Overflytning til andet universitet EFTER bachelor?

Hej

Jeg har hørt rygter om at man kan blive overflyttet mellem universiteterne EFTER bacheloren, således at man efter endt bachelor kan tage kandidaten f.eks. i Århus eller KBH, hvis man studerer i Odense, og omvendt.

Er dette rigtigt?

Selvom studieordningerne er forskellige universiteterne imellem, så har man vel været igennem mere eller mindre samme stof, så det burde da ikke være problematisk at tage sin kandidat i f.eks. Århus?

Mvh anders

Så vidt jeg ved kan du optages efter endt bachelor på alle universiteter i dk uden at supplere med ekstrafag selvom uddannelserne ikke er helt ens. Odense accepter i hvert fald bachelorer fra både århus og kbh. Eneste lille detajle er at det er under forudsætning af at der er plads… Dette giver ret store begrænsninger på hvor muligt det i virkeligheden er…

Ku har for vane ikke at acceptere særligt meget, hvis det stammer udenbys fra, så du kommer nok til at kæmpe lidt for det!
Men udover det, så tror jeg da bestemt det er muligt - så længe du har pladskapaciteten in mente.

Plads burde ikke være noget problem, da medierne siger at: Alt for mange svenske studerende på de danske medicinuddannelser falder fra og rejser hjem igen.
Hvis de studerende dropper ud efter få semestre, står deres pladser tomme resten af studieårene -
Svenske lægestuderende spilder pladser i Danmark.

Det med at flytte over til f.eks KU, inden man er bachelor er ikke sådan lige noget man gør! Men efter er en anden historie!
Jeg fandt et lille smuthul i ministerielovgivningen som siger, at hvis man er bachelor og ikke indskrevet på et andet universitet, så skal det pågældende universitet optage en, uafhængigt af om der er plads eller ej!
Dog ved jeg, at man prøver at ændre dette smut hul! Gælder vist ikke på AU, da loven tolkes lidt forskelligt!

Det lykkedes for mig at flytte fra SDU til KU men ikke uden en masse problemer og bureaukrati!

Tjek evt. dette link: http://147.29.40.91/GETDOCM/ACCN/B20050036205-REGL
§ 14. Universitetet bestemmer selv, efter reglerne om frit optag, jf. stk. 2, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte bachelor- og kandidatuddannelse, jf. dog § 15, medmindre ministeriet fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten, jf. universitetsloven.
Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter universitetet optagelseskapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Universitetet skal i tilknytning hertil tage højde for, at optagelsestallet er i overensstemmelse med samfundets behov for uddannelse inden for det pågældende fagområde.
§ 15. En bestået bacheloruddannelse ved et universitet giver ret til optagelse, jf. § 9, stk. 1, 2. pkt., på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde/fagområder, ved samme universitetet i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse, jf. dog § 16.
Stk. 2. Universitetet fastsætter i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, hvilken bacheloruddannelse ved universitetet der giver ret til optagelse i henhold til stk. 1. Endvidere fastsættes det i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, hvilke bacheloruddannelser ved universitetet og ved andre universiteter der i øvrigt giver adgang til kandidatuddannelsen, jf. § 9, stk. 1.
Stk. 3. Regler fastsat i medfør af stk. 2, 2. pkt., må ikke udelukke, at studerende med en bacheloruddannelse, jf. § 1, fra et andet universitet kan optages på kandidatuddannelsen. Universiteterne skal i fællesskab sikre, at studerende på bacheloruddannelserne orienteres om mulighederne for valg af relevante kandidatuddannelser ved eget og andre universiteter.