Odontologi - Udvikling i adgangskvotienter

Jeg har været ved at gennemgå adgangskvotienterne for Odontologi fra 2009 til 2019.

Her har jeg lagt mærke til, at antallet af ansøgere har været forholdsvist konsekvent, mens adgangskvotienten dog er steget markant!!!

Hvordan kan dette være? Hvad er der sket sidenhen?

Adgangskvotienten er blot den karakter som den sidst-optagne studerende bliver optaget med. Alle der blev optaget har dermed et gennemsnit der er lig med eller højere end adgangskvotienten. Hvis der er det samme antal ansøgere, så har de ansøgere blot haft højere karaktergennemsnit som dermed får kvotienten til at stige.