Obligatorisk undervisning 8.sem

Idet jeg allerede nu er ved at planlaegge en rejse i foraaret 2007, hvor jeg skal paa 8.sem. har jeg i den forbindelse et par sporgsmaal:

  • Er det korrekt forstaaet, at det eneste obligatoriske undervisning er videnskabsteori, hvor man skal aflevere nogle opgaver?
  • Skal man vaere hjemme paa et bestemt tidspunkt for at lave disse eller kan det sagtens lade sig gore at f.eks. lave dem inden vha. laerebogerne i fald undervisningen i stoffet ogsaa ligger, naar jeg er afsted?

Paa forhaand tak for hjaelpen!

KU, SDU eller AU?

Hvor læser du - tror den oplysning vil øge svar!

Hvis det er KU, bliver opgaverne offentliggjort ca en måned før du skal aflevere. Det drejer sig om to opgaver - en individuel og en gruppeopgave. Undervisningstimer er ikke obligatoriske, men det er rart at kunne spørge underviseren, når der er tvivl om opgaverne.

Jeg læser på KU. Tak for svaret Simons!

Malu