Pathology - Stevens & Lowe

[color=#0000ff][size=4]Pathology, 2nd Edition[/size]
Alan Stevens and James Lowe
656 pp., 802 ills., Copyright 2000
Mosby Ltd. Title[/color]

Læsere af Stevens og Lowes histologibog vil genkende stilen; begrænset og let forståelig tekst hvor en del af oplysningerne findes i faktabokse, billedtekster og “kliniske bokse”. Forfatterne gør det ikke så meget i hårde facts og definitioner, så centimetergrænser for cardiel hypertrofi og relative mål for bronchiectasi findes ikke her. Hvilket er meget illustrativt for bogens anvendelse; nok lidt svær at anvende til selvstudium på dagens studium, men nogen vil helt sikkert kunne læse patologi efter den med lidt supplerende undervisning. Den store force er forståeligheden og kortfattetheden der gør “Pathology” realistisk at læse for at få et overblik ret tidligt på studiet.
Rent fysisk må man beklage at bogen er trykt på kraftigt, blankt papir som er vanskeligt at skrive på og som gør bogen tung i forhold til sidetallet.
I øvrigt er der en del spørgsmål til self-assesment. De er såmænd udmærkede, men det er synd at billederne er de samme som i de relevante afsnit.