Overflytning af kandidatdel fra SDU til AU

Hej på boardet!

Jeg er stud.med. der lige har afsluttet 5. semester på SDU. Pendler til daglig mellem Aarhus og Odense (ja, den er god nok!) for at læse i Odense.

Grundet økonomi og udsigten til en mere logistisk overkommelig hverdag, vil jeg gerne flytte mit studie fra SDU til AU, når jeg har afsluttet bachelor’en i Odense. De tekniske detaljer ift. overflytningen har jeg styr på.

Jeg kunne imidlertid godt tænke mig at høre, om der er nogle stud. med.'er her på boardet, som flyttede deres kandidat fra Odense til Aarhus?
-Hvordan oplevede I studieskiftet?
-Hvilke forberedelser gjorde I jer inden overflytningen?
-Hvordan blev I introduceret til det nye studiemiljø? - til et nyt webinterface? (det er vel ikke det samme som E-Learn/Blackboard?)
-Var de “indfødte” AU’ere imødekommende overfor jer og var det let at falde til?
-Hvis I var vinterstartere, oplevede I i den forbindelse problemer med overflytningen?

Mvh.

Martin