Ny FADL overenskomst

Har lige fået overenskomsten ind ad døren… Hvad siger I til den?

Ang. SPV/VT-overenskomsten.

På plussiden:

 • Højere løn.
 • Barns første sygedag (selvom jeg savner en forklaring på, hvordan det skal løbe af stablen i praksis)

På minussiden:

 • Pensionsordningen er for dårlig! hvorfor ikke lade os selv bestemme om vi vil spare op til pensionen allerede nu? og hvorfor indføre en tvungen pensionsordning, der er så relativt ringe - reelt får man kun ancinniteten ud af det, det kan man gøre bedre selv.
 • Ingen succes med at mindske den passive rygning, hvor forholdene er, som de hele tiden har været.
 • Forhøjelse af holdledertillæget, ikke at jeg ikke under dem det - jeg har blot aldrig været på et hold, hvor det var sindsygt hårdt at være holdleder, så i min bog er 800 kroner per måned rigeligt.

Generelt ikke imponerende, hvor mange af kravene, man har fået igennem. Det helt store er en lønforhøjelse, der hovedsageligt bliver ædt op af en ubrugelig pensionsordning… men hvad synes I andre?

Iøvrigt et lidt tyndt FADL-forum, der ikke rigtig fortæller hvad konsekvenserne af at stemme nej er… mon ikke de tror på, at det sker?

Jeg tror sgu, at jeg stemmer nej.

 • Mikkel

Hvilken passiv rygning taler vi om her?

Lyder iøvrigt fjollet med den der pensionsordning.

Idéen med pension er vel principielt god nok, men salgsargumenterne er ikke ret gode.

Fordelen ved at komme tidligere ind i Lægernes Pensionskasse er vel ikke ret stor, hvis samtlige FADL-medlemmer begynder at opspare anciennitet nu. Det vil for mit vedkommende (9. sem) at jeg om et par år når jeg har været læge et par år og skal bruge min anciennitet til at få en bolig, så er jeg “indhentet” af yngre studerende. Dvs. at fordelen for ældre studerende er nærmest ikke-eksisterende, snarere tværtimod.

Den store vinder er FADL, som kan lægge ekstra pres på de studerende for at få dem meldt ind i FADL (for at kunne tjene anciennitet til Lægernes Pensionskasse).

Et bidrag på 2,7% antyder at der ikke er tale om en egentlig pensionsopsparing, specielt admínistrationsomkostningerne taget i betragtning. Jeg tror at de fleste studerende kan få en bedre forrentning end de 2% ved at afvikle bolig-, bil- eller forbrugslån.

Jeg hælder også mod et nej, og har lidt svært ved at se hvilke krav der egentligt er blevet gennemført. Det store studenter krav om tillæg for ryger-vagter er ikke blevet hørt.

Jeg synes heller ikke at jeg helt kan se ideen med den pensionsordning, ud over at trække folk ind i FADL for at optjene ancinitet til en lægebolig senere i livt, og det er vel ikke meningen at vi skal bruges vores overenskomst til at trække flere at vore medstuderende ind i FADL.

Naturligvis synes jeg at det er godt at få en lønstigning, men jeg overvejer bare om pensionsordningen ikke har været købt for dyrt? Hvad kunne man have fået i stedet for den?

Jeg er også lidt i tvivl om hvad jeg har tænkt mig at stemme, da jeg ikke helt kan se hvad vi ville kun få som alternativ. Det lød ikke som om at vi kunne få flere tillæg for fx. passiv rygning.

Pensionsordningen er hul i hovedet.

udpluk fra fadls hjemmeside

Til at betale omkostningerne ved at administrere
pensionsordningen tager pensionskassen dels et
gebyr på pt. 288 kr. årligt, og dels trækker vi 3
pct. af indbetalingerne. Vi tilbagebetaler en del af
de 3 pct., hvis de reelle administrationsomkostninger
viser sig at blive lavere end forventet.

http://forening.fadl.dk/repository.php/ … lemmer.pdf

En gennemsnitlig fadl medlem vil højst komme til at betale 1400 kr. om året. Fra de 1400 kr. skal der hvert år fratrækkes 288 kr.

Næsten samtlige fadlmedlemmer, vil tabe på ordningen. Hvor fordelen er ved jeg ikke ?

STEM NEJ til Fadl’s overenskomst

Det er godt med lønstigninger, men en tvungen pensionsopsparing er for dårligt.
Den administreres dårligt og man vil kunne få mere i rente (2,75%) bare på en alminelig konto hos Forstædernes Bank og endnu højere rente på en opsparingskonto.
De fleste studerende vil nok hellere bare have pengene. De få som tjener nok til at spare op har nok selv allerede aktivt oprettet en opsparingskonto.

Men kan man ikke få lønstigninger alene uden pensionsopsparingen?

[quote=“nuya”:38h7tntq]Pensionsordningen er hul i hovedet.

En gennemsnitlig fadl medlem vil højst komme til at betale 1400 kr. om året. Fra de 1400 kr. skal der hvert år fratrækkes 288 kr.

[/quote]

Jeg synes også at det er så små beløb at jeg nok hellere vil have dem udbetalt… men hvad hvis det bliver et nej (som jeg dog tvivler på det bliver, de flester siger nok bare “pension… den er fin du”) kunne vi så få en større lønstigning eller hvad??

Man kan da også se det som en start… hvor pensionen så vil stige i fremtiden (måske ikke så relevant for mig, men for fremtidige studerende)

jeg hælder også til et nej…

Pension eller ikke pension…
Der er ikke nogen tvivl om at pension er et dyrt krav. Det kræver større anstrengelser at indføre en ny ordning, end at udbygge en eksisterende. Vi har derfor været nødsaget til at lave en afvejning af hvor stor en procentsats vi kunne få i denne forhandling, modsat hvor mange andre ting vi også gerne ville bruge penge på i denne overenskomstforhandling.

Det er så endt med 2,7% af grundlønnen. Det er bestemt ikke det endelige beløb. Som der også står i FADL forum er det meningen at den skal udbygges over de næste forhandlingsrunder. Jeg ser gerne at den kommer op på 12-15%.

De 2,7% er heller ikke det samme som forrentningen. Af de 2,7% som der indsættes i pensionskassen af grundlønnen er man garanteret et afkast på 3,5%. Derudover kommer der så en variabel rentebonus afhængig af hvor godt pensionskassen som helhed har klaret sig i det forgangne år.

For så vidt angår pensionskasser generelt, ligger Lægernes Pensionskassen helt i top (så vidt jeg husker på andenpladsen) hvad angår de laveste administrationsomkostninger. De 288 kr. der nævnes ændres årligt baseret på den reelle udgift ved at have de lægestuderende i ordningen. Den kan blive lavere hvis vi fortrinsvis bruger fx. nettet til at kommunikere med banken, og den kan blive dyrere hvis vi bruger mange personaletimer ved personlig/telefonisk henvendelse. Det vil dog være naturligt for FADL at indgå i dialog med pensionskassen og sikre sig at administrationsomkostningerne for os hele tiden bliver så lave som muligt.

Her i opstartsfasen hvor det er forholdsvist små bidrag vil et gebyr på 288 kr. virke tungt - det skal jeg bestemt ikke benægte - men på længere sigt vil det være svært at finde en pensionskasse til en kollektiv ordning med tilsvarende lave administrationsomkostninger.

Man kan også diskutere om hvorvidt en kollektiv ordning er god, eller om det er formynderisk i samme stil med fx. feriepenge. Der har vi efter lang tids overvejelser vurderet at det er en god ting med de muligheder der er fremover.

Fremover kan vi nu også forhandle pensionens størrelse i modsætning til nu hvor vi kun kan “skrue” på real-løn og forskellige tillæg. En ekstra forhandlingsflade giver nye muligheder for at give lidt det ene sted, og få noget mere et andet, og alt i alt mener vi at det er det, der kommer flest mulige medlemmer til gode i fremtiden. Så ja … Der er ikke nogen af os, der ender med at få en kæmpe-pension pga. denne overenskomst - men det kan dem, der starter om 5 år.

Kort om anciennitet
Tror ikke helt jeg forstår hvad Poli mener. Du skal have taget min. 1 vagt før du begynder at optjene anciennitet - du skal altså have lavet en indbetaling til Pensionskassen. “Alle” starter altså nu på samme tidspunkt med at optjene anciennitet. Du kan derfor ikke indhente nogen, så ser ikke hvordan de ældre studerende bliver negativt påvirkede i denne ordning? Som færdig læge vil du også rangere over de studerende for såvidt angår tildeling af lægeboliger.

Hvad kunne vi ellers have fået istedet for pension?
Tja … Det er der ingen, der ved. Vi havde vores liste med krav med. Man “sælger” nogle krav, for at få andre krav igennem som man hellere vil have. Vi kunne have brugt penge på at starte lørdagstillægget nogle timer tidligere. Vi kunne have fundet på nogle helt andre krav for 2 år siden da vi startede…

Passiv rygning og holdledertillæg
Ja, er også pænt ærgelig over at der ikke kunne komme et konkret resultat på dette område, men så vidt vi kan se fra andre organisationer med lignende problemstillinger, så er vi bare for tidligt ude med dette krav. Det bliver nogle af de store forhandlingsorganisationer, der bærer dette krav igennem, og så må vi prøve igen. Det er pissesurt, men sådan er det. Tror det bedste jeg kan sige er at det fremover er sådan at afdelingerne oplyser vagtbureauerne omkring rygeforhold på vagten, og man så har muligheden for at sige fra og få vagt andetsteds.

Omkring holdledertillægget, så er der flere steder deciderede problemer med at få valgt en holdleder pga. ekstra arbejde. Fx. møder med socialforvaltning, afdeling, familie osv. som holdlederen forventes at deltage i. Omvendt er der også en del hold hvor det er en loppetjans… Igen … en afvejning…

Så hvad sker der hvis resultatet bliver et nej?
Så må forhandlingerne genoptages, og nogen må ind og forsøge at finde på en ny måde at fordele pengene på. Vil dog stadig ikke lægge skjul på at vi mener vi er kommet så langt som vi kan komme, og vil derfor opfordre jer til at stemme ja, men hvis der er nogen, der mener at en kollektiv pensionsordning er helt forkert, så er i selvfølgelig i jeres gode ret til at stemme nej.

Håber jeg har fået besvaret nogle af jeres spørgsmål.

mvh,
Morten Andresen
Formand for overenskomstudvalget i FADL

Jeg synes da at det var dejligt at få nogle argumenter for at stemme ja. Så vidt jeg kan fornemme er det store problem den tvungne pensionsordning. Jeg ved godt at det er træls at høre “hvad nu hvis”, men vi må jo forholde os til hvad vi kan få hvis vi gav afkald på den(mere i løn måske).

Desuden synes jeg det er lidt problematisk at man som vagttager i FADL kan komme foran i køen i forhold til andre medicinere, eller skal man bare se det som endnu en af fordelene ved at bruge sit FADL medlemsskab? Man skal her lige huske(synes jeg) at det vel kun er folk der tager vagter eller tjener penge gennem FADL som kommer til at få gavn af den ordning, og ikke medlemmer som ikke tager vagter gennem FADL.

Rente:
I fadl-forum skriver Simon Krabbe at renten kun er på 2%.
Morten Andresen skriver at afkastet er på 3,5%.

Skriver de om det samme?

Pension:
SPV-eksempel: pension ca. 3,5kr pr time = 28kr per vagt.
1 vagt om ugen: 5228kr=1456kr
10 vagter om året: 10
28=280kr

Hvis jeg et år tager under 10 vagter bliver hele min pensionsindbetaling og mere til så spist af gebyret?

M_Andresen>>

Ang. anciennitet skriver du selv i det udsendte materiale: “Når du har færdiggjort dit studie og indtræder i Foreningen af Yngre LÆger, vil du medtage din optjente anciennitet, og således en klar fordel i forhold til de læger, der ikke har været medlem af FADL og optjent pension.

Hvis vi laver et lille eksempel: En 1. semesters og en 9. semester, som om 10 år vil gøre nytte af deres opsparede anciennitet. De vil da have nøjagtigt lige meget anciennitet. I princippet fair nok, da begge har indbetalt til foretagendet. Men hvis der ikke bliver oprettet nogen pensionsordning nu, så vil alle ældre studerende have mere anciennitet til pensionskassen end en 1. semesters. Jeg kan ikke se nogen anciennitetsfordel når samtlige medstuderende også kan opnå det. Endda folk som under normale omstændigheder ville ligge dårligere placeret,. Det vil blot lægge et voldsomt pres på de unge studerende til at melde sig ind i FADL. Hvem har råd til at gå glip af 6-8 års anciennitet i lægernes pensionskasse?

Jeg er glad for debatten her på siden! Det giver mig forhåbninger om, at hvis alle vi fornuftigt tænkende står sammen og gør vores bedste for at informere alle FADL-medlemmer gennem alle mulige kanaler, så kan vi nå at standse det administrative helvede der ligger i pensionen!

Jeg har desværre dårligt nyt. Rigtig dårligt nyt. ALLE skal fremover betale HELE gebyret på 288 kr pr. år. Dette skal ses i forhold til, at en gennemsnitsstuderende indbetaler ca. 500 - 1.500 kr om året.

Et beregningseksempel viser, at man efter gennem 5 år at have tjent 45.000 kr pr. år, så indbetaler man ca 1,8 % (de 2,7 % er af grundlønnen, dvs. ikke af alle tillæg mv.). I alt har man indbetalt 4.500 kr, men på opsparingskontoen står der kun 2.905 kr tilbage!

Vi i mindretallet i FADL, der anbefaler et nej til pension (og dermed et nej til overenskomsten), har først fået denne stigning i gebyr at vide i går, og derfor har vi desværre ikke haft mulighed for at formidle dette videre gennem FADL-Forum.

Når resultatet foreligger, og hvis et flertal har stemt nej, sker der det, at Amtsrådsforeningen og H:S meddeles, at FADL heller vil bruge 2,7 % på lønforhøjelser. De har sagt god for, at pengene kan bruges til løn, og har i øvrigt også undret sig over, at FADL ville være med til en så dum administrativ pensionsordning…!

Hvis man ganger tabet op med antallet af medlemmer betyder det ca. 1,3 mio. kr ud af vinduet hvert år - penge som medlemmerne kunne have fået udbetalt som løn.

Personligt er jeg rystet over, at FADL i denne situation har vist sig at være en så amatøragtig forening. Jeg håber at medlemmerne er i stand til at trække i håndbremsen, når den politiske ledelse har skuffet totalt.

Morten Andresen skriver her på siden, at “Af de 2,7% som der indsættes i pensionskassen af grundlønnen er man garanteret et afkast på 3,5%.” Til det kan jeg kun sige, at jeg vil opfordre folk til at læse pensionsaftalen på FADL’s hjemmeside. Et par procent i rente - efter der er trukket 3 % til administration - er ingenting i forhold til et årligt gebyr på 288 kr!

Venner, det er aldrig for sent! Afstemningen er i fuld gang - vi må alle sørge for, at så mange som muligt får stemt - og så må vi selvfølgelig opfordre til at stemme nej!

Kræv jeres lønforhøjelse - stem nej til administrativt dyr obligatorisk pensionsopsparing!

Med venlig hilsen,

Simon Krabbe
Stud.med. (KU)

Det er virkelig nice at høre både Simon og Morten komme med hver deres argumenter - som I nok kan forstå fandt jeg FADL-Forum en smule tynd i spyttet med hensyn til en egentlig forklaring af ordningen, og det papir der ligger på FADLs hjemmeside gør det kun lidt bedre.

Kan nogle pensionskyndige evt. fortælle mig_

 • Er det 2,7% af basistimelønnen? man betaler altså ikke 2,7% af pulje-, hold-, helligdags- og kitteltillæg (etc.)?
 • Er det før skat, men efter AM-bidrag? feriepengene?
 • Sådan som jeg læser det på pensionskassens hjemmeside (her), så er de 3,5% (i 2005) inkl. rentebonus?
 • Hvad vil det sige, at man er opsparingsmedlem? Har det konsekvenser for afkastets størrelse?
 • Såfremt de 2,7% bliver til en lønstigning, så bliver det vel på timelønssatserne (grundlønnen)? således at de i alt kommer til at stige ca. 3%?

Håber I kan kaste lidt lys over nogle af disse ting, så vi kan træffe et kvalificeret valg…

Iøvrigt,

På FADLs hjemmeside ligger et papir fra pensionskassen, hvor det står, at forrentningen er 3,5% - de må være det så…

Der står også at man som minimum skal betale 288 kr. i gebyr. Hertil kommer 3% af indbetalingerne, hvoraf der dog tilbagebetales en del (i 2005 var det 1,5%), hvis det viser sig, at administrationen bliver mindre dyr, og den tilbagebetaling kan indgå i de 288 kroner, ligesom en del af rentetilskrivning også indgår.

Sådan som jeg lige regner det ud, så passer det med at gebyret på 288 kroner æder indbetalinger for 12 almindelige dagvagter uden nogen former for tillæg - hvis jeg altså har forstået det rigtigt. Hertil kommer naturligvis de 3 procent af indbetalingerne og afkastet på 3,5% (i 2005) som også skal regnes med.

Alt i alt en ikke særlig overskuelig ordning, men sådan er pensionsordninger sgu’ nok…

 • Mikkel

Der står det gælder fra 1. april 2005 - 31. marts 2008.
Kan lønforhøjelser, pensionsordninger og andet bestemmes bagud i tiden?

Skal en urafstemning ligge på dette tidspunkt?
Jeg mener det havde været bedre at placere den uden for eksamensperioden, da jeg tror der er mange medicinstuderende, der ikke på nuværende tidspunkt prioriterer tid til at sætte sig ind i overenskomstforhandlingen.

Hvis du stopper medicinstudiet, skal du betale 60% af din optjente pension for at få den udbetalt mod 40% hvis du havde fået den udbetalt som normal løn. Endvidere er gebyret i dette tilfælde totalt spildt. Jeg ved, at det ikke er mange fadl-vagter der dropper medicinstudiet, men der er dog nogle og for dem vil pensionsordningen kun være et tab.

@Simon K: Betyder et ja at alle FADL medlemmer (inkl dem som ikke tager vagter) skal betale et årligt gebyr til pensionskassen på 288?

Som det fremgår af FADL-forum har kravet om pension været højt prioriteret hos både overenskomstudvalget og lægevikargruppen. Det skyldes selvfølgelig at vi har ment det var et fornuftigt krav, som i det lange løb vil komme vores medlemmer til gode. Morten Andresen har allerede forklaret de idéer som ligger til grund for kravet. Igen må jeg understrege, at det selvfølgelig er meningen, at ordningen skal udbygges og udvides over de næste års forhandlinger. Når ordningen er indkørt og ordenligt udbygget vil de administrative omkostninger ved ordningen fylde mindre og mindre.

Mere at forhandle om

Med pensionsordningen er der åbnet en stor ny forhandlingsflade, udover den vi har omhandlende generelle lønstigninger. Det kan betyde, at FADL ved fremtidige forhandlinger har mulighed for at forhandle om bl.a. arbejdsgiver betalt pension, dvs. hvis FADL f.eks. giver to procent af lønsummen giver arbejdsgiver en. Dette er selvfølgelig et tænkt eksempel, men illustrerer nogle af de muligheder ordningen også åbner op for.

SU-loftet

Flere her på siden er kommet med det argument, at de hellere ville have haft pengene i hånden. Som medlem af københavns vagtbureaues bestyrelse ved jeg at mange studerende hvert år rammer SU-loftet. De har selvfølgelig en mulighed for at oprette en privat kapitalpension hvor de indbetaler det de har tjent for meget. Virkligheden er dog at det er langt de færreste, som gør det. Istedet stopper de med at tage vagter når de rammer loftet. For disse mange vagttagere vil en alternativ lille grundlønsstigning blot betyde, at de stoppper med at tage vagter tidligere på året.

Vrøvl med mere

Simon Krabbe skriver i sit indlæg: ”De (læs ARF) har sagt god … og har i øvrigt også undret sig over, at FADL ville være med til en så dum administrativ pensionsordning…!” Dette er noget forfærdeligt vrøvl! Dette ville Simon også vide hvis han havde været med i hele forhandlingsforløbet og ikke blot kommet med på et afbud ved sidste forhandlingsrunde. Amtsrådsforeningen mente derimod at kravet var både klogt og visionært. Dette er i øvrigt også den tilbagemelding FADL har fået fra samtlige eksperter de har adspurgt på område. At Simon har givet sig i lag med at regne på de administrative omkostninger ved ordningen må siges at være ”prisværdigt”, især da LPKs egne økonomer ikke har fundet det muligt at foretage disse beregninger før mere data foreligger. I realiteten betyder det da også desværre, at Simons udregninger i bedste fald er tilnærmelser i værste fald lodret forkerte, da de alene beror på gisninger og antagelser.

Modigt at lade være

I dagens Danmark går de politiske strømninger mere og mere i retning af, at den såkaldte tredje alder skal finansieres ved arbedsmarkedspensioner. Da akademikere, og læger i særdelshed, starter deres pensionsopsparing sent sakker vi bagud i ”pensions-ræsset”. Samtidig er renten historisk lav hvilket betyder, at afkastet af ordningerne er lavere end dem kendt fra f.eks. 1980’erne. Det betyder, at det er vigtigere end nogensinde før at starte opsparingen tidligt, en pointe andre studerende f.eks. dem på jura og økonomi allerede har fanget. Vi har som lægestuderende en enestående chance pga. af vores godt betalte studenterjobs, det være sig SPV/VT eller lægevikariater, at nå at kunne opspare en del penge gennem vores studietid og derved sikre os selv bedre økonomisk senere i livet. Jeg mener derfor det er totalt visionsløst at forpasse en sådan enestående mulighed. Resultaterne af dette års overenskomster ER virkelig gode. En ting som man kan blive bekræftiget i hvis man går op på hovedforeningens sekretariat og låner et par gamle FADL-forum’er og sammenligner det, der er blevet opnået ved forhandlingerne de sidste par år.

Jeg mener derfor at den eneste rigtige er at stemme JA ved urafstemningen.

Mvh. Jesper Olsen Formand for Lægevikargruppen i FADL

Dato for urafstemning

I FADLs vedtægter er indskrevet en køreplan for urafstemningen. Efter at forhandlingsprotokolaterne er underskrevet skal FADL-forum være sendt ud inden for 14 dage og afstemningen skal så ske i forlængelse af dette. Dette er for at sikre, at afstemningen ikke bliver syltet, således at forhandlingsmodparten har et svar og kan implementere beslutningerne inden for en overskulig fremtid. Så nej urafstemningen kunne ikke blive lagt på et andet tidspunkt.

Mvh Jesper Olsen Formand for LVG

Til orientering findes der lidt ekstra information her:
urafstemning på forening.fadl.dk

Om pensionen:
Pension_FADL-medlemmer.pdf

Et overblik over hvordan midlerne er brugt er kopieret fra pdf-filerne på ovenstående side (EDIT: jeg har tilføjet %-satser i forhold til det samlede forbrug):

Bilag (sidste side) af Forhandlingsprotokol_080506_SPV-VT.pdf:

FORBRUG (mio. kr.):

 1. Lønforhøjelse
  18,6% - kr. 0,868

 2. Lønforhøjelse
  3,9% - kr. 0,181

 3. Forhøjelse af nattillæg
  7,2% - kr. 0,336

 4. Forhøjelse af lørdagstillæg
  1,4% - kr. 0,066

 5. Udvidelse af lørdagstillæg
  7,2% - kr. 0,335

 6. Holdledertillæg
  5,6% - kr. 0,260

 7. Pension
  53,4% - kr. 2,492

 8. Tillæg ved lukke-de/sikrede afdelinger
  1,1% - kr. 0,051

 9. Barns 1. sygedag
  0.8% - kr. 0,035

 10. Forhøjelse af bidrag til tillidspostuddannelse
  0,9% - kr. 0,042

Forbrug i alt
kr. 4,666

Bilag (sidste side) af Forhandlingsprotokol_090506-Laegevikar.pdf:

FORBRUG:

 1. Pension
  91,6% - 0,570 mio. kr.

 2. Ekstraordinær tjeneste/tilkald
  5,8% - 0,036 mio. kr.

 3. Forsikring ambulance
  1,0% - 0,006 mio. kr.

 4. Barns 1. sygedag
  1,6% - 0,010 mio. .kr.

Forbrug i alt
0,622 mio. kr.

BLOT :?:
Jamen, hey! Studiet er hårdt og de fleste af os vil helst arbejde så lidt som muligt så vi kan passe vores uddannelse. Jo højere løn, jo mindre arbejde, jo mere tid til studiet og livet.

Såvidt jeg forstår så fordeles administrationsomkostningerne ligeligt på samtlige vagttagere. Dette gør ordningen meget uattraktiv for de studerende der ikke tager så mange vagter, eller de der holder pauser hvor de slet ikke tager vagter. Eksempelvis vil en person der i løbet af et år har optjent 500 kr pensionsopsparing helt have mistet dette, hvis han/hun vælger ikke at tage yderligere vagter i det kommende år (idet der betales 288 kr i 2 år i gebyr). Alt andet lige må det også være en smule billigere at administrere et mindre opsparingsbeløb, end et større.

Altså - måske ordningen blev mere retfærdig, hvis administrationsomkostningerne blev fordelt på baggrund af det seneste års indtjening, således at de der tjener mange penge, også betaler for en større del af administrationen.