Neurology and Neurosurgery Illustrated - Bone & Lindsay

[left]http://www.pensum.dk/bookimages/0443070563.jpg[/left]
[color=red]ISBN: 0443070563
Title: Neurology and Neurosurgery Illustrated
Forfatter/Redaktør: Lindsay, Kenneth W.
Medforfatter: Bone, Ian
Forlag: Churchill Livingstone
Udgivelses dato: 2004-02-09
Antal sider: 608

An illustrated guide to neurology and neurosurgery for medical students and junior doctors. [/color]

Denne bog er såkaldt “obligatorisk lærebog” på AU til kurset i neurologi og neurokirurgi på 10. og 12. semester. Til ca. 550 kr. på nettet er det et overskueligt indkøb, ca. 300 kr. billigere end den danske lærebog.

Neurology and Neurosurgery Illustrated er virkelig en bog for visual learners, jeg vil skyde på at der i snit er ca. 2 illustrationer per side. De fleste er scanningsbilleder eller stregtegninger i sort/hvid, og det fungerer faktisk rigtig godt.

Neurology and Neurosurgery Illustrated er præcist og logisk opbygget. Der er ikke en fast struktur som i andre lærebøger (F.eks. 1.Epidemiologi, 2.Patogenese, 3.Klinik, 4.Behandling), men man har en fornemmelse af, at noget er med når det er vigtigt. Hvert afsnit er opbygget af en lille overskrift, efterfulgt af få sætninger og typisk et billede, hvilket giver bogen et noteagtigt præg. Jeg var noget skeptisk over dette, men jeg synes faktisk det virker godt. For det betyder nemlig, at man kommer til at tænke lidt mere over det der står, end når man i halvsøvne pløjer sig gennem en tekstbog med lange udredende sætninger. Det betyder, at man i denne bog ikke skal sidde og læse lange og snørklede sætninger, men istedet er vægten lagt på at gøre et svært tilgængeligt fagområde let overskueligt og forståeligt. Til gengæld skal man ikke sidde og halvsove :zzz: når man læser, for bogen spilder ikke plads på at gentage en vigtig pointe.

Bogen er inddelt i 5 hovedafsnit:

  • I de to første gennemgås hhv. den neurologiske undersøgelse og andre (tekniske) undersøgelsesmetoder. Opbygningen er intuitiv, og de fleste håndgreb er illustreret.
    -I tredie afsnit gennemgås forskellige symptomer, tegn og enkelte grundlæggende koncepter, f.eks. forhøjet intrakranielt tryk. Gennemgangen er kort og præcis, med vægt på forståelse af mekanismer.
  • Fjerde og femte afsnit gennemgår hhv. lokale og globale neurlogiske lidelser. Igen er gennemgangen grundig for de store lidelser, med vægt på patogenese, klinisk effekt og behandling.

Jeg har dannet mig et indtryk af bogen i forbindelse med klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi på 10. semester. Til et kort klinisk kursus som dette er det en bog det er nemt at slå op i. Jeg synes at bogens stil passer rigtig godt til et fag der er meget visuelt og klinisk, og hvor der er meget at forstå. Så hvis man mener det er bedre at forstå end at huske udenad, kan man måske blive glad for denne bog.

Jeg har endnu ikke prøvet at læse til eksamen efter denne bog, :book: og ved derfor ikke om det er et problem, at bogen er noteagtigt opbygget. Erfaringer efterlyses hermed.

Alt i alt er Neurology and Neurosurgery Illustrated en dækkende og meget rigt illustreret bog med en koncis opbygning. Dette gør også, at man ikke skal være bange for at vælge denne bog pga. sproget.