Pathology - Rubin, Farber

Emanuel, MD Rubin, John L., MD Farber

Hardcover 1648 pages (1 January, 1999)
Publisher: Lippincott Williams and Wilkins;
ISBN: 0397584229

Velskrevet værk, men til patologieksamen, er det skudt langt over målet. Man står sig bedre ved at anskaffe ‘Essential Pathology’ af samme forfattere, som er et meget vedkommende værk, og er fuldt pensumdækkende.