Nytteværdi af studiejob og frivilligt arbejde

Hej.
Jeg håber at en/flere ældre studerende kan bidrage med deres vurdering:
Hvis man ser bort fra det økonomiske og/eller lettere faglige udbytte, hvor meget ide er der så i at bruge den sparsomme fritid på studiejobs (FADL-vagter, stikker, blodbank, SAU-underviser osv.), studieforeninger (IMCC, SAMS, PUFF osv.) og “sommer-kurser” fx. global health ved KU eller IMCCs dissektionstur?

Hvis jeg eksempelvis vil søge et vikariat på lad os sige 10. semester; Vil det så gavne mig i ansøgningsprocessen at have nogle af disse små-ting på cv´et? …hvordan med fx i-stillinger? Er det kun “de store punkter på cv´et” som fx. et vikariat i relevant speciale, ph.D osv. der tæller eller er det jeres vurdering at “de små ting” kan tippe vægtskålen i ens favør?

Med de brede definitioner der er på de syv lægeroller er det jo være muligt at vinkle det meste til at falde inden for en af disse kategorier.

Jeg håber, at jeg har formuleret mig klart nok. Hvis ikke, så stil gerne uddybende spørgsmål. På forhånd tak.

Relevant erfaring ift. I/H-stilling:

  • Videnskabelige publikationer
  • Bred undervisningserfaring
  • Vikariater og andet relevant klinisk erfaring, herunder udenlandsophold, VKO etc.
  • Bestyrelsesarbejde i relevant basisgruppe

Erfaringer du får på FADL-vagter er begrænset til en smule patientkontakt, erfaring med at tage blodprøver osv., så hvis du ikke har brug for pengene behøver du egentlig ikke tage dem. Det kan være at hold-erfaring vil blive set på favorabelt i en vikariatansættelse.

Interessegrupperne tæller i og med de skaber kontakter (således at du f.eks. kan lave forskning under studiet) indenfor små eller svært tilgængelige specialer, men hvis det ikke primært er anæstesi, pædiatri, kardiologi eller et kirurgisk speciale der trækker er det nok heller ikke nødvendigt.