Motiveret ansøgning:sent ude men stadig brug for hjælp!

Her er min motiveret ansøgning. Jeg ved godt jeg er sent ude men håber at der er nogle studmed´er der har lyst til at gøre mig den tjenste at læse den igennem? Den er lidt for lang så ville gerne vide hvad jeg måske kan undlade osv. på forhånd tusind tak

Motiveret ansøgning:
Igennem hele mit liv har jeg været klar over at det var lægevidenskab jeg ville studere. Et studie og senere hen arbejde som kræver en livslang uddannelse, uddybelse og ikke mindst kærlighed for faget. Den livslange uddannelse passer mig perfekt idet, at jeg altid har været en person som stræber efter ny viden og nye erfaringer. Jeg ser menneskekroppen som et mirakuløst og komplekst system af forskellige fraktioner. Selve grundpillen i mit ønske om at komme ind på lægestudiet består af lysten til at lære disse fraktioner bedre at kende og være i stand til at forebygge, diagnosticere og behandle de sygdomme som måtte ramme dem.

Efter at være blevet student i år 2005/2006 på matematisk linje, valgte jeg at rejse til Egypten, for at forberede mig på studiet og bekræfte min motivation til at læse medicin. Derfor har jeg haft et fuldtidsarbejde på Diabetes Institut i Egypten. (D) Dette arbejde har givet mig en indsigt i hvordan lægeverdenen fungerer. Her har jeg haft en del patientkontakt, igennem samtaler med dem før og efter en operation og hjælp til gangbesværede patienter. Dette arbejde har givet mig en del kompetencer som vil være til stor fordel på medicinstudiet og senere hen som læge, idet at jeg har lært en del om forholdet mellem læge og patient, overblik i stressede situationer samt tilpasning til omgivelserne. Det har yderligere øget min motivation til at læse på lægestudiet.
På dette institut lærte jeg en patient, Ibrahim Medhat Merghany, at kende. Denne patient havde stærk brug for genoptræning efter sin blodprop i hjernen og spurgte mig om min hjælp. Efter afsluttet udlandsophold hjalp jeg ham med at finde en plads på Hospitalet navn i Kroatien, igennem den danske organisation Bedreliv.(FD) Jeg har valgt at rejse med ham til Kroatien for at hjælpe ham psykisk og praktisk igennem hans genoptræning.

For at få et indblik i hvordan en speciallæge arbejder, søgte jeg hjælp hos Lene Hendel, en erfaren speciallæge i mave-tarmsygdomme, hvor jeg har været med til at lave laboratoriearbejde og ydet assistance ved forskellige undersøgelser som laktosebelastning, gastroskopi, coloskopi og sigmoideskopi.(FD) Dette forløb har givet mig et indblik i diagnoceringsprocessen, både ved direkte undersøgelse af patienten, men også ved undersøgelse af vævsprøver.

For at forbedre levevilkårene for den fattigste del af det egyptiske samfundet, valgte jeg at give en hjælpende hånd. Derfor tog jeg et frivilligt arbejde hos Abdel Khader Assembly (D). Dette er en organisation som tilbyder mad og drikke, husly, medicin samt udførelse mindre patientbehandlinger som sårvask, sårforbinding, varetagelse af behandling med medicin og vaccinationer. Dette frivillige arbejde har vist mig aspekter af vores verden som har brug for hjælp. Under dette arbejde besluttede jeg mig, at efter endt studie at tage med Læger Uden Grænser efter endt uddannelse. Det er netop her at folk pga. mangel på information og mulighed for behandling, risikere deres helbred og liv.

For at kunne tilbyde ordentlig hjælp følte jeg nød til at lære sproget bedre at kende, da de patienter jeg havde med at gøre for det meste ikke talte fremmedsprog. Derfor tog jeg sprogkurser hos Fajr Center for Arabic Language. (D) Dette gjorde at intensiteten af mit arbejde blev større og at jeg var i stand til at udføre lang mere uddybende arbejde, både skriftlig og mundtligt.

Kompetencer som modenhed, overblik over uvante situationer, handlekraft og selvstændighed er kompetencer som lægestudiet og videre hen arbejdet som læge kræver. Disse kompetencer har jeg erhvervet under mit forløb og føler mig fuld ud klar til at starte og fuldføre medicinstudiet. Netop idet at jeg var i stand til at have et fuldtidsarbejde, samtidig med at jeg både havde sprogkurser og havde et frivilligt arbejde, har udrustet mig til at kunne klare de lange arbejdstimer ved medicinstudiet. Desuden så har jeg fået en baggrundsviden mht. patientkontakt, patient psykologi, undersøgelse og laboratoriearbejde.

Studieordningen på Københavns Universitet finder jeg virkeligt interessant i og med at man i starten for den teoretiske baggrund og videre hen i studiet kommer ud og prøve sin viden i det praktiske. Det at man beskæftiger sig med basale medicinske fag og den raske krop i starten giver en basis for at arbejde videre med den syge krop.

Alt denne kontakt til sundhedssektoren både i Danmark og i udlandet har givet mig en kæmpe lyst til at udleve det eventyr, det er at studere og helbrede mennesket. Jeg har derfor valgt at søge dette studie på alle tre Universiteter, men med Københavns Universitet som min 1.prioritet, idet at det er her at jeg er opvokses og har mine sociale rødder. Dette vil klart være en stor fordel i og med at det er et langt studie som kræver at man føler sig tilpas både på selve studiet, men også udenfor.

Hej

Der mangler noget i indledningen, der fortæller hvorfor! Indledningen er lang uden at komme med nogen præcist motivaton.

[quote]Igennem hele mit liv har jeg været klar over at det var lægevidenskab jeg ville studere[/quote] Der må havde været nogle flere og dyber overvejelser bag.

Du har fortaget en del meget relavante ting for studiet.

Der er lidt for meget “Red Verden” over det du skriver! Det virkerl lidt som om at vis i giver mig denne udannelse vil jeg betale tilbage ved at rede den 3 verden!

Du viser meget fint at du er i stand til at holde flere bolde i luften samtidig. du viser også at du er villig til at tage til den anden ende af landet for at læse medicin, samtidig med at du fortæller hvorfor du vil foretrække at læse i KBH.

Held og Lykke