Ny turnus-ph.d. til nyuddannede læger

[quote]Ny turnus-ph.d. til nyuddannede læger

Et nyt turnustilbud skal være med til at sikre, at nyuddannede læger går forskervejen.

Ganske få nyuddannede læger vælger at blive universitetsforskere, hvilket i det lange løb betyder, at der bliver mangel på undervisere til de nye medicinstuderende. For at rette op på problemet lanceres en ”pakkeløsning”, der kombinerer forskning med et fastlagt turnusforløb på en række hospitalsafdelinger samt reservelægeløn i fire et halvt år.

Det nye turnustilbud bevirker, at de nyuddannede læger vil få deres turnus på hospitalerne og deres ph.d. i en samlet pakke. Dermed vil de få sikkerhed for, at de ikke ryger ud af sygehussystemet, hvis de forsker.

Turnus-ph.d’erne er sikret turnus i den region, hvor deres universitet ligger. Han man derfor taget kandidateksamen fra Københavns Universitet, får man lov til at tage sin turnus på sygehuse på Sjælland. Selve forløbet tager fireogethalvt år – tre års forskning og halvandet års turnus.

Bag nyskabelsen står Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Yngre Læger – YL. [/quote]

Kilde og læs hele artiklen: http://www.dadlnet.dk/app/plsql/ufl_nyh … v_nr=46817
#-

[quote]Læger, der vil undervise og uddanne kommende læger, risikerer at blive en mangelvare i fremtiden. Ny ordning kombinerer forskning med turnusjob

Kun et alarmerende lille antal af de unge læger vælger i øjeblikket at blive universitetsforskere. Specielt er det svært at rekruttere unge læger til den biomedicinske grundforskning.

Det nye er, at de nyuddannede læger vil få deres turnus på hospitalerne og deres ph.d. i én samlet pakke. Dermed vil de få sikkerhed for, at de ikke ryger ud af sygehussystemet, hvis de forsker.

Turnus-ph.d.'erne er sikret turnus i den region, hvor deres universitet ligger. Har man taget kandidateksamen fra Københavns Universitet, får man altså lov at tage sin turnus på sygehuse på Sjælland. Selve forløbet tager fireogethalvt år - tre års forskning og halvandets års turnus.

De første fem turnus-ph.d.-stillinger er allerede slået op ved Københavns Universitet. Planen er at slå ti stillinger op om året, indtil man når op på 30.

Bag nyskabelsen står Det sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Foreningen af Yngre Læger, FAYL. De kan Ralf Hemmingsen fortæller, at Det sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet også arbejder på et skabe attraktive karriereforløb for de unge, der har gennemført en ph.d.-uddannelse. Både i form af adjunktstillinger og professorater, der kombinerer undervisning med forskning.[/quote]
Kilde og læs hele artiklen: http://www.berlingske.dk/viden/artikel:aid=541186/

Hvis der er problemer med at forske samtidig med turnus kan jeg sagtens se fornuften i en turnus-Ph.D.

Men jeg har efterhånden set en del læge-CV’er hvor folk har opnået Ph.D. 3 år efter kandidateksamen. Og endda et CV hvor der figurerede et Dr.med. 6 år efter kandidateksamen. Dette samtidig med at disse læger rent faktisk tog turnus straks efter medicinstudiet.

Noget tyder altså på at det er muligt at tage en Ph.D. samtidig med sin turnus.

Umiddelbart lyder det i mine ører problematisk, da vagttjeneste under turnus jo nok vil overlappe med ens undervisning af studerende (som man jo bla. gør som Ph.D.-studerende).

Men hvad ved jeg, måske skal man ikke undervise studerende det første 1-1½ år som Ph.D.-studerende? Så er det jo pludseligt muligt at tage turnus samtidig med Ph.D.

Er der nogen der ved noget konkret herom?

Kan begge ting lade sig gøre samtidig? Og hvis det kan (hvad det jo åbenbart har kunnet tidligere), får man så både løn for turnus og Ph.D.? Men er jo ikke ansat af Sundhedsstyrelsen begge steder.

Blot som et lille indslag…

Er der nogle der har hørt om nogle der har forsvaret en ph.D hvorefter de er dumpet? Med andre ord er det at starte på en ph.D ikke lig med at få den?

Det er klart at der er gode og dårlige ph.D’ er men de tæller alle lige meget i et CV…ikke sandt?

[quote=“Udi”:1jqkhu9h][quote]
Men jeg har efterhånden set en del læge-CV’er hvor folk har opnået Ph.D. 3 år efter kandidateksamen. Og endda et CV hvor der figurerede et Dr.med. 6 år efter kandidateksamen. Dette samtidig med at disse læger rent faktisk tog turnus straks efter medicinstudiet.

Noget tyder altså på at det er muligt at tage en Ph.D. samtidig med sin turnus.[/quote][/quote]

Jeg kender ikke nogle som har lavet PhD samtidig med deres turnus, men ved at nogle få laver den helt/delvist under forlænget studietid.

Mht. dr.med. så blev en af institutlederne ved AU dr.med. 5 år efter kandidateksamen og han forskede ligeledes under studiet. Om han så var i turnus ved jeg ikke. Men det kan jo være forklaringen på ovenstående.

Angående Frolds lille indslag så har jeg engang hørt om en som ikke fik tildelt PhD-graden, men de nærmere omstændigheder kender jeg ikke noget til.

Som jeg forstår det forsøg der i øjeblikket kører i Kbh. så gælder tilbuddet udelukkende biomedicinsk grundforskning. Dvs. at de (5?) opslåede stillinger tilbydes ved ikke-kliniske institutter…

Ved nogen om forsøgsordningen tænkes udvidet til også at omfatte fremtidige Ph.D. / turnus-stillinger indenfor de kliniske specialer?