Motiveret ansøgning ønsker hjælpsom kritik!

Efter mange overvejelser tager jeg chancen og lægger min ansøgning op på siden, i håb om at kunne få en del mere kritik end hvad min familie og venner har kunnet give!

Jeg har endnu ikke læst korrektur på ansøgningen, så det er indholdet og strukturen jeg meget gerne vil have kommentarer til!

Here goes:

Jeg er 20 år gammel, og jeg har, siden jeg blev student for halvandet år siden arbejdet på, at tilegne mig sociale og studierelevante kompetencer, med henblik på en fremtid som medicinstuderende.

Baggrunden for mit valg af en samfundsvidenskabelig linje i gymnasiet var primært min interesse for sociologi og sammenspillet mellem mennesker og samfund. Men jeg erfarede efterhånden, at mine forcer og interesser lå inden for det naturvidenskabelige felt, og efter et besøg hos de sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser til åbent hus, blev jeg klar over, at jeg så vidt muligt måtte forsøge at dreje min gymnasiale uddannelse i den retning.

Jeg gennemførte i sommeren 2012 et 3 ugers kursus i Kemi 0B-niveau på DTU og det var under dette forløb, at jeg blev klar over, at jeg ønskede København som min kommende studie by. Jeg havde min daglige gang i Københavns gader og på DTU, hvor jeg prøvede kræfter med den tilsvarende undervisningsform og arbejdspres, som jeg kan forvente på universitet. Min gennemførelse af dette forløb er først og fremmest et bevis på, at jeg nu opfylder alle kriterier for at blive optaget på bachelor uddannelsen i medicin, men det er samtidig også et bevis på, at jeg er i stand til at lære og forstå et omfattende pensum på meget kort tid.

Min skolegang har været kontinuerlig lige siden folkeskolen og jeg følte det derfor som en personlig nødvendighed, at befri mig selv fra skolegangens faste rammer for en stund, og udfordre mig selv i at strukturere min egen hverdag.

Gennem mit arbejde som pædagogmedhjælper har jeg afprøvet mine menneskelige egenskaber, og netop fordi jeg har beskæftiget mig med vuggestuebørn har arbejdsområdet været stærkt vægtet på ansvar, pasning og omsorg. Jeg er blevet udfordret i at kommunikere med både børn og voksne ud fra forskellige forudsætningerne og har lært hvor vigtigt det er, at møde folk der hvor de er. En egenskab jeg forhåbentlig kan få glæde af i forbindelse med sundhedspsykologi og den tidlige patientkontakt.

Jeg har desuden været underlagt tavshedspligt og er med fordel allerede bevidst om hvilke etiske problematikker og forpligtigelser, der følger med, når man som medicinstuderende får status som ”sundhedsperson”.

Jeg har længe været klar over, at jeg ikke kun ønskede at arbejde med børn, men alle slags mennesker, og med min interesse for den menneskelige krop og dens funktion i både syg og rask tilstand ønskede jeg at udforske den medicinske verden med et udlandsophold.

Som det fremgår af mit CV, har jeg under et ophold i Tanzania arbejdet på et lokalt hospital og derigennem fået bekræftet, at ”den hvide verden” er mit rette element. Det var en stor udfordring at arbejde i et underudviklet land, hvor kun min egen moral og etik satte begrænsninger for, hvilke opgaver jeg kunne påtage mig. Jeg lod mig først og fremmest drage af muligheden for at prøve kræfter med noget af det kliniske arbejde, som man som læge udfører og som man som studerende kommer ud for under uddannelsens korte praktikforløb. Men jeg følte mig samtidig også ansvarlig for det hensyn man bør tage til patientens intrigeret og værdighed. Min oplevelse af sammenspillet mellem læger, sygeplejersker og det øvrige sundhedsfaglige personale kan forhåbentlig give et interessant perspektiv på det kendskab jeg får til samarbejdet mellem de forskellige faggrupper under det kliniske ophold på 3. semester.

For mig er det nu blevet konkret, hvad lægegerningen indebærer, og særligt sprogbarrieren mellem personalet og jeg understregede, hvor vigtigt det er at gå til stoffet med en opsøgende nysgerrighed. Med en umiddelbar lyst til at lære og evnen til at agere udspørgende har jeg god mulighed for fagligt at kunne engagere mig i et nyt fagområde, som i perioder kan være både mere og mindre medrivende.

Jeg er klar over, at jeg som lægevidenskabsstuderende vil være studerende på fuld tid, og at SU derfor som udgangspunkt vil være min primære indkomst. Som studerende bosat i København kan huslejen være en udfordrende faktor for SU budgettet og jeg forestiller mig derfor, at det kan blive en nødvendighed, at supplere økonomien med en lønindtægt. Jeg har gennem det meste af min gymnasietid haft fritidsjobs ved siden af min skolegang og har været i stand til balancere mængden af arbejde med forberedelsestid og lektielæsning. Derfor føler jeg mig også langt hen ad vejen godt rustet til at skulle magte samme opgave i løbet af min forhåbentlig kommende studietid på KU.

Med denne realitet i baghovedet har det derfor også været vigtigt for mig, at sikre mig et nogenlunde solidt økonomisk fundament før studiestart. På den måde kan jeg give plads til et fuldt engagement i både det faglige og sociale vedrørende studiestart.

Jeg håber at mine refleksioner og overvejelser omkring mit valg af studie, kan bistå en forståelse af hvorfor netop jeg som ansøger er kvalificeret til en studieplads på lægevidenskab.

Du har skrevet en yderst velformuleret ansøgning ingen tvivl om det - de sprogøre er godt og jeg er sikker på at dit karaktersnit heller ikke er tosset… :wink:

Jeg kunne godt tænke mig at høre mere om opholdet i Ulandet - måske en klinisk situation og håndteringen af dette kunne komme ind… Et kejsersnit? Har du set mæslinger, som jo er udryddet herhjemme - et eller andet klinisk konkret, så man få sig ser dig stå nede i felten - hvis du forstår?

Din største modstander er din alder, sorry. Kva denne er det begrænset, hvilke andre erfaringer du kan tilegne dig på den tid det nu en gang er…

Får du afslag er jeg sikker på du på den lange bane nok skal kunne forme din profil til et optag på studiet.

Søg også andet en KU - søg alle steder!!

Jeg synes der er en god tråd, godt flow i din ansøgning - det er derfor kritiken er som den er og måske ikke så konkret.

Fat mod, hvis du får afslag - du skal nok kunne magte studiet og finde nøglehullet…

Tusind tak for din tilbagemelding! Jeg overvejede selv en billedlig beskrivelse af en situation på hospitalet, men var i tvivl om, om det var unødvendigt “fyldstof” - men nu tror jeg da lige jeg vil forsøge at tilføje et par linjer der.

Hvad med afsnittet om mit valg af studieretning i gym. og økonomiske overvejelser, er det overflødigt?

Mange Hilsner
Kristine

Ja, du kan nok godt ofre dette afsnit:

Jeg er klar over, at jeg som lægevidenskabsstuderende vil være studerende på fuld tid, og at SU derfor som udgangspunkt vil være min primære indkomst. Som studerende bosat i København kan huslejen være en udfordrende faktor for SU budgettet og jeg forestiller mig derfor, at det kan blive en nødvendighed, at supplere økonomien med en lønindtægt.