Optaget på medicin - fri søgning i Skandinavien?

Mht optaget. Reelt er der jo ikke fri søgning i Skandinavien - der er jo en grund til at nordmændene og svenskerne kommer til os og ikke omvendt (uanset hvad vores selvfølelse siger os 8) … )
Kunne man forsøge at arbejde for, at de blev pålagt at reservere et vist antal pladser som nogenlunde modsvarede det antal svenskere vi modtager hvert år uanset danskerens “svenske” snit?
Jeg kender ikke helt til, hvordan vi står i forhold til Norge; de er uden for EU (og dermed kravet om fri søgning), og derfor kun omfattet af det nordiske samarbejde. Hvor vi i hvert fald på AU har sat kvote på, hvor mange nordmænd vi vil modtage om året.
Under alle omstændigheder har jeg svært ved at få øje på, at den såkaldte frie søgning reelt også er det.
Og er det overhovedet noget, der er nogen pointe i at arbejde med?

Godt foreslag, men Sverige vil da aldrig gå med til en sådan aftale. Man skulle nok nærmere bare revidere karakter-oversættelsen så den bliver mere fair.

I “Sverigesregnskabet” skal også andre uddannelser tælles med, således at der ikke kun kigges på medicin.
De studievejledere, jeg i sin tid snakkede med, mente det gik nogenlunde lige op…
Med andre ord vi har en masse svenskere, der læser medicin i Danmark i forhold til hvor mange danskere, der læser det i Sverige,
men andre fag (ved ikke helt hvilke…?) har den omvendte tendens, hvor der er flere danskere i Sverige,
der læser det pågældende fag, end svenskere i Danmark.
Hvis det passer, betyder det jo, at ja, Danmark bruger mange penge på at uddanne svenskere til læger,
men til gengæld bruger Sverige så lige så mange penge på at uddanne danskere til noget andet…
Mener dog stadig, der burde gøres noget ved måden at omregne snit på!
/Nikolaj.

Det er jo stadig latterligt at jeg der nok ender omkring 10,5 i snit ikke kan vælge at læse på f.eks. Karolinska i Sverige…

Jeg er selv nordmand og læser på KU fordi jeg ikke kunne komme ind i Norge med mit snit. Problemet er jo, som alle sikkert ved, at der er for få pladser i Norge (og sikkert også i Sverige), derfor er snittet så højt. I forhold til Sverige tror jeg måske også at der kan være et problem med omregningen af karakterer, da jeg har hørt at de ligger usandsyndlig højt i forhold til de danske, men det ved jeg ikke så meget om.

Uanset, et snit på 10.5 er ikke nok i Norge. Jeg tror man realistisk skal tale om et snit på tæt ved 11, måske enda over. Man skal (i norske karakterer) have et snit på ca. 5.5, hvor 6 er det højeste. Selv om man antager at 13 er højere end 6, så er 6 nok stadigvæk højere end 11. De danskere der har så højt snit vil næppe vælge at studere i Norge når de nu kan vælge og vrage i Danmark, for helt ærlig, hvilken studerende med respekt for sig selv vil flytte fra danske øl-priser til norske?

Er det mer latterligt end at jeg ikke kan vælge at læse på Karolinska, når jeg har 19,5 i snit i Sverige (max = antagningspoäng = 20,0). Og alligevel hvis man har det, er man ikke sikker på at man får plads…

M.h.t. omregningen fra fx svenske til danske karakterer, mener I, det derved er nemmere for svenskere at komme ind på danske universiteter? Dét ræsonnement lader ikke til at være helt logisk, idet - hvis jeg husker korrekt - der er en bestemt “kvote” (pladser) for eksempelvis svenske ansøgere.

Tager jeg fejl?

Omregningen af svenske karakterer til danske er favorabel for svenskerne.

Og der er ingen kvote for hvor mange pladser der kan optages af andre EU-borgere end danskere (EU-aftale). Det du snakker om er nok nærmere nordmænd, hvor Norge har købt et vist antal pladser i DK fordi det ville være dyrere hvis de skulle oprette flere i Norge.

Det er fuldt mulig at komme ind på medicin i Oslo med et snit under 11 (danske karakterer). Det var i hvert fald tilfældet for mig da jeg blev optaget i 2001. (Et 11-tal omregnes til 6 og i tillæg gives point for fordybning dvs. fag på A-niveau samt evt. alderspoint).
Når det er sagt så må det jo være lettere som nordmand at komme ind i Danmark siden så mange vælger at søge til Danmark.
Om det er for få pladser i Norge og Sverige eller om det er for mange som ønsker at studere medicin er vel et diskutionsspørgsmål. Jeg hælder mest til det sidste med tanke på turnusproblematikken og diverse prognoser om lægeoverskud de kommende år.

Hvad var dit snit og er det et godt uddannelsessted? (om jeg må spørge)

Til zIOn:
Jeg stortrives i hvert fald. Men jeg havde boet i års tid i Oslo inden jeg startede så det kan jo have spillet ind.
Studiet er meget anderledes end de danske så vidt jeg har forstået. Det er tværfaglig hele vejen med en stor del af undervisning baseret på problembaseret læring (PBL) - klinikken starter allerede på 3. semester og for alvor på 5. semester. Basalfagene er stort set integreret med de kliniske fag hvilket er både godt og skidt. Mht. til karaktersnittet så var det rundt 10.5 tror jeg (ved at være ganske længe siden).

Nå ja - og så er der forresten ingen karakterer - kun bestået - ikke bestået hele vejen (mulig at det er ved at ændre sig men indtil videre er det sådan)

Tak for dit svar =)

[quote] “Sverigesregnskabet” skal også andre uddannelser tælles med, således at der ikke kun kigges på medicin.
De studievejledere, jeg i sin tid snakkede med, mente det gik nogenlunde lige op…
Med andre ord vi har en masse svenskere, der læser medicin i Danmark i forhold til hvor mange danskere, der læser det i Sverige,
men andre fag (ved ikke helt hvilke…?) har den omvendte tendens, hvor der er flere danskere i Sverige,
der læser det pågældende fag, end svenskere i Danmark. [/quote]

Er der en studmed-bruger, som ønsker at kommentere forholdene vedr. udvekslingen? Evt. med et link. Er Danmark netto-bidragsyder til svenske og norske akademikere?

Det mest groteske er da, hvis jeg har forstået det rigtigt, at man kan forbedre sin karakter efter endte studentereksamen i Sverige.

Dvs ikke noget med at skrabe kvote2 point sammen. Det er bare at slå røven i sædet et ½år og så forbedre de fag, som ikke lige gik så godt. Når man så har pyntet tilstrækkeligt på eksamen, så kan man på favorabel vis få omregnet sin karakter til dansk standard og så er man klar til at indtage dette guds skønne land?!

Iøvrigt synes jeg at det er ganske groteskt at det danske sundhedsvæsen i sundhedsstyrelsens rapport “Lægeprognose - udbudet af læger 2000 - 2025” er nødt til at forholde sig til nordmændene og svenskerene som en “tikkende” bombe under det fremtidens arbejdsmarked - lægemæssigt:

“Hvor mange af de optagne lægestuderende, som rent faktisk kommer til at stå til rådighed for det danske arbejdsmarked, er der usikkerhed om i prognosen. Det skyldes, at antallet af optagne norske og svenske lægestuderende er steget fra 3,9% i 1995 til 24% i 2002. Der er tale om en usikkerhed både med hensyn til, hvor mange der gennemfører - og med hensyn til, hvor mange der tager hjem efter de er blevet færdige kandidater.”

…men det er nok en anden diskussion :oops:

De norske søkere konkurrerer ikke med de danske søkere, plassene på medicin er købt og betalt av den norske stat, og nordmennene konkurrerer bare med andre nordmenn.

Man kan uansett ikke forbedre sine karakterer hvis man ønsker at søke i Danmark, det er jeg ganske sikker på gjelder svenskene som søker seg til Danmark. Men i Sverige kan man forbedre karakterene så mye man vil.

I Norge er det igjen et annet system igjen, som ikke er likt hverken det danske eller det svenske.

Når det gjelder omregning av karakterer så er det vel mange som mener at skalaen er fordelaktig for svenskene.

[quote=“spurs_hot”:uu7eqkx3]Det mest groteske er da, hvis jeg har forstået det rigtigt, at man kan forbedre sin karakter efter endte studentereksamen i Sverige.

Når man så har pyntet tilstrækkeligt på eksamen, så kan man på favorabel vis få omregnet sin karakter til dansk standard og så er man klar til at indtage dette guds skønne land?!
[/quote]
Jeg er ganske sikker på at det ikke er slik. Studentereksamen er den som teller, også for de svenske. Det er ihvertfall slik for oss norske, det er våre karakterer fra gymnaset som det regnes med.

Det du skriver anja om de svenske er rigtigt, ved optagelse i kvote 1 i Danmark ses der kun til det egentlige karakter fra gymnasiet.

Dog kan man som svensk forbedre sine karakterer også efter studentereksamen, og bruge dette forbedrede snit til optagelse på de svenske uddannelsessteder. Men, som sagt, ikke i en kvote 1 ansøgning til DK, måske i en kvote 2 ansøgning men det ved jeg ikke noget om.

Nå det var da altid noget! Så er der jo ikke andet at sige, end at vi selv har skabt dette scenario ved at være med i EU og derved være en del af det frie uddannelsesprogram.

Så kan man så undre sig over hvorfor vi sælger pladser til nordmændene. Hvis vi mangler læger og kapaciteten på universiteterne er fuldt udnyttet ( hvad den er i Odense!! ), er der vel ingen ide i, at sælge vores værdifulde pladser til nordmænd? Vi skylder dem vel ikke noget uddannelsesmæssigt?! :?:

Mangler Danmark egentlig læger?

Frold skriver “et er desværre et faktum du ikke skal vide dig for sikker på…pt. spyttes der læger ud i en strøm som aldrig før. Det vil skabe flaskehals problemmer - spec. med hensyn til uddannelse af spec. læger, men også generelt´med turnuspladser etc.” i en tråd
her.