderen 0 – 10 år. Jeg har jeg fået kendskab til sygdomsforløb og behandlingsmetoder til mange svære lidelser som leukæmi, lever- og hjertesygdomme. Endvidere har dette givet mig indsigt i, hvordan børn og forældre takler en kritisk sygdom forskelligt.

Jeg mener at vide, hvad jeg går ind til, og er således fuldt ud indstillet på et langvarigt og krævende studium – det er jo det, jeg har stræbt efter i de sidste fire år.

Hej med dig!

Ja man kan jo ikke sige at du ikke ved hvad du søger og du ikke har de rette kvalifikationer. En god ansøgning!

Jeg tror dit største problem er at overbevise dem der skal optage dig, at din mors sygdom har påvirket dig så meget at du har været nød til at stoppe. Kunne du ikke tage semesterfri fra 3.semester? og hvis ikke, kan du så dokumenterer via lægeerklæring eller ligende omfanget af din mors sygdom?

Jeg vil anbefale dig at tale med en studievejleder på KU. Du må kunne søge dispensation.

Held og lykke!

Hej med dig :slight_smile:

Tak for inlæg’et…

Ja jeg ved godt det er mit største problem, men ja jeg har snakket med både vejleder og dem inde på studieinfo. Jeg skal også søge disp, men det er ikke sikkert at den betyder så meget.

Med hensyn til sygdommen er det desværre ikke kun en akut fase, men længerevarende komplikationer. Jeg ville dog ikke lægge fokus på min mors sygdom, men kort fortælle hvorfor… og det er oz dokumenteret med lægejournal, derved derfor det efterfølgende ( D ) i sætningen.

Men ved forresten ikke om man i den motiverede skal skrive at man har søgt disp…?

Men hvis du har nogen foreslag er jeg meget åben…

på forhånd tak til alle der gir en kritik…

Benja

Jeg ville ikke skrive at jeg havde søgt disp. i den motiveret ansøgning. Den skal de nok se hvis du får den.

Jeg ville skrive som du har gjort og ellers søge disp. samt vedlægge ALT der kan dokumenterer at jeg skriver(taler) sandt!

Hvorfor ikke SDU igen? Når jeg tænker det gør dem der skal læse din ansøgning det sikkert også.

Jeg håber sku for dig, held og lykke!

Hey…

Det du spørg om med hensyn til SDU har jeg egentlig svaret på i det sidste indlæg… men det kan selvfølgelig oz være jeg skal ha det med i den motiverede…

Min mors komplikationer gjorde, og gør jeg har brug for at være i den umiddelbare nærhed…

Men jeg ville vedlægge min mors journal med ansøgningen, men det sagde de inde på KU at de ikke behøvede, kun en kopi af forsiden…

Benja

PS: håber som sagt oz der er flere der lige gider kigge lidt på den og gi deres menning og evt forslag

Hej Benjamin!

Jeg synes, at det er en god ansøgning, og som før nævnt er man sandsynligvis ikke i tvivl om din motivation, når du netop har været optaget og har været igang med studiet. Men på trods af dette, så synes jeg ikke, at det skinner nok igennem i din ansøgning, at du virkelig brænder for studiet! Det eneste, du skriver, er:

“Da det er afgørende for mig at blive læge, og vigtigt igen at komme i gang med studiet så hurtigt som muligt, påbegyndte jeg arbejde…”

  • Jeg synes, at du skal uddybe, hvorfor det er afgørende for dig at fortsætte studiet så hurtigt som muligt. Hvad er det ved det, som tiltaler dig? Du nævner mange ting, du har lavet under studiet, men ikke, hvordan det har påvirket dig. Har det virkelig vækket din nysgerrighed, så du bare videre med studiet for at lære mere? I så fald synes jeg, at du skal skrive det.

Hvis jeg skal sætte en finger et andet sted, er det mht., hvad der er sket, siden du ikke afslutter medicin på SDU. Jeg synes, at der er “for langt” imellem, at du skriver, at du blev optaget på SDU, til du skriver, at din mors sygdom gjorde, at du var nødsaget til at flytte og dermed afslutte studiet.

Indtil du får nævnt dette, synes jeg, at jeg - da jeg læste ansøgningen, - havde tendens til at skimme det stykke, der er imellem, fordi jeg sad med spørgsmålet: “Men hvis han er optaget på SDU, hvorfor fortsætter han så ikke bare der?” Svaret er jo indlysende, når du skriver, at det er pga. din mors sygdom, men jeg synes, at du skal flytte sætningen op til dér, hvor du skriver, at du blev optaget på SDU. Således sidder man ikke og “venter” på svar.

Lidt rodet, men jeg håber, at du kan se min pointe :slight_smile:

Held og lykke!

Mange hilsner,
Kamilla

Hey Kam…

Jo jeg kan godt se din pointe… Det med at forklaringen står hvor den gør handlede nok om at jeg ikke ville have det til at overskygge det jeg havde fået ud af selve ustudiet… men måske jeg ku flytte det op og så nedenfor nævne at på trods at det… eller dog fik jeg…

jeg prøver lige at kigge den lidt igennem…

tak for hjælpen…

Benja