Motiveret ansøgning KU

Hej allesammen.
Jeg håber på at få lidt feedback på min ansøgning. Og I skal ikke være blege for at være kritiske! //

Jeg ansøger hermed om en studieplads på kvote 2 på Københavns Universitet som lægevidenskabsstuderende. Jeg færdiggjorde min studentereksamen i 2009 med matematik og engelsk på A-niveau samt kemi og fysik på B-niveau.

Hvorfor vil jeg gerne læse medicin:

  • Jeg er interesseret i menneskekroppen og ønsker at forstå hvordan vores kroppe fungerer helt ned på molekylært niveau. Ligeledes er jeg utrolig interesseret i årsager eller årsagen til at en menneskekrop ikke længere fungerer optimalt.
  • Både studiet medicin og det efterfølgende job som læge indeholder både praktiske og teoretiske aspekter, hvilket jeg tror giver en bedre mulighed for, at sætte den teori man lærer i perspektiv, og dermed gøre teorien mere spændende og håndgribelig.
  • Lægestudiet åbner mindst 25 muligheder for videreuddannelse. Umiddelbart tiltaler specialer som almen medicin, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, klinisk genetik, klinisk mikrobiologi og klinisk onkologi mig, men jeg ønsker at få en dybere forståelse for fagene, før jeg kan tage den endelige beslutning omkring mit videre studievalg.
  • Der sker hele tiden en enorm udvikling inden for medicin, så jeg vil hele mit liv igennem fortsat kunne blive stimuleret fagligt.
  • Der er mulighed for at arbejde i udlandet f.eks. i katastrofeområder eller i forbindelse med humanitære bistandsprojekter, hvilket godt kunne blive aktuelt for mig en dag.
  • Derudover er kontakten med mennesker et kæmpe plus i det efterfølgende job som læge.

Efter studentereksamen har jeg arbejdet frivilligt som engelsklærer på et gymnasium i Kina i et halvt år. Både det forberedende højskoleophold og selve arbejdet i Kina udviklede mig enormt meget både på det personlige plan og rent fagligt. Gennem min ophold i Kina er jeg blandt andet blevet mere moden, og dermed også mere klar til de udfordringer, der ligger i et studie som lægevidenskab. Med modenheden er jeg også blevet mere afklaret omkring mit studievalg og min fremtidige karriere.

Min evne til at drage omsorg for andre mennesker er jeg blevet stærk bekræftet i gennem mit arbejde som handicaphjælper for en ældre dame med muskelsvind. Jeg synes personligt, det er vigtigt, at en læge ikke bare kan det teoretiske, men også er i stand til at have overblik og vise empati i kontakten med andre mennesker, hvilket er en af mine kvaliteter. Jeg har også tidligere arbejdet på et plejehjem, hvor jeg erfarede at det også var medicinen og behandlingen af de lidelser beboerne havde, jeg var interesseret i.

Ud over det arbejder jeg som livredder i en svømmehal. Her kræves det, at man har 100% styr på førstehjælp og er i stand til at håndtere ekstremt stressede situationer. Ydermere skal man forstå og leve op til det ansvar, det indebærer at arbejde som livredder, hvilket er et ansvar, som på visse punkter minder om det ansvar, der venter mig som læge.

For at forberede mig på lægestudiet er jeg i øjeblikket i gang med et halvårskursus på KVUC (hjkea20009/10), hvor jeg supplerer kemi B til kemi A.

Jeg synes også, det er værd at fremhæve de mest relevante karakterer i forhold til medicinstudiet fra min studentereksamen, som ses i skemaet til højre. (kan ikke sætte skemaet ind i den pdf-dokument man skal bruge, så jeg overvejer at undlade den del? Jeg ved heller ikke om det er en god idé, men jeg har hørt at de slet ikke får eksamensbeviset at se og synes mine karakterer i de mest relevante fag er gode)

Alt i alt er jeg moden, velovervejet, empatisk, selvdisciplineret, ansvarsbevidst og målrettet, og jeg glæder mig til at starte et liv som medicinstuderende.

// Jeg er også i tvivl om jeg skal skrive at det f.eks. er ØBRO-hallen jeg arbejder i, og at jeg boede en byen Huanren i Nordøstkina, og på den måde tilføje egenavne? Jeg ved bare ikke om de bliver slettet?

Du skal helt klart ikke inkludere dine karakterer. Hvis de er gode, kan du alligevel komme ind gennem Kvote 1, vel.
Jeg tror godt, du må inkludere navnene på de steder, du har arbejdet.
Det er nok også meget en smagssans, og det ville være spændende at høre hvad de andre mener, men jeg bryder mig ikke om punktformen, du bruger under “Hvorfor vil jeg læse medicin”
Ellers synes jeg, den er ret velskrevet.

Tak for svaret!
Altså problemet er at de karakterer der er relevante for medicin er for mit vedkommnde gode; matematik, kemi, biologi og evt også dansk(idræt, fysik?), hvorimod især tysk, old, engelsk,samfundsfag osv. trækker mig ned på et gennemsnit på 9,4 efter jeg har ganget det med 1,08, hvilket langt fra er nok hvis man sammeligner det med de 10,2 man skulle have i København i 2009.

Men ja jeg har også overvejet det med punktform og jeg tror at folk enten elsker det eller hader det, så det er et sats. Jeg vil meget gerne høre nogle flere meninger om det!

Skal man skrive, hvornår man har færdiggjort STX (altså årstal)?
og varigheden af et erhvervsarbejde (år)?

Skal ansøgningen være på max 1 side eller 2 sider?

Jeg har brugt det her link:
http://studier.ku.dk/pdf/motiveretansoe … cin08.pdf/
hvor der blandt andet står “Du skal kun angive år for afslutning og linie/gren for den adgangsgivende eksamen, ikke sted eller
karakter.”
og hvor der også står
“Du skal give oplysninger inden for følgende kategorier:
· uddannelsesforløb; fx. kurser, højskole, studieophold i udlandet osv.
· erhvervsarbejde (art og varighed)
· samfundsaktiviteter; fx. foreningsarbejde, ledervirksomhed osv.
· antal børn og fødselstidspunkt, værnepligt mv.
· andet der har påvirket dit levnedsforløb”
hvor der faktisk står art og varrighed, så kan godt se, at jeg skal have flettet lidt om, hvor langt tid jeg har arbejdet med de forskellige ting.

Der står også:
“Den må maksimalt fylde én A4-side og skal være pc-/maskinskrevet, med enkel linieafstand og skriftstørrelse 12.”

Der står på http://studier.ku.dk/optagelse/kvote2/ - under Tre huskeregler dette: Den motiverede ansøgning skal være på 1-2 A4 sider.

Jamen fylder din en side? Den fylder da mere end en side

Er det her stykke du tænker på:
Den motiverede ansøgning skal være på 1-2 A4 sider. Er du nordisk statsborger anbefaler vi, at du skriver den motiverede ansøgning på dit modersmål. Dit CV må maks. være på 2 A4-sider. Søger du optagelse på Lægevidenskab, skal den motiverede ansøgning skrives på et særligt skema, som du kan downloade her.

Og det skema som der står du kan downloade, er det skema jeg henviste til tidligere og i det skema står der at det kun må fylde en side, så jeg tror man har lavet særlige regler for lægevidenskab. Ansøgningen skal jo også sættet ind i det her skema.
Min fylder præcist en side, hvilket gør det svært for mig at få ind hvor længe jeg har arbejdet de forskellige steder og hvor jeg har arbejdet,hvilket også en af grundene til at jeg først havde udeladt det.

Jeg synes helt klart også at du skal droppe punktformen. Og så vil jeg sige til den sidste linie, at du skal passe på med at forudsætte at du ved hvad der er et plus i det efterfølgende job. Hvis nu du skriver at "jeg tror på at min evne til at skabe en god kontakt med andre mennesker er en fordel i mit kommende job som læge.

Hvordan har det hjulpet dig til at være mere afklaret? Et job som engelsklærer har vel ikke meget med lægevidenskab at gøre?

Hvordan det? Medicinen og behandlingen er interessant fordi?

Igen vil jeg sige at du skal passe på, at du ikke kommer til at virke som om du ved hvad det bliver som læge. Sig istedet at den opmærksomhed man skal optræde med på ethvert tidspunkt kan være til hjælp for mig bla bla…

Du kan godt skrive at du er igang med at supplere fra kemi B til A, men drop den reference til hvilket kursus det er. Det er ligegyldigt her.

Hold de karakterer langt væk. De hører til kvote 1. Det har intet med kvote 2 at gøre - ihvertfald ikke i din motiverede ansøgning.

Den her del synes jeg du skal undlade. Sæt i stedet alle disse tillægsord ind i din ansøgning i den rette kontekst. Sådan så du sætter disse kvaliteter på de erfaringer du har opøvet.

[quote=“Theresa*”:22n1lbuk]
// Jeg er også i tvivl om jeg skal skrive at det f.eks. er ØBRO-hallen jeg arbejder i, og at jeg boede en byen Huanren i Nordøstkina, og på den måde tilføje egenavne? Jeg ved bare ikke om de bliver slettet?[/quote]
Nej, det synes jeg ikke du skal. Det spiller ingen rolle, det gør dine erfaringer, men stednavne er ligegyldige.

Du skrev at jeg ikke skulle være bleg for at være kritisk, så det har jeg ikke været:)
Vær sikker på at du ved hvad du taler om og hvis du ikke gør, så lad være med at påtale det som om du ved det, men gør i stedet rede for, hvorfor du mener den ene kvalitet eller den anden er en god ting.
Jeg synes den her ansøgning har et godt potentiale. Hvis du vil have den til at spille fuldstændig, så skal du nok alliere dig med en journalist. De kan det shit der:)
Brug mine råd hvis du vil men husk på at jeg på papiret ved ligeså lidt om det her som du gør.

Held og lykke:)