På vej mod en kortere turnus?

Der er en meget spændende - synes jeg - forkus artikel i ugeskriftet i denne uge under overskriften “På vej mod en kortere turnus?” Vi og spec. jeg har haft en del tråde om netop turnus og det er en debat jeg løbende følger i ugeskriftet. Det ser ud til at der virkelig er ved at ske noget på det område og meget tyder på at jer der lige er begyndt på kandidatdelen i skal i en “ny” turnus.

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page?_ … ema=PORTAL

Så har du interesse i turnusordningen - så følge debatten i ugeskriftet.

Endeligt er der lidt nyt om “den nye ordning”, jeg er godt nok spændt på udspillet d 1. april

http://www.ugeskriftet.dk/pls/portal/ur … 06_7_49087

Kortere turnus - en rigtig dårlig ide »
· Lægelig direktør Torben Mogensen, Hospitalsdirektionen, H:S Hvidovre HospitalE-mail: [email protected] 712

Hmmm… hvor mange steder mon der er en introduktion på en måned - endsige tre måneder? Manden må ha’ spist søm…

Alle de steder jeg har hørt om er der max 14 dages reel intro - og mange steder begynder man at gå i vagt med det samme. Så den eneste ekstraudgift ved en kortere turnus i denne sammenhæng, er at bagvagterne får sovet mindre, fordi de nye turnuskandidater ringer mest i starten.

  • Mikkel

Jeg har stor respekt for Torben Mogensen, som selv er engageret i studenterundervisningen på Hvidovre. Torben var også fremme i skoene mht. uddannelse af yngre læger/studenter, da han var på anæstesiafdeligen i samme hus.

På trods af det, mener jeg nu, at han har fået galt fat i, hvorledes det forholder sig ude omkring i landet.

Jeg har endnu aldrig hørt om 1-3 måneders intro før selvstændig vagt - 14 dage er vist maksimum for turnuslæger/YL’er

TM skriver også :[quote]Læringen sker gennem arbejdet, hvilket er grunden til, at man få udbetalt løn og ikke SU[/quote]
Jeg har nu ikke følt mine ansættelser som værende primært læring - det har været 90% arbejde og learning-by-doing og 10% supervision/mesterlære. Ud fra den betragtning kan man selvfølgelig godt argumentere for, at turnus ikke skal afkortes.

Jeg synes, at TM glemmer, at de frigjorte antal årsværk sandsynligvis vil kunne bruges til at imødekomme det stigende behov for turnuspladser, der sandsynligvis vil komme qua det øgede antal kandidater de kommende år.

Jeg er ikke nødvendigvis enig i, at turnustiden skal afkortes, men de nævnte argumenter fra TMs side holder ikke helt vand. Jeg så hellere, at man fra øverste lægeligt hold tog fat i det virkelige problem. Det virkelige problem er manglende tid og kvalitet i uddannelsen af yngre læger, specielt af turnuslægerne.

Hey, er der nogen der ved, om der kom et udspil angående den nye turnus som lovet her den 1. april??

Har lige checket Region Syds hjemmeside. Der foreligger tilsyneladende endnu intet. Der står iøvrigt også, at der vil ligge et forslag omkring 1. april, så det kan komme når som helst indenfor dette år :roll:

OK, tak skal du ha´, det var også hvad jeg forventede…sådan noget kommer aldrig til den lovede tid.

Ny turnusordning måske allerede næste år

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page?_ … ema=PORTAL

Det ser sq rigtig godt og fornuftigt ud. Så mangler vi bare, at de sanerer i nogle af de alenlange speciallæge uddannelser, så begynder det at ligne noget

Det generer mig en lille smule at det tilsyneladende betragtes som en selvfølge at almen medicin indgår i turnus. Hvorfor er det lige netop dét så essentielt?

/Lasse

Som jeg læser og forstår forslagene, er der da ét af dem, der udelader almen medicin (6+6 ordningen). Argumentationen for almen medicin fra betænkningsgruppen går på, at det uanset hvad er væsentligt at opleve primærsektoren, idet vi så kender deres arbejdsvilkår. Derud over der de praktiserende læger en væsentlig samarbejdspartner etc. Personligt synes jeg, at det er vage argumenter, og jeg håber oprigtigt, at vi får en ny turnusordning, der hedder 6 mdr. intern medicin og 6 mdr. kirurgi (gerne ortopædisk). Yderligere er jeg rigtig godt tilfreds med, at de allerede nu overvejer at afskaffe afkrydsningskemaerne for opnåelse af færdigheder, eller i hvert fald overvejer en væsentlig sanering deri. Det har været noget gevaldigt pjat og et show uden lige, at turnuslægerne på den måde skal rende rundt og få dokumentation og krydser i tide og utide. Væk med det!! Vi er voksne og ansvarlige mennesker med stor interesse for at dygtiggøre os indenfor vores fag, og det kan vi sagtens selv tage ansvar for.

[quote=“Lasse”:1sdd5y3o]Det generer mig en lille smule at det tilsyneladende betragtes som en selvfølge at almen medicin indgår i turnus. Hvorfor er det lige netop dét så essentielt?

/Lasse[/quote]

p.gr.a vigtigheden af at se de uselekterede pt.

Personligt ville jeg finde 6mdr intern med. 3mdr kir og 3 mdr alm. med værende relevant…

Enig, det der er at lære i kirurgi som turnuskandidat har jeg indtryk af, er klaret på en måneds tid… derefter lidt tid til at opnå rutine. Men, at bruge seks måneder på, at sy fulderikker i hovedet og gipse arme og ben - det er sgu’ spild af tid.

Næh, det er som intern mediciner, man for alvor får sat sin lægekunnen på prøve IMO, så 6+3+3 får også min stemme…

  • Mikkel

Det vil naturligvis være væsentligt at se uselekterede patienter for en praktiserende læge in spe, men det er langt fra særligt væsentligt for langt de fleste, som forbliver på sygehusene.

Ok, jeg kan godt se at det kan være en fordel at have set med egne øjne hvordan primærsektoren fungerer, men man har jo netop almen medicin på studiet. Det samme mener jeg mht. at se uselekterede patienter. Man har prøvet det under studiet.

Et halvt eller endda et kvart års turnus virker for mig som overkill.

Selvom der er en udbredt opfattelse af at almen medicin er “alment” så er det vel egentlig en meget specialiseret opgave man har i forhold til alle disse “almene” patienter. En specialiseret opgave som jeg ikke kan se hvorfor alle andre specialer har brug for indgående erfaring med.

Der er jeg nu ikke enig - primær- og sekundærsektoren arbejde tæt sammen og for ikke at grave grøft mellem de 2 instanser tror jeg faktisk at obl. turnusforløb i alm. prak er forebyggende for det.

Du oparbejder også en rutine i GU’er, gravide og børneundersøgelse, lærer noget om hele den forebyggende indsats der sker i primærsektoren samt de opfølgende kontroller af kronisksyge. Du lærer den svære samtale.

Om det så skal være 3 eller 6 mdr kan vi debattere - men jeg tror 3 mdr vil være tilstrækkelig til at nå størstedelen.

Det er jo i store træk de samme argumenter, som betænkningsgruppen anfører. Jeg er af den mening, at de samme egenskaber kan erhverves i den udstrækning, de er nødvendige, ved arbejde på sygehuset. Men lad det nu ligge. Jeg vil helt sikkert blive glad for at slippe med 3 mdr. i praksis frem for de nuværende 6 mdr.

[quote]Enig, det der er at lære i kirurgi som turnuskandidat har jeg indtryk af, er klaret på en måneds tid… derefter lidt tid til at opnå rutine. Men, at bruge seks måneder på, at sy fulderikker i hovedet og gipse arme og ben - det er sgu’ spild af tid.
[/quote]

Imponerende gåpåmod du allerede på nuværende tidspunkt af studiet har opbygget, siden du så hurtigt kan nå at lære de basale kirurgiske færdigheder. 8) Men for os andre der kun arbejder fuld tid og ikke 3 gange så meget - så er det nu meget godt at få en smule gentagelse i jobbet - inden vi farer videre. Det giver også en klinisk erfaring som ikke kan læses. Hvordan føles det spændte abdomen på forskellige pt, hvor skal jeg stikke nålen i på den tynde ctr den adipøse pt og hvordan ser patienter med smerter egentlig ud?
Det vælter jo ikke ind af døren med collesfrakturer, peritoneale patienter, traumer, knæpunkturer og brækkede ben i en køre. Der er noget tid imellem, at de patientgrupper der er mest almengyldige for en ung læge dukker op i lige netop hans vagt. Og imens du venter kan du jo spilde tiden med at sy et sting eller ordinere en gips… :wink: