Motiveret ansøgning

Hej alle sammen

Er som så mange andre i den situation, at meget snart skal aflevere en motiveret ansøgning vedr. optagelse på medicinstudiet 2007. Derfor kunne jeg godt tænke mig, om der var nogen der havde lyst til at læse min ansøgning igennem. Jeg ville i så fald gerne sende den til Jer.
Denne ansøgning er til KU

På forhånd tak.

Send den bare. Men hvis du vil have lidt alsidig vurdering er det en god ide at poste den her.

Okay. Her kommer den så:

Der er flere grunde til, at det netop er medicin jeg vil læse. Min interesse for medicinstudiet og jobbet som læge startede i gymnasiet. Fag som biologi, kemi, fysik, matematik og psykologi interesserede mig alle meget, og jeg var ikke i tvivl om, at jeg i min fremtid ville beskæftige mig med noget, hvori de førnævnte fag indgår. Det føler jeg, at jeg har fundet i medicin. Et studie, hvor det naturvidenskabelige og det menneskelige aspekt findes i skøn forening.
Samtidig har sygdomme i mange år interesseret mig meget. Hvordan opstår de?, hvordan udvikler de sig?, hvordan påvirker de det enkelte menneske?, hvordan helbredes de?. Alle spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil arbejde med i fremtiden.
Jeg er indstillet på at skulle bruge en stor del af de kommende år på studiet. Jeg er indstillet på, at jeg går ind til et studium og et efterfølgende erhverv, hvor det er nødvendigt med den nyeste viden, hvilket selvsagt kræver, at man konstant holder sig opdateret og videreuddanner sig. Det vil ikke blot være en pligt, men også en fornøjelse, da jeg elsker at holde mig ajour med den nyeste viden. Det faktum, at der hele tiden opstår nye sygdomme, ny viden om kendte sygdomme og nye behandlingsmetoder finder jeg virkelig spændende.

Jeg har siden august 2006 arbejdet i en integreret daginstitution (vuggestue/børnehave) som pædagogmedhjælper. Dette job har modnet og givet mig utroligt meget. Jeg har lært en masse om andre mennesker og har været i et job, hvor man skal have respekt for og kunne tale med det enkelte menneske. Noget som også er nødvendigt for en læge og gavnligt for en studerende på et stort universitet og på et stort studium, hvor mange forskellige mennesker er samlet. Som pædagogmedhjælper har jeg ligeledes skulle tale med børnenes forældre/pårørende, hvilket en læge også skal kunne gøre med en patients pårørende.
Den 5/2/07 var jeg i ”praktik” på Medicinsk Gastroenterologisk afdeling på Herlev Hospital. Dette ophold styrkede helt klart min opfattelse af, at det jeg vil er at læse medicin og efterfølgende blive læge. Jeg fik et godt indblik i, hvordan en dag kan forløbe for en læge. En ting, der overraskede mig, var den forholdsvis store mængde papirarbejde/administration, som skulle laves af lægerne. Det var egentlig ikke noget, som jeg havde tænkt over. Men det var yderligere et plus i min bedømmelse af faget. For hvis man kan tage det menneskelige og det naturvidenskabelige og så krydre det med noget administrativt så virker det perfekt for mig.

Studieordningen på KU tiltaler mig meget. Jeg kan godt lide den rækkefølge fagene kommer i. Først basis med basal humanbiologi og medicinsk kemi, så celle- og vævsbiologien og genetikken og så organerne. Samtidig synes jeg, at det er rigtig fint, at man har valgt at gøre organkurserne integrerede, hvilket efter min mening giver meget bedre sammenhæng og forståelse. Det er også rart med ”kursus i tidlig patientkontakt” i 1. semester og ”kursus i sundhedspsykologi” i 2. semester, da det efter min mening er en ligeså vigtig del af faget som det mere naturvidenskabelige. Jeg finder det ligeledes fint med det integrerede metodekursus, som oplægget til bacheloropgaven. I det hele taget er der en god blanding af det naturvidenskabelige, det akademiske og det psykologiske, samt en god fordeling af teori (hovedsageligt først) og praksis (primært i kandidatdelen).
I gymnasiet havde jeg kemi og matematik på A-niveau, og især førstnævnte vil komme mig til gavn på medicinstudiet, ikke mindst på 1. semester.
På VUC har jeg læst fagene samfundsfag på C-niveau og psykologi på B-niveau. I faget psykologi har jeg lært om emner som perception, kognition og indlæring, menneskets udvikling, personlighed og intelligens, social psykologi, stress-teori og sidst men ikke mindst sundhedspsykologi. Alle emner som jeg kan se indgår i ”Kursus i sundhedspsykologi” på 2.semester, hvilket jeg dermed må stå bedre rustet til at forstå, end hvis jeg ikke havde læst psykologi. I det hele taget er psykologien jo en vigtig del af studiet/jobbet, hvilket passer mig rigtig godt. Og det er også derfor, jeg har valgt at ”opgradere” min viden om faget fra C-niveau til B-niveau.
I forbindelse med mit arbejde som pædagogmedhjælper har jeg også taget et 12 timers førstehjælpskursus godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Det var meget spændende og i kurset var der også berøring af anatomi og fysiologi, hvilket jeg fandt vældig interessevækkende. Man hører ofte om at nu faldt A om med hjertestop på X-gade. Men hvad var det egentlig der skete i kroppen på A. Hvorfor stoppede hjertet? Og hvilke fysiologiske/anatomiske mekanismer medførte at det lykkedes B at genoplive A. Kurset gav mig yderligere lyst til at læse medicin og dermed få en større viden om ting som førnævnte.
Jeg har også været til informationsmøde vedr. kvote-2 på medicin i Fiolstræde d. 2/11/06 og har gennem dette erhvervet mig en viden om studiet, der blot har gjort mig endnu mere sikker på mit valg. Jeg vil læse medicin.

Hej

Udemærket indledning, lidt lang.

[quote]Studieordningen på KU tiltaler mig meget. Jeg kan godt lide den rækkefølge fagene kommer i. Først basis med basal humanbiologi og medicinsk kemi, så celle- og vævsbiologien og genetikken og så organerne. Samtidig synes jeg, at det er rigtig fint, at man har valgt at gøre organkurserne integrerede, hvilket efter min mening giver meget bedre sammenhæng og forståelse. Det er også rart med ”kursus i tidlig patientkontakt” i 1. semester og ”kursus i sundhedspsykologi” i 2. semester, da det efter min mening er en ligeså vigtig del af faget som det mere naturvidenskabelige. Jeg finder det ligeledes fint med det integrerede metodekursus, som oplægget til bacheloropgaven. I det hele taget er der en god blanding af det naturvidenskabelige, det akademiske og det psykologiske, samt en god fordeling af teori (hovedsageligt først) og praksis (primært i kandidatdelen). [/quote] Det kunne du lige så godt havde skrevet af fra ku hjemmeside. Det er alt forlangt!

Jeg komme med lidt mere om dit arbejde, ekstra fag, samt dit praktik ophold! Om hvad det præcist var der motiver dig og hvad har du fået af gode studie egenskaber og modenhed!

Held og lykke

Mange tak for dine råd. Vil prøve at ændre lidt på det.

Men er der ikke andre der har kommentarer?? Meget rart med flere forskellige meninger.

På forhånd tak.

Hej igen
Nu har jeg ændret lidt på min ansøgning. Så vil blive rigtig glad for noget kritik. Alt kan bruges.

Der er flere grunde til, at det netop er medicin jeg vil læse. Min interesse for medicinstudiet og jobbet som læge startede i gymnasiet. Fag som biologi, kemi, fysik, matematik og psykologi interesserede mig alle meget, og jeg var ikke i tvivl om, at jeg i min fremtid ville beskæftige mig med noget, hvori de førnævnte fag indgår. Det føler jeg, at jeg har fundet i medicin. Et studie, hvor det naturvidenskabelige og det menneskelige aspekt findes i skøn forening.
Samtidig har sygdomme i mange år interesseret mig meget. Hvordan opstår de?, hvordan udvikler de sig?, hvordan påvirker de det enkelte menneske?, hvordan diagnosticeres og helbredes de?. Alle spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil arbejde med i fremtiden.
Jeg er indstillet på at skulle bruge en stor del af de kommende år på studiet. Jeg er indstillet på, at jeg går ind til et studium og et efterfølgende erhverv, hvor det er nødvendigt med den nyeste viden, hvilket selvsagt kræver, at man konstant holder sig opdateret og videreuddanner sig. Det faktum, at der hele tiden opstår nye sygdomme, ny viden om kendte sygdomme og nye behandlingsmetoder finder jeg virkelig spændende.

Jeg har siden august 2006 arbejdet i en integreret daginstitution (vuggestue/børnehave) som pædagogmedhjælper. Dette job har modnet og givet mig utroligt meget. Jeg har lært en masse om andre mennesker og har været i et job, hvor man skal have respekt for og kunne tale med det enkelte menneske. Noget som også er nødvendigt for en læge og gavnligt for en studerende på et stort universitet og på et stort studium, hvor mange forskellige mennesker er samlet. Som pædagogmedhjælper har jeg ligeledes skulle tale med børnenes forældre/pårørende, hvilket en læge også skal kunne gøre med en patients pårørende.
Den 5/2/07 var jeg i ”praktik” på Medicinsk Gastroenterologisk afdeling på Herlev Hospital. Dette ophold styrkede helt klart min opfattelse af, at det jeg vil er at læse medicin og efterfølgende blive læge. Jeg fik et godt indblik i, hvordan en dag kan forløbe for en læge, og besøgte både skadestuen, ambulatoriet og selve mave-tarm-afdelingen. Jeg så hvordan man som læge skal beherske mange ting, såsom patientkontakten, diagnosticeringen og behandlingen. En ting, der overraskede mig, var den forholdsvis store mængde papirarbejde/administration, som skulle laves af lægerne. Det var egentlig ikke noget, som jeg havde tænkt over. Men det var yderligere et plus i min bedømmelse af faget. For hvis man kan tage det menneskelige og det naturvidenskabelige og så krydre det med noget administrativt så virker det perfekt for mig.

Studieordningen på KU tiltaler mig. Jeg kan godt lide den rækkefølge fagene kommer i. Først basis med basal humanbiologi og medicinsk kemi, så celle- og vævsbiologien og genetikken og så organerne. Samtidig synes jeg, at det er rigtig fint, at man har valgt at gøre organkurserne integrerede, hvilket efter min mening giver meget bedre sammenhæng og forståelse. Der er alt i alt en god blanding af det naturvidenskabelige, det akademiske og det psykologiske, hvilket afspejler fagets sammensætning.
I gymnasiet havde jeg kemi og matematik på A-niveau, og især førstnævnte vil komme mig til gavn på medicinstudiet, ikke mindst på 1. semester, hvor jeg har erfaret, at man anvender Helge Myginds kemibøger, som jeg også brugte i gymnasiet.
På VUC har jeg læst fagene samfundsfag på C-niveau og psykologi på B-niveau. I faget psykologi har jeg lært om emner som menneskets udvikling, personlighed og intelligens, social psykologi, stress-teori og sidst men ikke mindst sundhedspsykologi. Alle emner som jeg kan se indgår i ”Kursus i sundhedspsykologi” på 2.semester, hvilket jeg dermed må stå bedre rustet til at forstå, end hvis jeg ikke havde læst psykologi. I det hele taget er psykologien jo en vigtig del af studiet/jobbet, hvilket passer mig rigtig godt. Og det er også derfor, jeg har valgt at ”opgradere” min viden om faget fra C-niveau til B-niveau.
I foråret 2006 tog jeg et 15-lektioners kursus i engelsk på EEC sprogskole. Der var flere formål med kurset. Det ene var at forbedre mit engelsk med henblik på den kommende studentereksamen. Det andet var at forbedre mit engelsk med henblik på medicinstudiet, idet jeg ved, at en stor del af bøgerne på studiet er på engelsk. Resultatet var klart. Jeg hævede min mundtlige eksamenskarakter fra 6 til 9, og føler klart, at mine kompetencer inden for sproget er steget mærkbart. At jeg tog kurset, viser også, at jeg rigtig gerne vil medicinstudiet.
I forbindelse med mit arbejde som pædagogmedhjælper har jeg også taget et 12 timers førstehjælpskursus godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Det var meget spændende og i kurset var der også berøring af anatomi og fysiologi, hvilket jeg fandt vældig interessevækkende. Man hører ofte om at nu faldt A om med hjertestop på X-gade. Men hvad var det egentlig der skete i kroppen på A. Hvorfor stoppede hjertet? Og hvilke fysiologiske/anatomiske mekanismer medførte at det lykkedes B at genoplive A. Kurset gav mig yderligere lyst til at læse medicin og dermed få en større viden om ting som førnævnte.
Jeg har også været til informationsmøde vedr. kvote-2 på medicin i Fiolstræde d. 2/11/06 og har gennem dette erhvervet mig en viden om studiet, der blot har gjort mig endnu mere sikker på mit valg. Jeg vil læse medicin.