Ny ordning for læge-studerende betyder færre læger

Man kan i dag læse i Jyske Vestkysten:

"Skadestuer mister måske døgnbemanding

Det kan fremover blive sværere at komme på skadestue i Vejle Amt.

I en nær fremtid kan antallet af skadestuer med døgnåbent reduceres fra fire til to, så der kun er åbent i døgnets 24 timer på sygehusene i Kolding og Horsens, mens der i Vejle og Fredericia holdes åbent inden for en mere begrænset tid.

Det sker dels fordi amtet står over for store besparelser, dels fordi en ny ordning for læge-studerende betyder færre læger på skadestuerne.

Og når der så skal prioriteres spiller geografien ind, så der er kortest mulig vej fra alle dele af amtet, siger formanden for amtets sundhedsudvalg Leif Mørck(S).

  • Det tager jo ikke langt tid at komme omkring i amtets motorveje om natten, siger han.

Forslaget kommer sammen med tanker, om at den frie adgang til

skadestuerne begrænses, så borgerne frem over skal gennem en telefonsluse, hvor deres skade vurderes, før de kan komme på skadestuen.

Idéerne præsenteres umiddelbart efter, at en rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at borgerne i Vejle Amt, er de jyder som bruger skadestuen mest. Samtidig viser erfaringer fra Århus Amt stor borgertilfredshed med en sådan ordning.

  • Der er mange af dem, som bruger skadestuerne i Vejle Amt, som ikke burde være der, siger Leif Mørck, som ikke bekymrer sig om, at den åbne dørs politik forsvinder, og mener at der er en klar grund til, at forholdsvis mange bruger skadestuerne i dag.

Amtsrådet behandler begge muligheder i løbet af foråret. "

Og mit spørgsmål er bare:

Hvilken ny ordning for læge-studerende betyder færre læger på skadestuerne???

Sikke en gang politisk valg bluf. Tænk at forsøge at give den danske læge uddannelse skylden for en besparelse på amt nivaue - har jeg hørt magen til latterligt argument?

Håber da ikke at folk hopper på den… er pressen i det store jylland ikke mere kristisk end det?

Jeg må sige, at jeg ikke fatter pointen i, hvordan en ny studieordning har indflydelse på antallet af læger i skadestuen, men det lyder som om du har forstået det, Frold?

Nej jeg har har heller IKKE fattet det…

Det er utroligt hvor lavt politikere kan synke.

Jeg var på tidligt klinisk ophold her i sommers og en af turnuslægerne havde talt om det med sine studiekammerater.
De havde regnet på tallene og var kommet frem til at, på trods af det øgede optag, ikke var flere der gennemgik uddannelsen - og som regel kom det nok til at tage længere tid.

På KU er 3., 4. og 5 semestre jo meget sammenpressede og derfor er der rigtigt mange der ikke tager disse semestre på normeret tid.

Jeg ved ikke om der er noget hold i disse spekulationer, men det er da et bud på hvad de måkse mener med færre læger pga. ny studieordning :confused:

Det må dreje sig om en politiker, der har misforstået effekterne af den nye studieordning.
Den nye studieordning vil om nogle år give FLERE kandidater, mens der stadig vil være for få speciallæger til at videreuddanne os.
Dette vil give mangel på speciallæger hvis der fortsat skal være bemanding på mindre sygehuse, da en stor vagtbyrde jo mindsker tiden til at uddanne os.

Samler man skadestuerne til større enheder vil det give bedre uddannelsesmuligheder.

Måske noget med lægevikarer?
Så kan det være farmakologi, der er problemet. På ny studieordning (KU) er det et integreret fag.
Der er også tvivl i FADL om hvornår man skal have løn efter lægevikarooverenskomsten af netop den årsag (så vidt jeg husker).

Tror de har blandet lægestuderende og (turnus)læger sammen. Det sker tit i medierne - det er åbenbart svært at forstå at man kan videreuddanne sig samtidigt med at man er færdiguddannet og arbejder som læge.

Der kommer som bekendt til at være færre turnuslæger idet man i fremtiden kun har turnus (klinisk basisuddannelse) i et år i stedet for halvandet, og 80% skal i almen medicin i den anden halvdel af klinisk basisuddannelsen. Så i stedet for at hospitalerne (medicin og kirurgi) har os i et år, får de os i gennemsnit 7,2 måneder. Og hvis nogle skal i psykiatrien eller andre fag, falder gennemsnittet i medicin og kirurgi endnu mere.

Ignorer venligst den sidste indlæg - jeg så ikke datoen før nu, og det var selvfølgelig ikke omlægning af turnus, der var grunden i 2003. - Men jeg kan ikke finde ud af at slette indlægget. :oops:

Når alle kommentarer om flere eller færre skadestuelæger er sagt - så er jeg enig i, at der trænger til at laves ændringer mht skadestuer i det tidligere Vejle Amt. Har selv været forvagt på een af skadestuerne - og magen til gennemtræk skal man lede længe efter. Patienterne ankommer fuldstændigt uselekterede - således at selv ganske små rifter også kan komme til - og skal ses af læge. Vejle Amt havde et begreb der kaldtes behandler-sygeplejersker - men jeg oplevede en meget stor "uvilje/usikkerhed"i forhold til at sygeplejerskerne selvstændigt behandlede patienter - f.eks oplevede jeg een gang på et halvt år, at en sygeplejerske var villig til at suturere et fredeligt sår på ulnarsiden af en underarme.
Så jeg vil opfordre til at der indføres den nævnte telefon-visitation, således at de allermindste så og forbrændinger lærer egen-omsorg, og dermed ikke belaster et i forvejen hårdt presset sygehus.
Når det er sagt, så mener jeg også, at man skal være meget grundig i uddannelsen af disse vistator-sygeplejersker - for at forebygge fejlbehandling. Jeg oplevede selv, at min gamle mormor faldt og pådrog sig en collum femoris fraktur, med dertil hørende klassiske symptomer.
I stedet for at ringe 112 og rekvirere en ambulance direkte, ringede jeg til visitator på Århus Sygehus og fortalte om smerter, manglende evner til at blive flyttet eller komme op og stå samt rotation af foden. Visitators kommentar var at benet ikke var brækket og opfordrede mig til at vi i første omgang skulle se tingene lidt an og ringe hvis det ikke var blevet bedre om et døgns tid - goddaw mand økseskaft!!! - først efter at jeg havde pustet mig kraftigt op, fortalt at jeg var læge og sagt at jeg så måtte kontakte ortopædkirurgisk forvagt og melde min mormor til direkte indlæggelse viste hun vilje til at lade hende slippe gennem nåleøjet og blive set i skadestuen. Og så hårdt mener jeg altså heller ikke der skal visiteres!

Linda