Når pt. frabeder

Hej,

Hvad gør man når en patient frabeder at visse helbredsmæssige oplysninger (som f.eks. hvad blodtrykket viser) skrives ind i journal i forsikringsmæssig øjemed? Vi har som læger pligt til at behandle, men også føre journal og beskytte patientens tarv. Er der andre der har været ud for lign.?

Med forbehold for at have misforstået noget af ovenstående:
Journalen er for det første lægens arbejdspapir og for det andet et juridisk dokument, der dokumenterer hvad der er foretaget på sygehuset. Dette dokument er principielt hemmeligt for andre end pt. og det sundhedspersonale, der er direkte involveret i behandlingen med mindre der er mistanke om lovbrud eller pt. giver samtykke til at dele journaloplysninger med andre.

Dermed mener jeg personligt:

  1. at en pt. ikke kan nægte oplysninger anført i jr. (“kun” fortie dem) da det er en juridisk bindende dokumentation for lægens arbejde. Hvis lægen udelader dem er lægen på rø…n.
    I og med at pt. frivilligt (!!!) lader sig indlægge, godtager pt. også udfærdigelsen af en jr., da vores arbejde ellers var umuligt.

  2. at pt. derimod kan nægte, at dele visse journaloplysninger med 3. part (og det er måske her løsningen er).

  3. Enhver manipulation af helbredstatus i.f.m. forsikringssager er på lige fod med forsikringssvindel

Håber disse tanker sætter gang i noget… Hvis jeg er helt på galt spor, må I lige sige til :slight_smile:

Jeg vil dog mene at det er vigtigt at anføre i journalen at pt. fra beder sig XXX og derfor ikke vil modtage behandling for YYY.

Det giver også en god besked til dine kollegaer…så de kender pt. ønsker.

mvh
svend

I retsmedicinsk sammenhæng hedder det, at lægens tavshedspligt ophører, når der er tale om oplysningspligt i henhold til anden lovgivning.
Desuden er det lovfæstet, at lægen kan videregive helbredsoplysninger uden patientens samtykke, hvis det sker af hensyn til lægen selv eller andre (almen interesse).

I forlængelse af hvad der sagdes tidligere i indlæggene her, må man da sige, at det selvsagt er på sin klare plads, at lægen altid nedfører alt klinisk relevant (fx blodtryksværdier) i patientjournalen. Uden undtagelser!

Derfor er det springende punkt et helt andet forhold, hvor patienten kan søge at nægte eventuelle forsikringsselskaber indsigt i dennes journal. Om dette er muligt og i det hele taget lovligt, aner jeg ikke, men det er under alle omstændigheder ikke lægens opgave at fortie kliniske patientfakta.

At udelade centrale fakta som blodtryksværdier er halvsvært at forsvare. Især hvis patientens sygdom og indlæggelse er relateret til hypertension!

Journaloplysninger kan ikke videregives til et forsikringsselskab uden patientens (oftest skriftlige) tilladelse. Men hvis pt. forsøger forsikringssvindel vil dette jo være mistænkeligt…
Af hensyn til den efterfølgende behandling af pt. ved andre læger skal du selvfølgelig altid skrive de relevante oplysninger ind i journalen - er enig i at pt.'s mulighed for at undgå dette kun kan klares ved at han/hun nægter at give nogle oplysninger (og dette bør du så i øvrigt skrive ind i journalen). I øvrigt skal du også af hensyn til dig selv og en eventuel senere klagesag skrive alle relevante opysninger i journalen (defensiv medicin…!).

-Cæcilie

Hvad forskel gør det, hvis pt’en alligevel i epikrisen, grundet behandling med antihypertensiva, har diagnosekoden I109 Hypertensio arterialis essentialis…