Optagelse på medicinstudiet

Hej alle :smiley:

Jeg har lige et spørgsmål :wink: :

Sidste år var der som bekendt en markant stigning i optagelseskvotienterne på medicin (f.eks. fra 9,3 til 9,6 på KU)…er der nogen der har en ide om, om dette er en tendens der ved vare ved endnu?

Tør man håbe på at kvotienten vil falde i år…bare en lille smule? Eller tror I den stiger? - Hvis man altså overhovedet kan udtale sig om emnet…

thanx :wink:

Det kan man jo ikke på nogen måde forudsige. De har X antal kvote 1 pladser og de der har de X højeste gennemsnit får pladserne.
Så det kommer jo kun an på hvem der søger ind.

En medicinstuderende har personligt fortalt mig, at KU mener, kvotienten vil falde til 9,3 i år. De baserer det vidst på en prognose, de har udarbejdet. Skal også selv snart søge, så den skal da ikke stige alt for meget endnu :wink:

Hehe. Hvordan laver man en sådan prognose når man ikke ved hvor mange der søger ind på kvote 1 og hvad deres gennemsnit er?

Ellers kan man læse om det på http://www.ku.dk/sa/optag/statistik/ , men her skriver de også

[quote]Du skal være opmærksom på, at grænsekvotienterne kan ændre sig meget ved optagelsen i 2004 alt efter, hvor mange studiepladser der er på uddannelserne og hvor mange ansøgere der er til de enkelte uddannelser.[/quote] (de mener i forhold til grænsekvotienten 2003)

Så hvis I er heldige falder den pænt i år :slight_smile:

Man laver jo nemlig en prognose, når man ikke ved, hvor mange, der vil søge ind :slight_smile:

Jep. Men på hvilket grundlag ? Man skal jo have nogle data at gå ud fra, og jeg undrer mig bare over hvilke data det drejer sig om ? Hvor mange der blev studenter i 2003 ?? Landsgennemsnit ved studentereksamen 2003 ??
Jeg har dog heller ikke selv hørt om en sådan prognose, men jeg har jo heller ikke søgt efter en sådan.

Jeg håber da at I begge kommer ind :slight_smile:

Jeg vil blot minde om at man kan læse medicin andre steder end på KU og at KU alle dage - mig bekendt - har haft det højeste snit.
Snittet er ikke udtryk for at man får den bedste uddannelse i København - lang fra - men snarre udtryk for at mange svenskere søger ind her, samt selvfølgelig beliggenheden.

SDU er et glimerende alternativ hvis man vil have en klinisk tankegang - og mere fornuftigt sammensat studieforløb end i København, så tag evt. et kig på SDU. Plus det faktum at 50% i Odense (modsat maks 1/3 i Kbh)optages via kvote 2 og på baggrund af samtale, og modenhed - her har “flere” altså en chance…

Århus kender jeg intet til :frowning:

[quote]Optagelsen finder sted efter faldende kvotient, dvs. ansøgere med højere eksamensgennemsnit optages forud for dem med lavere eksamensgennemsnit.

Hej
Så vidt jeg har forstået bliver kvotienten først lavet når alle er optaget. Der bliver ikke lavet nogle prognose hvorefter snittet bliver langt. Det er bare den laveste karakter for dem der blev optaget.
Derfor skal man ikke afholde sig fra at søge hvis man ikke har gennemsnittet til sidste års kvote. Den siger jo kun noget om dem der blev optaget sidste år! Ellers kontakt studievejledningen, de kan give nogle bedre svar.

Adressen er
Den centrale Studie- og Erhvervsvejledning
Fiolstræde 22, 3. etage
1171 København K
tlf. 33 14 15 36.
E-mail: [email protected]
http://www.ku.dk

Mange tak for svarene :smiley:

Frold ==> ved godt at det er nemmere at komme ind på SDU :wink: Og jeg ville da også være lykkelig hvis jeg ender der (tror mit snit bliver ca. 9,4/9,3)…selv en standby plads i Odense ville gøre mig glad…Jeg vil bare ind :slight_smile:

Så ja, lad os håbe den falder…(kære svenskere, søg ikke ind i år…pleeeease :wink: (j/k))

God please lad kravet være på max 9.4 og standby på max 9.3…

Amen! :slight_smile:

Amen! :slight_smile: [/quote]

Hehe :smiley:

hey hey… bare rolig… et snit på 9,0 er alt rigeligt til at komme ind på medicinstudiet - i hvert fald i Odense via kvote 2… 8)

[quote=“nonabel”:fa1gb238]

Frold ==> ved godt at det er nemmere at komme ind på SDU :wink: Og jeg ville da også være lykkelig hvis jeg ender der (tror mit snit bliver ca. 9,4/9,3)…selv en standby plads i Odense ville gøre mig glad…Jeg vil bare ind :slight_smile:

Så ja, lad os håbe den falder…(kære svenskere, søg ikke ind i år…pleeeease :wink: (j/k))[/quote]

Det ser desværre ikke sådan ud:

[quote]Sundhedsvidenskabeligt fakultet, hvor de kommende læger bliver uddannet, har modtaget 400 flere ansøgninger i år end sidste år, og det svarer til en stigning på knap 20 procent.

»Jeg kan konstatere, at vi har oplevet en stigning. Det kunne tænkes at flere studerende fra de nordiske lande, har søgt ind hos os. Og så er det jo også et studium, man faktisk kan gå ud og få arbejde på bagefter«, siger hun.[/quote]

Kilde: http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=326445

FUCK

Selvom det er surt første gang man får afslag, er det vigtigt ikke at tabe modet. I Danmark er vi så heldige, at man kan komme ind på sit drømmestudie uden de høje karaktere - nemlig kvote 2. Jeg kom selv ind via kvote 2, og brugte 2 år på det. Har aldrig fortrudt det. Jeg lærte en hel masse, blev ældre (21 i stedet for 19), og var ved optagelse 100% sikker på at jeg ville være læge.

Altså, tab ikke modet selvom det bliver til en afslag denne gang. Men jeg håber da at i kommer ind - så er vi flere om at rede verden :roll:

Tak for opbakkende ord!
Jeg er allerede så småt ved at forberede, hvordan jeg skal score mine point. Hvis du har nogle foreslag, vil jeg meget gerne høre dem. Har selv tænkt på noget organisatorisk arbejde evt. for Amnesty International eller prøve at få arbejde på nogle af de institutioner, der er nævnt i de forskellige hæfter om uddannelse.

Hit med foreslag!!! :slight_smile:

Tjaaa. Time is running out for kvote 2. Kun os kloge hoveder med høje snit kommer til at regere på studiet i fremtiden ser det ud til…

Nedenstående er sakset fra Forenede Studenterråds hjemmeside:

Nyhedsmail fra Forenede Studenterråd:
Nyt kvotesystem på vej
Videnskabs- og Undervisningsministeriet har i forening lavet en nyt kvote-system, som skal virke fra 2007.
Kvote 2 som vi kender den bliver afskaffet. Optaget kommer i stedet i langt højere grad til at baseret på karakteren fra den adgangsgivende eksamen – som på forskellige møder kan justeres i forhold til optaget. Blandt andet vil karakteren kunne justeres opad hvis man har haft flere fag på A-niveau end påkrævet – og der bliver også mulighed for, at karaktersnittet kan korrigeres op på baggrund af en række skriftlige eksamenskarakterer, hvor ministeriet fastsætter, hvilke eksamener, der kan blive tale om.

Kvote II optaget er de sidste år blevet beskåret igen og igen. Selvom kvote II ordningen langtfra har været perfekt, så er det dog trist, at man sætter så stort fokus på karakter-snittet på bekostning af erfaring og lyst til at studere. Det er nødvendigt med et reelt alternativ til optag på baggrund af karakterer, og det enkelte studienævn burde kunne fastsætte en fordeling mellem, hvor mange man ønsker optaget på karakterer i forhold til andre kriterier. Løsningen på problemerne omkring kvote 2 burde være en nytænkning, ikke en afskaffelse.
Læs mere på http://www.vtu.dk.

Kvote Ia Optagelse sker på baggrund af specifikke adgangskrav efter faldende kvotient ved den adgangsgivende, gymnasiale eksamen. Der gives bonus for ekstra A-fag.

Kvote Ib Karaktergennemsnittet korrigeres opadgående på baggrund af fire skriftlige eksamenskarakterer fra det eksisterende adgangsgivende eksamensbevis. Det fastsættes centralt, hvilke fire fag der anvendes.

Kvote IIa Optagelse sker efter faldende kvotient ved den adgangsgivende, gymnasiale eksamen (som
i kvote 1a), men kvotienten korrigeres opadgående for hvert supplerende GSK-fag* den uddannelsessøgende tager. Supplering sker efter forudgående vejledning og vil kun være relevant for studenter med en eksamenskvotient der ligger tæt på grænsekvotienten i kvote Ia. Kvote II a vil ikke være obligatorisk i systemet, men findes på udvalgte uddannelser efter behov efter central godkendelse .

Kvote IIb Optagelse er på baggrund af det frie skøn. Der skal være plads til dispensater, der ikke passer ind i det øvrige optagelsessystem.

Den ordning ville passe mig fint. For det første ville det først gælde fra 2007, og for det andet ville det i mine øjne være skønt, hvis man så bort fra ligegyldige fag som fx musik og billedkunst, der for mit vedkommende har trukket mit gennemsnit lidt ned (billedkunstlæreren vidste ikke engang, hvad de forskellige i klassen hed, og musiklæreren gav karakter ud fra bryststørrelse - ja, fordelen er ikke stor, når man er dreng!)

:slight_smile:

Friviligt arbejde indenfor Amnesty er en rigtig god ide!
Jeg har arbejdet indenfor hjemmeplejen et halvt år fuldtid, også det er en god ide. Udover at give point, er arbejdet som hjemmehjælper relevant hvis du vil arbejde som FADL-vagt i løbet af studiet. Det giver ikke merit til kurset, men god erfaring er altid en stor hjælp (Plejehjem er lige så godt).
Jeg manglede Fysik på B-niveau, og det brugte jeg ½ år på efter gymnasiet hos GSK. Så hvis du mangler fag,så skynd dig at tage dem. Jeg tror ikke man bliver optaget medmindre man har alle de fag der påkræves på de rette niveauer. På sygeplejestudiet kan der godt set bort fra optagelseskrav, men dette er ikke tilfældet på medicin.
Jeg gjorde det, at jeg søgte alligevel første gang (selvom jeg manglede fysik), men udover medicin på alle tre unis søgte jeg også tandlæge, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut. Jeg kom ind på sygeplejestudiet og læste der to semestre. Det giver også point! Og når man er en af tre fyre på et hold med 25 sygeplejerske, er det bestemt ikke kedeligt :slight_smile:

Til sidst: Husk at skrive en knaldgod ansøgning!
God fornøjelse.