Obstetrik - Falck Larsen, Skajaa, Westergaard

Link til munksgaard

Hvem anbefaler bogen

Jørgen Falck Larsen
Kristjar Skajaa
Jes G. Westergaard

456 sider
Kr. 678,00

Udg. år 2001

  1. udgave
    ISBN 87-628-0157-0

Forlaget skriver:

En grundig og meget systematisk tilgang til obstetrikken. Har man tiden til at fordybe sig i bogen, står man sig virkelig godt, også selv om man ikke skal være obstetriker.
Bogen er som helhed velskrevet, illustrationerne er gode, der kunne dog godt være en smule flere fotos, men det bragte fotografier er gode og illustrative. Det er kendetegnende for bogen, at der er en systematisk og trinvis tilgangsvinkel til både kliniske og fysiologiske aspekter og procedurer. Hvert afsnit afsluttes med de obligatoriske forslag til supplerende læsning OG forslag til søgeord, såfremt man vil søge yderligere oplysninger på det store internet, fræk lille detalje som gør det meget nemmere at finde den nyeste information.

Der bliver gjort en hel del ud af fysiologi og endokrinologi, men det står som regel i seperate afsnit/kapitler, og kan skimmes/skippes, hvis man ikke har tid/lyst/evner til at rumme den slags. Jeg savner dog en samlet oversigt over referenceintervaller for fysiologiske parametre og specielt for biokemiske variable.

De kliniske afsnit er rigtig gode, alting er forklaret i dybden og suppleret med illustrationer og relevante behandlingsforslag. Værket benytter sig dog ikke af casestories.

Nogle af kapitlerne bliver desværre lidt for fodformede til medicinstudiet, og der ses lidt selvsving i kapitlerne om svangreomsorg og beskrivelserne af jordemødrenes opgaver, man fornemmer, at forlag/forfattere også gerne vil afsætte bogen til jordemødrene.

Konklusion:
Velskrevet og fyldestgørende, som på langt de fleste områder mere end leverer varen. Til eksamensbrug kan man klare sig med mindre, men da bogen er velskrevet og let tilgængelig, vil jeg anbefale at man klør på og læser det hele, det burde give bonus i den anden ende.